Header

Vilsted Sø

 • Overblik over artiklerne via "tags"

  Antallet af artikler er blevet omfattende. Derfor er artiklerne nu udstyret med tags for at give et bedre overblik over artiklerne.
  God læselyst. 

 • Rødvinget Braksvale ved Vilsted Sø

  Af Thomas Siig

  Vi er den 17. maj 2021 på tur rundt om Vilsted sø. Vi har få dage forinden brokket os, Mikkel Rasmussen og jeg, over at der ikke er gode steder til vadefugle, ingen vadeflader. Vi har dog fundet en lille pyt på sydøst siden af søen, der ser lovende ud. Så det er min første tur til den nye pyt for at se, om der skulle være noget.

 • Havørnene ved Vilsted Sø – Første nordjyske med GPS

  Af redekoordinator Gunnar Hansen

  Det har været et godt år for Havørnene i Nordjylland. I efterårsmånederne september-december blev der re­gel­mæssigt set 10-14 Havørne på en gang ved Vejlerne og ørnene yngler nu omkring ti steder i Nordjylland ud af den danske bestand på ca. 100 par.

 • Vilsted Sø - 10 års jubilæum

  Af Poul Hald-Mortensen
  ”Det projekt bliver da vist aldrig til noget”. Ordene kom fra daværende skovrider Uffe Laursen, da han og jeg en efterårsaften i 1991 var på vej hjem til Skørping efter et møde på Vilsted Kro.

 • Vilsted Sø

  Af Brian Nilsson
  Der er gået 5 år siden Vilsted Sø atter kom på landkortet efter næsten 100 års afvanding, og derved har givet Vesthimmerland sin største sø tilbage, til glæde for fugle, dyr og mennesker.