af Hans Christophersen

Før år 2000 blev alle fugleobservationer skrevet på de såkaldte NOK-kort. Op i mod en halv million af disse kort har i en årrække været opmagasineret på loftet i Vildmosegaard. I forbindelse med renovering af loftet har kortene holdt flyttedag til en anden midlertidig plads.

Rapport nr. 56 er trykt og omdelt. Nordjyllands Fugle 2019 udkom til tiden primo maj 2020. Årets rapport indeholder en lang række virkelig gode artikler, både om personer, spændende arter for året og ikke mindst samlede gennemgange af områdets vigtigste fuglelokaliteter. Områdets dygtige fotografer har igen leveret et omfattende og meget flot billedmateriale til rapporten.

Hvis du ikke allerede har set rapporten, så kan du bestille den via denne hjemmeside. Du har noget at glæde dig til !

Af Anton Thøger Larsen
Laver man et opslag under Vandrefalk i bogen ”Nordjyllands Fugle – deres yngleudbredelse og trækforhold”, redaktion Anders Pape Møller, udgivet i 1978, kan man læse følgende: ”Vandrefalk status: Sjælden trækgæst og meget sjælden og uregelmæssigt forekommende vintergæst. Tidligere meget sjælden ynglestrejf- og yngletrækfugl.”

Af Thorkild Lund
Hvorfor blev det nu lige fugle, der kom til at fylde så meget i mine interesser gennem et langt liv. En tilfældighed? Jeg var ved at rydde op i mine gemmer for ikke ret lang tid siden – her lå en såkaldt afhandling fra min seminarietid, ”Det lavere dyreliv i Giber Å”.

Af Poul Erik Sperling
Fugle- og naturinteressen har Allan haft fra barnsben. Han er opvokset på et landbrug i Villerslev, Thy, hvor han blev født i 1956. Han lærte af sin far, at man skulle passe på viberederne, når man arbejdede i marken, og at Gråspurvene skulle holdes nede ved jagt med luftbøsse – for de spiste jo kornet.

I Bjørnshøje, sommerhusområdet Pinen ved Sallingsundbroen (Salling-siden) opholdt sig i perioden 23/9-4/10 en Hærfugl, som var til glæde for mange lokale og tilrejsende. Det var dog først fra 1/10, at fuglen blev meldt ud i birder-kredse, men herefter var mange forbi stedet, og kunne nyde den usædvanligt samarbejdsvillige fugl, fouragerende på græsplænerne.

Den 16. oktober fandtes en Ellekrage ved Sårup på kanten af Nationalpark Thy. Den holdt til ved en rydning tæt på den meget benyttede P-plads, og i de næste knap to uger var den stationær på stedet, frem til 28/10. Det drejer sig om blot det fjerde fund siden 2000, og sidste gang Danmark blev gæstet af en stationær Ellekrage var en tre-dages fugl på Bornholm i august 2010.

Af René Worup Rørbæk
Skagen har i løbet af de sidste to vintre vist sig som et rigtigt trækplaster for eventyrlystne Gråsiskener (Acantis flammea), der kommer langvejs fra. Sidste vinter blev der ved Skagen Fuglestation aflæst en Gråsisken, der tidligere var ringmærket i det nordøstlige Kina. Fuglen tilhørte nominatformen ssp. flammea, der yngler i nåleskovsbæltet i Skandinavien, Rusland og Nordamerika. Dette efterår hang der igen en spændende Gråsisken i et af ringmærkningsnettene. En Gråsisken med ring fra Island blev fanget 14. oktober.

– finderberetning og artsbestemmelse

Af Mogens Neergaard og Simon S. Christiansen
Redigeret af Esben Sloth Andersen
Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) er for første gang observeret i Nordjylland. Mogens Neergaard, der opdagede fuglen, har skrevet følgende finderberetning: Den 12. maj 2018 var jeg i Skagen for at kigge på træk. Generelt var det lidt kedeligt. Derfor ville jeg tage lidt tidligere hjem (Hjallerup) og på vejen lave et pitstop. Jeg vaklede mellem et pitstop i Jerup eller ved Tversted Søerne. Heldigvis valgte jeg sidstnævnte.

Af Troels Eske Ortvad
Katherine Snell og jeg var taget til Skagen d. 11. august for at installere en radiomodtager på en mast i Reservatet ved Grenen, som skulle lytte efter radiomærkede småfugle fra Norge. Efter halvanden dags arbejde og en god frokost ved Fyret, var det endelig blevet tid til at lufte kikkerten. Så vi begav os langs stranden ud mod Grenen, og slog os ned på en klittop med udsyn over Kattegat.

Af Pia Odgaard og Thorkild Lund
På en af årets sidste dage, 26/12, dukkede endnu en stor sjældenhed op. Denne gang en Vestlig Middelhavsstenpikker ved Sundstrup ved Virksund. Arten er blot registreret fire gange før i Danmark. Den blev der i otte dage.

Af Jørgen Kabel
Lørdag morgen den 28. april fouragerede en lille brunlig fugl med et “iøjnefaldende gult øjenbryn” i indkørslen hos Lene Thomsen på Fyrvej 7 i Skagen.
Lene fodrer flittigt i indkørslen og holder interesseret øje med, hvad der kommer på besøg af fugle. Hun kunne dog ikke lige genkende, hvilken art der var derude i indkørslen denne morgen og tog derfor nogle fotos ud igennem køkkenvinduet med sin mobiltelefon.