Header

Pattedyr

 • Overblik over artiklerne via "tags"

  Antallet af artikler er blevet omfattende. Derfor er artiklerne nu udstyret med tags for at give et bedre overblik over artiklerne.
  God læselyst. 

 • Ny oversigt over dyr i Nordjylland

  Af Kurt Prentow

  I 2021 har jeg udgivet en ny oversigt over pattedyr, krybdyr og padder i Nordjylland. Den er udgivet som web-publikation på tornbynatur.dk under ”Artikler” i to afsnit: ”Dyr i Nordjylland – generel del - Tornby Natur” og ”Dyr i Nordjylland – artsdel”. Brug evt. hjemmesidens søgefunktion. Oplysningerne om de enkelte arters forekomst er så vidt muligt opdateret til 2020.

 • Op- og nedtur for rådyret

  Tekst og foto: Jan Skriver

  Da Lille Vildmose i 2007 blev fredet, hvorefter genopretningen af mosens tabte natur etapevist gik i gang, fik en dynamisk udvikling af Mellemområdet ben at gå på og ekstra vingesus.

 • Klimaændringer får flere delfiner til at søge mod Nordjylland

  Af Søren Skov

  Gennem det meste af efteråret i 2020 har en Almindelig Delfin underholdt de mange besøgende, der har valfartet til Sundby Havn på Mors.

 • Forvaltning af ræve og mårhunde i Mellemområdet i Lille Vildmose

  Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

  LIFE-projektet i Lille Vildmose er slut – og det er nu pas­sende at stoppe op og gøre status på indsatsen for for­valt­ningen af områdets Ræve og Mårhunde. Nåede vi i mål – og hvad skal der ske fremover? Er det overho­ve­det muligt at konkludere, om indsatsen har haft sin virk­ning? Vi har indført en lang række tiltag overfor både Mink, Ræv og Mårhund.

 • Status på ulv i Nordjylland

  Af Kent Olsen, Naturhistorisk Museum Aarhus
  Den 14. oktober 2017 var det præcis fem år siden, at den første officielt godkendte danske ulveobservation siden 1813 blev gjort i Hanstholmreservatet i Thy. Fra opdagelsen af ’Thy-ulven’ til udgangen af 2017 foreligger der dokumentation for, at minimum otte forskellige ulve er indvandret fra Tyskland. Her gives en status for de første fem år med ulv i Danmark med en konkret beskrivelse af ulvesituationen i Nordjylland i 2017.

 • Vesthimmerlandske bævere stortrives

  Tekst og fotos: naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands Kommune
  Bæverne forsvandt i Danmark for over 1000 år siden, men i 1999 blev der sat 18 tyske bævere ud i Flynder Å-systemet i Klosterheden Plantage i Vestjylland. Det er efterkommere af disse, som nu ses i de vesthimmerlandske åer.
  Det første fotobevis på, at der var bævere i Vesthimmerland, fik vi i foråret 2014, hvor vi med et vildtkamera fotograferede en stor voksen bæver.

 • Elge i Lille Vildmose

  Af Jens Vinge
  Elgen er tilbage i Danmark efter 5000 års fravær. Elgene er hentet til Danmark fra svenske elgparker i et samarbejde mellem Aage V. Jensen Naturfond og Aalborg Kommune.

 • Carnivorer i Mellemområdet i Lille Vildmose


  Mårhund - foto: Line Holst Pagh

  Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond
  Vi har i den forgangne sæson fanget/nedlagt 13 ræve, 1 mårhund og 3 mink i Mellemområdet. Det er resultatet af et målrettet arbejde med drift af fælder, kunstgrave og brug af GPS-halsbånd på mårhunde. Projektet har kørt siden efteråret 2011 og fortsætter til og med 2018. Det er et stort arbejde, som finder sted grundet medfinansiering fra EU. Parterne bag er Aalborg Kommune, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond.

 • Færre ræve og ingen ynglende mårhunde i Lille Vildmose

  Spor af Mårhund
  Foto: Brian Kjølhede Jensen

  af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

  For at give de ynglende fugle i Lille Vildmose bedre vilkår, valgte vi i 2011 at regulere bestanden af rovdyr (mårhund, ræv og mink), som led i et større naturgenopretningsprojekt. Resultatet har siden 2011 været 18 mårhunde, 9 mink og 30 ræve. I 2014 blev det til 6 ræve, 5 mink og 3 mårhunde, hvilket kan hænge sammen med, at der har været et udbrud af hvalpesyge, som ramte både ræv og mårhund. En af de positive konstateringer fra den forgangne sæson er, at vi igen i år (2014) ikke har haft ynglende mårhunde i Lille Vildmose!

 • Ingen ynglende mårhunde i Lille Vildmose i 2013!

  Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

  Naturstyrelsen har fortsat fokus på forskellige GPS-mærkede mårhunde, også kaldet Judas-mårhund, som har opholdt sig i Lille Vildmose i 2013. Dyrenes færden er blevet intensivt overvåget – og dyrene er blevet opsøgt flere gange i håb om, at de havde fundet sig en mage. Det førte i løbet af sommeren ikke til fangst af mårhund, men primo januar 2014 blev der fanget en tæve, som sad sammen med et Judas-dyr i Mellemområdet.

 • Foreløbig status for Skovmår i Nordjylland

  Af Henrik Nyrup

  Blandt de større pattedyr i den danske natur er skovmåren nok en af de arter, som de færreste har kendskab til. Forhold som, at den har en tilbagetrukket levevis, samt at den hovedsagelig er nataktiv, er medvirkende til at skovmåren kun er set af få.

 • De store græsædere

  Af Poul Erik Sperling

  Fuglene i det åbne græsland har været i stærk tilbagegang i Danmark i gennem mange år. Det skyldes ikke kun, at områderne opdyrkes og afvandes - men også at det hele gror til med meterhøjt græs og urter for senere ofte at slå over i tæt pilekrat.

  Der er i dag få enge, strandoverdrev, ja selv marker, hvor kvæg afgræsser disse arealer som i gamle dage. Og det er en forudsætning for vadefuglene som Vibe, Engryle, Stor Kobbersneppe med flere.

 • Succes med regulering af mårhunde i Lille Vildmose

  Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

  Hermed en opfølgning på artiklen i Nordjyllands Fugle 2011 omkring regulering af Mårhund i Lille Vildmose.

  Vi har i sæson 2012/13 haft succes med reguleringen. Der er blevet reguleret (aflivet) to mink, 14 ræve og 13 (!) mårhunde.

  Lille Vildmose dækker mere end 7.500 ha. Mellemområdet, som er indsatsområdet i LIFE-projektet er i sig selv på 2.100 ha., så det er ikke det letteste at holde bestandene af ræv, mink og mårhund nede, men vi gør et ihærdigt forsøg. Vi har været i gang i to år og fortsætter mindst fire år mere. Vi håber, at effekten af vores indsats vil kunne ses på fuglelivet i løbet af de næste par år.

 • Ulven tilbage i Nordjylland

  Af Kim Frost

  Det var ellers en af de morgener, da man inderligt ønskede, at man i stedet for fugle havde kastet sin kærlighed på antikviteter eller botanik, da vækkeuret slog til. Uden for var det endnu halvmørkt, og regnen silede stille ned. Ikke lige et vejr at se havørn i, som dagens ekskursion til Nors Sø lokkede med. Men mindre kunne vel gøre det. Og så var der også lige aftalen med øjenkollega Finn (Eisgart), der heller ikke havde set det nye fugletårn ved søens vestbred. Endelig svigter man vel heller ikke en turleder, der har sat sin søndag af for at give andre en fugleoplevelse. Så afsted ad øde landeveje. Otte radioavisen lovede trøstefuldt opklaring op ad formiddagen.

 • Regulering af Mårhund og Ræv i Lille Vildmose

  Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

  Mårhund
  Vi har også i 2011 observeret Mårhunden (Nyctereutes procuonoides) i Lille Vildmose, bl.a. med gentagne observationer vest for Portlandmosen i april. Det eneste positive på mårhunde-fronten er, at der ikke er observeret yngel i 2011.

 • Mårhunden – opdatering fra 2009-rapporten

  Af Poul Erik Sperling
  Mårhunden (Nyctereutes procuonoides) ser fortsat ud til at brede sig i Jylland.

  Der er observationer fra Lille Vildmose og Høstemark området af enlige dyr og 2 ihjelkørte, den ene et ungdyr, hvilket kunne tyde på yngel i området.

 • Mårhunden – en uønsket art i Danmark

  Af Poul Erik Sperling
  Mårhunden (
  Nyctereutes procuonoides) hører til hundefamilien og har størrelse som en lavbenet ræv med grå pelsfarve og sorte striber i ansigtet som en vaskebjørn.Den er langsommere og mere kluntet i sin opførsel endden røde ræv, bliver den forstyrret, prøver den ogsågerne at gemme sig og trykke, hvor ræven ville flygte. Den er udpræget nataktiv.