Header

Årets gang

 • Overblik over artiklerne via "tags"

  Antallet af artikler er blevet omfattende. Derfor er artiklerne nu udstyret med tags for at give et bedre overblik over artiklerne.
  God læselyst. 

 • Fugleåret 2011

  af Hans Christophersen
  Forekomsten af fugle i det forløbne år er jo som ofte før i høj grad præget af vejret og fødetilgangen både herhjemme og andre steder.
  Året starter med afslutningen på en meget lang og hård vinter, hvilket sætter sit præg på forekomsten af flere arter i årets første måneder. Da foråret omsider slår igennem bliver det ret mildt med pæne forekomster af flere arter i træktiden. Til gengæld bliver sommeren kølig eller næsten manglende og går ubemærket over i et mildt efterår og en meget mild start på vinteren.
  Efteråret bliver dog præget af en række usædvanlige invasionslignende forekomster af flere arter. Således sætter blandt andet et stort gnaverår nordpå sine tydelige spor på forekomsten af flere nordlige arter i denne periode.

 • Fugleåret 2010

  Af Hans Christophersen

  På fuglefronten er 2010 på mange måder et noget ander­le­des år. Det skyldes for en stor del vejret, som i høj gradsætter sit præg på flere arters forekomst. Vejret startermed fortsættelsen af den strengeste vinter i mands mindemed snedække helt til april. Rigtigt forår er der ikke me­get af, idet det på mange måder føles som om, at vintergår direkte over i sommer.

 • Fugleåret 2009

  af Hans Christophersen
  Det følgende skulle gerne give et lille overblik over mere eller mindre markante begivenheder i det nord­jy­ske fug­le­år 2009. Året er på mange måder (på godt og ondt) præ­get af den meget milde vinter 2008/2009 med meget tid­lig ankomst af en række arter.
   
  Til gen­gæld bliver vej­ret i foråret meget ustadigt med et deraf følgende retsvagt forårstræk til følge. Det samme gæl­der sommeren, der er fugtig og kølig og yngle­succes­sen for en række ar­ter er deraf følgende lav. Året slut­ter på usædvanlig vis med koldt vintervejr fra midt i de­cem­ber med snedække ved juletid, der fortsætter langt ind i 2010.
 • Fugleåret 2008

  Af Hans Christophersen
  Følgende er en kortfattet beskrivelse af nogle af åretsups and downs i den nordjyske fugleverden. Et lunt forår afspejles i et flot forårstræk for flere arter, ligesom det generelt lunere vejr sætter sit præg på forekomsten af forskellige arter på godt og ondt. To nye arter, Spidshalet Ryle og Sørgedue, er føjet til den nordjyske og danske liste.

 • Fugleåret 2007

  Af Hans Christophersen
  Årets forekomst af fugle bærer blandt andet præg af, at vi omgiver os med milde vintre i disse tider, således at flere arter ses en større del af året end tidligere. Vejret sætter også sit præg på forårstrækket. Maj måned, som gerne står for observationer af en stor del af forårstrækket, byder på usselt vejr, og træktotalerne, ikke mindst for rovfuglene, er herefter. Sommervejr er der ikke meget af. Det sætter sit præg på ynglesuccesen hos flere arter, der er lav. Ikke desto mindre byder året på en lang række spændende forekomster, hvoraf nogle skal fremhæves i det følgende.