Header

Sjældne og fåtallige ynglefugle

  • Biæder yngler i Han Herred 2008

    Af Einar Flensted-Jensen og Jørgen Stubgaard
    Siden et par biædere i 1973 fik unger på vingerne i en grusgrav ved Skærum i det østlige Vendsyssel, som den foreløbigt eneste dokumenterede yngleforekomst i landsdelen, har jeg (JS) - som sikkert mange andre - haft et godt øje (og øre!) til den smukke fugl på potentielle ynglelokaliteter nord for Limfjorden.

  • Zoologisk Museums Kirkeugleprojekt

    Af Lars Bo Jacobsen, Kasper Thorup, Peter Sunde og Carsten Rahbek
    Voldsomme bestandsnedgange for Kirkeugle er rappor­te­ret fra hele Vesteuropa - en udvikling, som over­alt fal­der sammen med ændringer i landskabet. Tilbagegan­gen er også registreret i Danmark, som ligger på nord­græn­sen af artens udbredelsesområde.

Side 3 ud af 3