Header

Skagen

 • Overblik over artiklerne via "tags"

  Antallet af artikler er blevet omfattende. Derfor er artiklerne nu udstyret med tags for at give et bedre overblik over artiklerne.
  God læselyst. 

 • The Story of the Yellow-billed Kite that Took Denmark by Surprise

  By Michaëla Berdougo

  On Sunday the 2nd of May 2021, at the time when I was volunteering at Skagen Fuglestation, I went for a casual walk in the afternoon where I observed a kettle of raptors above western Ellekrattet with buzzards (våger), kites (glenter) and a young Hen Harrier (Blå Kærhøg). As I was still yet to identify a Black Kite (Sort Glente) by myself, I took many pictures of what I was pretty sure was a Black Kite so I could get my identification confirmed back at the station.

 • ’Asiatisk Rødrygget Svale’ (Cecropis daurica daurica/japonica) – første fund i Skagen og Danmark

  Af Claus Brostrøm Nielsen & Simon Christiansen

  Claus beretter fra morgenen 2/6 2021: Kl. 5:00 ankom jeg til Grenen og parkerede bilen ved Sandormsporet. Det var min første af i alt fem dage i Skagen og forventningerne var selvfølgelig høje med den gode vejrudsigt. Inden morgen-obsen på Grenen kunne starte, skulle jeg lige have klaret betalingen for parkering.

 • Grøn Sanger i Ellekrattet

  Tekst og foto: Alex Sand Frich

  Dette er beretningen om et fund af Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) den 7. september 2021 i Ellekrattet, Skagen. Fundet er det andet i Ellekrattet og det tredje i Danmark. Fuglen blev i første omgang fejlbestemt til en Lundsanger (P. trochiloides, ssp. viridianus). Først en måned senere opdagede jeg fejlen efter at have kigget nærmere på mine fotos og lydoptagelser.

 • Tæt på de små stormsvaler

  Af Simon S. Christiansen

  I 2021 lykkedes det for første gang i Danmark at fange og ringmærke stormsvaler ved hjælp af spejlnet og afspilning af artens stemme om natten. Det har i mange år været brugt som en meget effektiv fangstmetode i andre lande – både på ynglepladserne, men også ved træksteder på f.eks. den norske og svenske vestkyst. Selv har jeg i 2013 været med til stormsvalefangst ved kolonien på Nolsoy, Færøerne, sammen med ringmærker Carsten Schultz. Vi fangede over kun to nætter omkring 800 Lille Stormsvaler.

 • Bjergtaget i Skagen

  Af Sebastian Klein og Jonas Pedersen

  Sebastian beretter fra morgenen den 3. juni: Jeg ankom ved Kabeltromlen på Grenen lidt i 7 og fortsatte videre af Sylviastien mod Verdens Ende. Kort før obsbakken blev jeg opmærksom på en kort skovsanger-agtig trille, der umiskendeligt lød som en syngende Bjergløvsanger fra et tæt krat på stien foran mig.

 • Rosenterne på Grenen

  Tekst og foto: Jens Kirkeby

  Lørdag den 26. juni 2021 kl. 09:09 fik vi meddelelsen fra Rolf over Grenen Fuglestations Zellokanal ”Rosenterne, Sandormsvinget, adult Rosenterne, stående” og nogle øjeblikke senere, inden for samme minut ”Rosenterne, Grenen, fotograferet, set fem minutter.” Rolf Christensen havde gjort det igen-igen.

 • Ringmærkning under Skagen Fuglestation 2021

  Af redaktionen

  Der er i denne årbog desværre ikke plads til oversigten over ringmærkning ved Skagen Fuglestation i år. I stedet henvises til en udførlig beretning af Henning Ettrup i fuglestationens årsskrift på www.skagenfuglestation.dk.
  Det kan dog kort nævnes, at der blev fanget 7786 fugle, hvoraf de 6868 blev mærket, 160 aflæst, mens 730 var genfangst af fugle, som allerede var fanget mindst én gang tidligere på sæsonen. Antallet er noget lavere end de 10.277 fugle, der blev fanget i 2020.

 • Observationer ved Skagen Fuglestation 2021

  Af Anders Brinkmann, Hans Christophersen, Simon Sigaard Christiansen og Knud Pedersen
  - bestyrelsesmedlemmer for Skagen Fuglestation

  Aktiviteter og materiale
  Fra marts til november var der mange forskellige assistenter, som beboede fuglestationen og arbejdede med trækobservationer. Gennemsnitligt var der i denne pe­ri­ode et hold på fem unge mennesker, der dagligt var i felten for enten at ringmærke eller gennemføre træk­tællinger sammen med de lokale ressource-per­so­ner. Hertil kommer alle de gæstende observatører og DOF­base-indtastere, der har bidraget til en god dæk­ning gennem sæsonen, særligt i forårsmånederne. De titusindvis af bidrag i DOFbasen har muliggjort, at vi har kunnet sammenstille årets observationer, og pub­li­cere resultaterne heraf i denne artikel.

 • Ny fugleart for Danmark, iagttaget i Nordjylland: Lille Sejler observeret ved Tranestederne 29. maj 2020

   

  Af Oluf Lou

  Efter en super flot iagttagelse af en 2K Steppeørn fredag formiddag fra Saftevandsbakken i Skagen, kom der kl. 16:38 en melding om, at Steppeørnen var set fra Damsted Klit. Kort efter blev en 'sandsynlig' Lille Skrigeørn meldt fra Flagbakken...!! Blev man forvirret...?

 • Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) Ellekrattet, Skagen 27/5 2021 – en næsten finderberetning

  Af Thomas W. Johansen

  Det havde i lang tid været planen, at jeg skulle til Skagen den 27. maj 2020. Bare en halv dag for at hente min søn Frederik Johansen. Frederik var dette forår observatør og ringmærker på Skagen Fuglestation. Forud for turen til Skagen opholdt jeg mig i familiens sommerhus i Ballum.

 • Dværghejre set for første gang i mere end 50 år i Nordjylland

  Af Jens Kirkeby

  En adult Dværghejre Ixobrychus minutus han blev søndag den 7. juni 2020 ved 15-tiden set ved Skarvsøen i Reservatet på Grenen af Michael Juul Nielsen og hurtigt meldt ud via DOFbasen. Han havde set den flyve lavt over rørskoven omkring stedet, hvor en Drosselrørsanger i en længere periode havde sangpost.

 • Ringmærkning under Skagen Fuglestation 2020

  Af Henning Ettrup, bestyrelsesmedlem for Skagen Fuglestation

  Skagen Fuglestation ringmærker under licens fra Ringmærkningsafdelingen, Statens Naturhistoriske Museum. Al ringmærkning på Grenen og omkring Skagen sker under Skagen Fuglestations licens, ligesom også afrapporteringen af årets ringmærkningsaktiviteter i området foretages via fuglestationen.

 • Observationer ved Skagen Fuglestation 2020

  Af Anders Brinkmann, Hans Christophersen, Simon Sigaard Christiansen og Knud Pedersen - bestyrelsesmedlemmer for Skagen Fuglestation

  Der var godt med mennesker på fuglestationen i 2020, som kunne hjælpe til med observationer og feltarbejde gennem hele sæsonen fra marts til november. Coronarestriktionerne betød at nogle få frivillige ikke kunne komme frem i foråret som planlagt, men omvendt fik andre i stedet mulighed for at komme på ophold, efter at være blevet hjemsendt.

 • Spansk Spurv i Skagen - Ny art for landet

  Af Thorkild Lund

  15/5 2019 fotograferede Leif Jensen en Spansk Spurv i en stendynge på Nedre Mosevej i Skagen: NY ART FOR LANDET!! Det gjorde Leif til vinder af kategorien "Årets Hitfotograf" på Danish Birder Awards, som blev afholdt 25/01 2020 på Refshaleøen i København.

 • Ringmærkning ved Skagen Fuglestation 2019

  Af Henning Ettrup

  På Skagen Fuglestation indsamles for tredje år ringmærk­ningsdata fra al ringmærkning på Grenen og om­kring Skagen. Det gælder også projektet med monitering af yng­le­fugle (Constant Effort Site eller CES), som fore­går ved Jennes Sø.
  Se Danmarks Ringmærkerforening (ringmaerkning.dk)

  Ringmærkningen foregik forskellige steder nord og nord­øst for Skagen med Det Grå Fyr som omdrej­nings­punkt. Også enkelte andre steder i regionen (Ålbæk Klit­plan­tage) blev der foretaget mærkning af stationen. Det blev til i alt 235 fangstdage i løbet af året, hvor ho­ved­om­rå­derne var Grenen og Jennes Sø.

 • Skagen Fuglestation 2019

  Af Knud Pedersen

  Skagen Fuglestation har i 2019 været særdeles godt be­man­det med en lang række frivillige fra marts til de­cem­ber. Derfor blev 2019 endnu et travlt år med et mange­si­det aktivitetsniveau.

  De primære aktiviteter har koncentreret sig om ring­mærk­ning, trækobservationer og naturformidling. Op­læ­ring af nye ringmærkere, observatører og formid­lere har også været en vigtig aktivitet. Endvidere er der ind­sam­let en række forskellige data til forsk­nings­pro­jek­ter ved uni­versiteter m.fl.

 • Skagen Fuglestation fanger endnu en bemærkelsesværdig Gråsisken

  Af René Worup Rørbæk
  Skagen har i løbet af de sidste to vintre vist sig som et rigtigt trækplaster for eventyrlystne Gråsiskener (Acantis flammea), der kommer langvejs fra. Sidste vinter blev der ved Skagen Fuglestation aflæst en Gråsisken, der tidligere var ringmærket i det nordøstlige Kina. Fuglen tilhørte nominatformen ssp. flammea, der yngler i nåleskovsbæltet i Skandinavien, Rusland og Nordamerika. Dette efterår hang der igen en spændende Gråsisken i et af ringmærkningsnettene. En Gråsisken med ring fra Island blev fanget 14. oktober.

 • Stillehavslom i Skagen – første fund i Danmark

  Af Troels Eske Ortvad
  Katherine Snell og jeg var taget til Skagen d. 11. august for at installere en radiomodtager på en mast i Reservatet ved Grenen, som skulle lytte efter radiomærkede småfugle fra Norge. Efter halvanden dags arbejde og en god frokost ved Fyret, var det endelig blevet tid til at lufte kikkerten. Så vi begav os langs stranden ud mod Grenen, og slog os ned på en klittop med udsyn over Kattegat.

 • Skagen Fuglestation 2018

  Af Knud Pedersen
  Efter den meget imødesete og vellykkede officielle opstart af Skagen Fuglestation i maj 2017 blev 2018 det første hele kalenderår med fuglestationensvirksomhed i Det Grå Fyr – Center for trækfugle.
  Det store og mangfoldige aktivitetsniveau på fuglestationen i 2017 blev fortsat i 2018.

Side 1 ud af 2