Header

Lokaliteter

 • Registrering af Sortspætte i Rold Skov

  Af Esben Sloth Andersen og Anders Grøndahl Nielsen

  Få, vigtige og sårbare
  Rold Skov er højborgen for Sortspætte i Nordjylland. Det allerførste ynglepar i Nordjylland blev fundet i Rold Vesterskov i 1972 (Møller 1978), i 1990’erne var der 10–12 par (Nielsen og Nielsen 1998), og i 2010 kunne Rold Skovcaretakergruppen finde 7-10 ynglepar (Caretakergruppen 2012b). Disse tal bygger især på registreringen af mulige og sandsynlige ynglefugle. Men i 2012 vurderede caretakergruppen for Rold Skov, at der er behov for registrering af sikre ynglepar og deres ynglesucces.

 • Ynglefuglerapport fra Vejlerne

  Firmaet ornit.dk ved Henrik Haaning Nielsen & Jørgen Peter Kjeldsen, har ansvaret for et overvågningsprogram for et udvalg af Vejlernes ynglefugle. Overvågningen får økonomisk støtte fra Aage V. Jensen Naturfond, som ejer Vejlerne.
 • Vilsted Sø

  Af Brian Nilsson
  Der er gået 5 år siden Vilsted Sø atter kom på landkortet efter næsten 100 års afvanding, og derved har givet Vesthimmerland sin største sø tilbage, til glæde for fugle, dyr og mennesker.

 • Fyrkat Engsø & Onsild Ådal

  Af Carsten Svejstrup Sørensen

  Fyrkat Engsø er et bynært naturområde beliggende i Onsild Ådal vest for Hobro nær vikingeborgen Fyrkat.

  Engsøen blev genskabt i foråret 2009 og officielt indviet i maj 2010. Formålet med projektet er at rense vandet fra Onsild Å for næringsstoffer ved at lade en del af vandet strømme igennem søen. Desuden skal projektet også bidrage til en rigere og mere varieret natur i ådalen.

 • Totaloptælling i tidligere råstofindvindingsområde i Lille Vildmose

  AfThorkild Lund
  Nærværende artikel beskriver en totaloptælling af yngle
  ­fugle (non-passerinaes) i 2009 i et udvalgt område fore­ta­get af caretakergruppen for Lille Vildmose.

 • Udsigt til Kongeørnens jagtmarker

  Af Jan Skriver
  Et af Danmarks bedste steder til nærkontakt med Kongeørn blev søndag 21. februar 2010 indviet i Lille Vild
  mose med middag i det fri og med fokus på fuglefaunaens kødædere.

 • Lille Vildmose – et naturområde i forandring

  AfTscherning Clausen
  Den store fredningssag i Lille Vildmose er omsider afsluttet, erstatningerne til lodsejere er opgjorte, og afgravningen af sphagnum i visse områder i den nordlige del af Lille Vildmose er ophørt.

 • Halkær Sø

  Af Brian Nilsson
  Det er efterhånden nu over 2 år siden, at pumperne blev stoppet, og Halkær Sø ved landsbyen Vegger ca. 10 km syd for Nibe blev en realitet (se Fugle og Dyr i Nordjylland 2005, side 6-7). DOFbasen vidner om, at 20 forskellige fuglekiggere har indtastet deres observationer fra søen, der er på ca. 150 ha. En liste på 140 forskellige fuglearter fortæller om søens potentiale.

Side 3 ud af 3