Header

Hirsholmene

 • Overblik over artiklerne via "tags"

  Antallet af artikler er blevet omfattende. Derfor er artiklerne nu udstyret med tags for at give et bedre overblik over artiklerne.
  God læselyst. 

 • Stellersand på Hirsholmene

  Af Frede Jacobsen

  Syv kilometer nordøst for Frederikshavn ligger Hirsholmene, der består af fredede stenøer med et samlet areal på 45 ha. Hirsholm er et beboet naturreservat på 15 ha og Græsholm er på 22 ha, hvor til der ikke er adgang. Hirsholmene rummer en tejstkoloni ved stenmolerne på ca. 1200 par, en splitternekoloni på ca.  1100 par, fem mågearter fordelt på øerne, skarvkoloni på ca. 1000 par og ynglende Skærpiber, Vandrikse, Huldue m.fl. Under trækket raster en række arter på og omkring øerne.

 • Optællingerne af ynglefuglene på Hirsholmene

  Tekst og illustrationer: Jens Gregersen

  Hirsholmenes ynglefugle har meget tidligt vakt opmærksomhed. Det var kendt at Rovternen ynglede indtil begyndelsen af 1900tallet. Dengang var øerne befolket, og der har med garanti været et stort pres på ynglefuglene.

  De første ornitologer, der kom til Hirsholmene, var folk fra Dansk Ornitologisk Central, udsendt af Peter Skovgaard. De foretog nogle af de første optællinger i 1920erne. Særligt de store kolonier af Splitterner blev beskrevet. De ynglede på flere af de ubeboede øer. Det blev bemærket, at mange af ynglefuglene ynglede sent. Sandsynligvis var årsagen, at man dengang havde sat indsamling af æg i system. Det var en almindelig praksis mange steder på den tid.

 • Ynglefugle på Hirsholmene 2012

  Af Jens Gregersen

  Ud for Frederikshavn i en afstand på cirka 7 km i nordøstlig retning ud i Kattegat ligger Hirsholmene. Øgruppen, der samlet er på omkring 45 hektar, består af en række øer som Hirsholm, Græsholm, Tyvholm, Kølpen og Deget samt en del mindre holme og sandbanker. Der er på øerne et specielt fugleliv, men der foretages kun i begrænset omfang observationer af ynglefugle og trækgæster.

  I dagene 25. og 26. maj 2012 foretog Jens Gregersen ynglefugleoptælling på Hirsholmene – der er dog ikke optalt ynglefugle på Deget i 2012. Materialet er suppleret med bidrag fra Kjeld T. Pedersen og Jens Klingenberg.