Årbogen rummer som altid et væld af artikler - faktisk flere end nogensinde før - samt artsbehandling af mere end 200 nøje udvalgte arter i Nordjylland. Alt sammen illustreret med et væld af flotte fotos fra nogle af de dygtigste fotografer i Nordjylland.
Som abonnent får du leveret årbogen direkte i din postkasse. Skulle du ikke have bestilt årets rapport, kan den erhverves ved henvendelse til Torben Nielsen på telefon 2057 7035 eller e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Glæd jer!  Nordjyllands Fugle 2021 er klar til trykkeriet.  Redaktørerne har overgået sig selv og færdiggjort rapporten på rekordtid, men det betyder ikke at kvaliteten er lavere, tværtimod. Jens Frimer Andersen har igen leveret den flotte forside som vil pryde rapporten. 

 

Af Poul Erik Sperling

En dag i februar fik jeg besøg af Jens Kirkeby, der var på vej fra sin ene bopæl i Aarhus til den anden i Hulsig syd for Skagen. Jeg skulle lave et interview til denne artikel, og vi fik genopfrisket mange gamle minder fra tiden i 1960erne, da vi ofte kiggede på fugle sammen i Aalborg- området. Vi var en gruppe på fire, der drønede rundt, normalt med tandlæge Bruun som chauffør. Det var foruden os to Karsten Bjørnkjær og Ove Fuglsang Jensen.

Af Lars Grøn

Ny danmarksrekord i 2020: 330 fuglearter registreret på et år – de 294 af dem i Nordjylland
For de, som ikke er klar over hvad et såkaldt ”Big Year” indebærer, vil jeg kort opsummere, at det handler om at registrere så mange fuglearter som muligt på et år, inden for et geografisk område – i dette tilfælde Danmark.

Af Leif M. Sørensen

I disse tider færdes rigtigt mange amatørfotografer med deres avancerede udstyr i naturen på jagt efter motiver, der fastholder nogle af de oplevelser og minder, de har haft derude. Fugle er oplagte motiver, og derfor bliver det mere og mere almindeligt, at sjældne hits først bliver opdaget, når man kommer hjem og gennemser dagens skud. Sådan en oplevelse havde Leif M. Sørensen, der heldigvis var så årvågen, at han valgte at lægge sine fotos ud på nettet. Her bringes Leifs finderberetning:

 

Af Oluf Lou

Efter en super flot iagttagelse af en 2K Steppeørn fredag formiddag fra Saftevandsbakken i Skagen, kom der kl. 16:38 en melding om, at Steppeørnen var set fra Damsted Klit. Kort efter blev en 'sandsynlig' Lille Skrigeørn meldt fra Flagbakken...!! Blev man forvirret...?

Af Thomas W. Johansen

Det havde i lang tid været planen, at jeg skulle til Skagen den 27. maj 2020. Bare en halv dag for at hente min søn Frederik Johansen. Frederik var dette forår observatør og ringmærker på Skagen Fuglestation. Forud for turen til Skagen opholdt jeg mig i familiens sommerhus i Ballum.

Af Jens Kirkeby

En adult Dværghejre Ixobrychus minutus han blev søndag den 7. juni 2020 ved 15-tiden set ved Skarvsøen i Reservatet på Grenen af Michael Juul Nielsen og hurtigt meldt ud via DOFbasen. Han havde set den flyve lavt over rørskoven omkring stedet, hvor en Drosselrørsanger i en længere periode havde sangpost.

Af Gunnar Hansen

Følgende vadefugle yngler ikke længere i Vesthimmerland: Hjejle, Tinksmed, Brushane, Engryle, Stor Kobbersneppe og Storspove. Klyde og Vibe er i tilbagegang, så vi risikerer snart kun af have en håndfuld arter af vadefugle tilbage som ynglende i Vesthimmerland. Skal vi nøjes med Lille og Stor Præstekrave, Dobbeltbekkasin, Strandskade, Rødben, Klyde og Vibe som ynglende vadefugle?

Af Anders Horsten

En kolossal overraskelse ventede ornitolog Søren Skriver, da han sidst i maj måned spadserede en tur langs Kattegatkysten mellem Als Odde og Øster Hurup. På en sandbanke ud for kysten havde en stor koloni af ellers fåtallige fugle slået sig ned for at yngle.

Af Ulf M. Berthelsen & Thomas Bregnballe

Projekt Dværgterne i Danmark, der udføres under Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, har igennem en årrække ringmærket både voksne ynglefugle og unger. Formålet er at indsamle viden, der kan medvirke til, at vi i Danmark får en effektiv og vellykket forvaltning af denne trængte fugleart.

Af Thomas Bregnballe (Aarhus Universitet), Ulf M. Berthelsen, Jens Jørgen Andersen, Johan H.F. Castenschiold, Lars Smith & Arne Urvang

Ved Agger Tange har flere arter af sårbare ynglefugle fået en ny ø, og i øens første to sæsoner har de kvitteret positivt på den nye mulighed for at yngle i sikkerhed for hunde, ræve og andre firbenede prædatorer. Det var en halvø ved den nedlagte Agger Ny Havn, der tilbage i marts 2019 blev omdannet til en ny 2,4 ha stor ø.