Header

Skagen

 • Overblik over artiklerne via "tags"

  Antallet af artikler er blevet omfattende. Derfor er artiklerne nu udstyret med tags for at give et bedre overblik over artiklerne.
  God læselyst. 

 • Ny fugleart for Danmark, iagttaget i Nordjylland: Lille Sejler observeret ved Tranestederne 29. maj 2020

   

  Af Oluf Lou

  Efter en super flot iagttagelse af en 2K Steppeørn fredag formiddag fra Saftevandsbakken i Skagen, kom der kl. 16:38 en melding om, at Steppeørnen var set fra Damsted Klit. Kort efter blev en 'sandsynlig' Lille Skrigeørn meldt fra Flagbakken...!! Blev man forvirret...?

 • Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) Ellekrattet, Skagen 27/5 2021 – en næsten finderberetning

  Af Thomas W. Johansen

  Det havde i lang tid været planen, at jeg skulle til Skagen den 27. maj 2020. Bare en halv dag for at hente min søn Frederik Johansen. Frederik var dette forår observatør og ringmærker på Skagen Fuglestation. Forud for turen til Skagen opholdt jeg mig i familiens sommerhus i Ballum.

 • Dværghejre set for første gang i mere end 50 år i Nordjylland

  Af Jens Kirkeby

  En adult Dværghejre Ixobrychus minutus han blev søndag den 7. juni 2020 ved 15-tiden set ved Skarvsøen i Reservatet på Grenen af Michael Juul Nielsen og hurtigt meldt ud via DOFbasen. Han havde set den flyve lavt over rørskoven omkring stedet, hvor en Drosselrørsanger i en længere periode havde sangpost.

 • Ringmærkning under Skagen Fuglestation 2020

  Af Henning Ettrup, bestyrelsesmedlem for Skagen Fuglestation

  Skagen Fuglestation ringmærker under licens fra Ringmærkningsafdelingen, Statens Naturhistoriske Museum. Al ringmærkning på Grenen og omkring Skagen sker under Skagen Fuglestations licens, ligesom også afrapporteringen af årets ringmærkningsaktiviteter i området foretages via fuglestationen.

 • Observationer ved Skagen Fuglestation 2020

  Af Anders Brinkmann, Hans Christophersen, Simon Sigaard Christiansen og Knud Pedersen - bestyrelsesmedlemmer for Skagen Fuglestation

  Der var godt med mennesker på fuglestationen i 2020, som kunne hjælpe til med observationer og feltarbejde gennem hele sæsonen fra marts til november. Coronarestriktionerne betød at nogle få frivillige ikke kunne komme frem i foråret som planlagt, men omvendt fik andre i stedet mulighed for at komme på ophold, efter at være blevet hjemsendt.

 • Spansk Spurv i Skagen - Ny art for landet

  Af Thorkild Lund

  15/5 2019 fotograferede Leif Jensen en Spansk Spurv i en stendynge på Nedre Mosevej i Skagen: NY ART FOR LANDET!! Det gjorde Leif til vinder af kategorien "Årets Hitfotograf" på Danish Birder Awards, som blev afholdt 25/01 2020 på Refshaleøen i København.

 • Ringmærkning ved Skagen Fuglestation 2019

  Af Henning Ettrup

  På Skagen Fuglestation indsamles for tredje år ringmærk­ningsdata fra al ringmærkning på Grenen og om­kring Skagen. Det gælder også projektet med monitering af yng­le­fugle (Constant Effort Site eller CES), som fore­går ved Jennes Sø.
  Se Danmarks Ringmærkerforening (ringmaerkning.dk)

  Ringmærkningen foregik forskellige steder nord og nord­øst for Skagen med Det Grå Fyr som omdrej­nings­punkt. Også enkelte andre steder i regionen (Ålbæk Klit­plan­tage) blev der foretaget mærkning af stationen. Det blev til i alt 235 fangstdage i løbet af året, hvor ho­ved­om­rå­derne var Grenen og Jennes Sø.

 • Skagen Fuglestation 2019

  Af Knud Pedersen

  Skagen Fuglestation har i 2019 været særdeles godt be­man­det med en lang række frivillige fra marts til de­cem­ber. Derfor blev 2019 endnu et travlt år med et mange­si­det aktivitetsniveau.

  De primære aktiviteter har koncentreret sig om ring­mærk­ning, trækobservationer og naturformidling. Op­læ­ring af nye ringmærkere, observatører og formid­lere har også været en vigtig aktivitet. Endvidere er der ind­sam­let en række forskellige data til forsk­nings­pro­jek­ter ved uni­versiteter m.fl.

 • Skagen Fuglestation fanger endnu en bemærkelsesværdig Gråsisken

  Af René Worup Rørbæk
  Skagen har i løbet af de sidste to vintre vist sig som et rigtigt trækplaster for eventyrlystne Gråsiskener (Acantis flammea), der kommer langvejs fra. Sidste vinter blev der ved Skagen Fuglestation aflæst en Gråsisken, der tidligere var ringmærket i det nordøstlige Kina. Fuglen tilhørte nominatformen ssp. flammea, der yngler i nåleskovsbæltet i Skandinavien, Rusland og Nordamerika. Dette efterår hang der igen en spændende Gråsisken i et af ringmærkningsnettene. En Gråsisken med ring fra Island blev fanget 14. oktober.

 • Stillehavslom i Skagen – første fund i Danmark

  Af Troels Eske Ortvad
  Katherine Snell og jeg var taget til Skagen d. 11. august for at installere en radiomodtager på en mast i Reservatet ved Grenen, som skulle lytte efter radiomærkede småfugle fra Norge. Efter halvanden dags arbejde og en god frokost ved Fyret, var det endelig blevet tid til at lufte kikkerten. Så vi begav os langs stranden ud mod Grenen, og slog os ned på en klittop med udsyn over Kattegat.

 • Skagen Fuglestation 2018

  Af Knud Pedersen
  Efter den meget imødesete og vellykkede officielle opstart af Skagen Fuglestation i maj 2017 blev 2018 det første hele kalenderår med fuglestationensvirksomhed i Det Grå Fyr – Center for trækfugle.
  Det store og mangfoldige aktivitetsniveau på fuglestationen i 2017 blev fortsat i 2018.

 • Skagen Fuglestation 2017

  Af Morten Jenrich Hansen og Knud Pedersen
  Den 12. maj 2017 blev en historisk dag for Skagen Fuglestation. Med den officielle åbning af Naturstyrelsens trækfuglecenter og Dansk Ornitologisk Forenings fuglestation i Det Grå Fyr blev en mangeårig drøm opfyldt. Et meget stort planlægningsarbejde, som har involveret medlemmer af DOF på alle niveauer, var gået forud for denne begivenhed. 

 • 12. maj 2017 - En længe ventet dag i Skagen

  Af Kurt Rasmussen
  For små 20 år siden blev en gruppe i Skagen af frivillige medlemmer af DOF dannet med det formål at undersøge mulighederne for at få etableret en egentlig fuglestation i Skagen. En drøm som foreningen igennem årtier havde arbejdet på. Gruppen arbejdede i løbet af årene med flere muligheder, men desværre var de økonomiske ressourcer ikke til stede.

 • Skagen Fuglestation 2016

  af Morten Jenrich Hansen og Knud Pedersen
  Det blev på mange måder endnu et travlt og begivenhedsrigt år i føljetonen om skabelsen af den nye Skagen Fuglestation med adresse i Det Grå Fyr på Grenen.

 • Skagen Fuglestation 2015

  Af Knud Pedersen

  Det blev igen et travlt år for de mange personer, som er engageret i arbejdet med Skagen Fuglestation.
  Mange møder og besigtigelser har fundet sted i løbet af året for at forberede organisationen, økonomien og indholdet i det kommende trækfuglecenter i Det Grå Fyr.
  Realdania Byg ejer bygningerne ved fyret og står for hele renoveringen til et moderne naturformidlingscenter med en videnskabelig fugle- og ringmærkningsstation, butik og café.
  I løbet af foråret måtte bygherren konstatere, at der var uforudsete renoveringsopgaver. Dette betød, at den oprindelige tidsplan for færdiggørelsen af centeret ikke kunne holde.

 • Skagen fuglestation 1972-1976

  Af Thorkild Lund

  Nu, foråret 2015, da der er udsigt til en fuglestation i det Grå Fyr i Skagen, fortælles historien igen og igen om de bestræbelser på at etablere en varig fuglestationsvirksomhed, der har fundet sted gennem årene. Måske fordi det nu ligger så langt tilbage, bliver den første fuglestationsvirksomhed i 70'erne ofte forbigået. Men det er lidt uretfærdigt, da der blev lagt mange timer i det, mange unge mennesker deltog med ildhu og blev fanget af fugleinteressen for livet, og heldigvis er materialet bevaret, omend det ikke er blevet selvstændigt publiceret i større udstrækning. Fra de tre første år foreligger der dog to trykte rapporter.

 • Orientsejler (Apus pacificus) – ny nordjysk fugleart

  Orientsejler, Skagen
  27.05.2014, Foto: John Larsen

  Af Hans Christophersen

  En del ornitologer besøgte Skagen 27/5 2014, mange nok med et håb om at se Sortbrynet Albatros, der i dagene forinden var set i Skagen. Her var fotografen John Larsen heldig at befinde sig på rette tid og sted, da albatrossen krydsede ind over P-pladsen ved Grenen (se artikel derom andetsteds på denne side). Men også denne dag, den 27/5, skulle det vise sig, at Johns ”evne” til at være på rette tid og sted skulle gentage sig.

 • Asiatisk Ørkensanger

  Tekst og fotos: Anders Wiig Nielsen
  I slutningen af maj er Grenen stedet, hvor alt kan ske. Der er langt mellem de trækkende fugle, men når der kommer noget, er det som regel noget godt. Den 20. maj 2012 var en diset og kølig morgen uden ret meget fugleaktivitet. Østenvinden var aftagende, og tæt tåge lukkede helt ned til en sigt på omkring 50 meter.

 • Knud Pedersen – Skagen

  Af Poul Erik Sperling

  Jeg var kørt til Skagen, for at få en snak med Knud Pedersen og lave en artikel til ”Nordjyllands Fugle” om ham. Allerede ved døren var jeg klar over, at her bor en fuglemand. Navneskiltet var af drivtømmer med en rød Krognæb ved siden af navnene.