Header

Begivenheder

 • Overblik over artiklerne via "tags"

  Antallet af artikler er blevet omfattende. Derfor er artiklerne nu udstyret med tags for at give et bedre overblik over artiklerne.
  God læselyst. 

 • Ny oversigt over dyr i Nordjylland

  Af Kurt Prentow

  I 2021 har jeg udgivet en ny oversigt over pattedyr, krybdyr og padder i Nordjylland. Den er udgivet som web-publikation på tornbynatur.dk under ”Artikler” i to afsnit: ”Dyr i Nordjylland – generel del - Tornby Natur” og ”Dyr i Nordjylland – artsdel”. Brug evt. hjemmesidens søgefunktion. Oplysningerne om de enkelte arters forekomst er så vidt muligt opdateret til 2020.

 • Anders Papes bogsamling er kommet til Nordjylland

  Af Poul Erik Sperling

  En meget stor samling af fuglebøger er kommet fra Paris til Nordjylland. Det er Anders Pape Møllers bøger og tidsskrifter, der har stået på Université Paris Sud, hvor Anders i en længere årrække har været professor. I forbindelse med hans pensionering fra universitetet øn­skede han at donere bøgerne til Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN), og bøgerne er her i efteråret ankommet til Tved Gammel Skole. Her kommer de til at stå sammen med Holger Sønder­gårds bogsamling af fugle- og naturbøger.

 • Big year – By coincidence

  Af Lars Grøn

  Ny danmarksrekord i 2020: 330 fuglearter registreret på et år – de 294 af dem i Nordjylland
  For de, som ikke er klar over hvad et såkaldt ”Big Year” indebærer, vil jeg kort opsummere, at det handler om at registrere så mange fuglearter som muligt på et år, inden for et geografisk område – i dette tilfælde Danmark.

 • Fuglegruppen DN-Mariagerfjords arbejde og opnåede resultater

  Af Peter Ulrich Toubøl

  I starten af november 2018 mødtes fem meget forskellige ældre mænd en aften hos mig i Mariager. Det blev starten på Uglegruppen, som senere fik et F foran. Forud havde jeg skrevet et par læserbreve til de lokale aviser samt udsendt et nyhedsbrev til de lokale medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening. Ideen var, i første omgang, at hjælpe Natugler til bedre boliger, men ret hurtigt begyndte vi også at bygge og opsætte redekasser til Tårnfalke, Allike, Huldue, Hvinand, Mursejler, mejser m.v.

 • 50-års jubilæum for Nordjyllands Fugle

  Af Poul Erik Sperling

  I 2021 havde Nordjyllands Fugle , 50-års jubilæum. Rapport nr. 1 udkom i 1971 under navnet Nordjysk Ornithologisk Kartotek.
  At det blev et kartotekskort, der blev grundlaget, kom af, at jeg skrev og redigerede de nordjyske iagttagelser til rubrikken ”Fra Felten”, der blev bragt i DOF’s blad Feltornithologen.

 • Ny begivenhed - årlig optælling af Sortgrå ryle m.fl.

  Tekst og foto: Henrik Haaning Nielsen
  DOF Nordvestjylland inviterede søndag den 9. januar 2022 til en koordineret optælling af Sortgrå ryle, Stenvender og Skærpiber på Thys kyst. Det er første gang nogensinde at fuglene på samtlige høfder og moler i området (Fra Agger til Vigsø) blev optalt samme dag. 15 deltagere havde meldt sig til optællingen, heraf bl.a. et hold på fire fra Himmerland og en fra Lemvig.

 • Kongeørnene i Jyllands-Posten

  af Jan Skriver, Journalist og naturfotograf

  Jan Tøttrup og Hans Christophersen følger kongeørnenes liv tæt. I samarbejde med Miljøstyrelsen, Dansk Ornitologisk Forening og Aage V. Jensen Naturfond er der ophængt vildtkameraer for bl.a. at klarlægge årsagen til ynglesucces eller mangel på samme.  Se den fine artikel i Jyllands-Posten af Jan Skriver:  Kongeørne og redekamera.pdf

 • Ny oversigt over fugle i Nordjylland på vej på tryk

  Af Poul Erik Sperling

   Da vi lavede bogen Nordjyllands Fugle (1978), var det meningen, at der skulle udkomme en ny udgave hvert tiende år. Det er jo ikke sket her 40 år efter, så det er nok ikke realistisk længere.

  For et par år siden besluttede jeg mig for at lave en ny oversigt over hvilke fugle, der er set i Nordjylland. Det gik meget godt de første måneder, men så kørte jeg død i det og kom ikke rigtigt videre. Der er jo mange steder, der skal slås op. Derfor spurgte jeg på en Gråmejsetur, om der ikke var nogen, der ville være med til at mødes en dag om måneden for at udarbejde en sådan oversigt. Det var der: Anders Refstrup, Hans Erik Abildgaard og Ulla Bryanne meldte sig, og nu har vi i halvandet år mød­tes i Golfhuset hver den tredje onsdag i måneden for at skrive og slå op i bøger og på hjemmesider.

 • Hjemmesiden Nordjyllands Fugle - 10 års jubilæum i 2020

  af Johnny Laursen

  Hvordan opstod ideen om en hjemmeside
  Grundlæggende er Nordjyllands Fugle en årbog som er udgivet siden 1971.  De første mange år var årbogen en gennemgang af Nordjyllands fugle.  I 2004 opstod ideen om at tilføje relaterede artikler. I 2005 udkom den først rapport, hvor indholdet var udvidet med 3 artikler.  Alle 3 var artikler om lokaliteter i Nordjylland.  Årbogen blev pludselig mere interessant. Allerede året efter var ideen om artiklerne udviklet til også at omfatte portrætter og større artikler om udvalgte arter. Efterhånden udviklede artikeldelen sig så meget, at der blev et behov for at skære ned på artsgennemgangen.

 • Nordisk konference om Kongeørn i Lille Vildmose

  Af Esben Sloth Andersen & Hans Christophersen
  Den nordjyske bestand af Kongeørn giver ikke kun anledning til stolthed blandt ornitologer og naturforvaltere. Der er også et stort behov for at gøre op med de mange myter om den imponerende rovfugl samt bidrage til, hvad man kalder evidensbaseret naturforvaltning. Baggrunden er, at Kongeørn stiller store krav til territorierne, at den kan influere på mindre husdyr og jagtvildt, og at den er udsat for mange trusler – fx vindmøller, redeforstyrrelser, forgiftninger og ulovlig jagt.

 • Atlaslejrene i Thy og Vendsyssel i 2017

  Af Timme Nyegaard og Michael Fink Jørgensen
  I 2017 blev der planlagt og gennemført to atlaslejre fra centralt hold. Formålet med lejrene var at dække manglende sene TimeTælleTure, foretage basal atlaseftersøgning i atlaskvadrater med få rapporteringer eller mange manglende almindelige arter, samt målrettet eftersøgning af de 18 arter, der skal laves bestandsopgørelser for.

 • Gråsiskeninvasion

  Af Anders Brinkmann
  2017 blev året, hvor store antal finker søgte mod Danmark i deres desperate jagt på føde. Først ankom Lille Korsnæb i rekordhøje antal, så fulgte Stor Korsnæb, og endelig væltede det afsted med flokke af Gråsisken (typen Stor Gråsisken).

 • 12. maj 2017 - En længe ventet dag i Skagen

  Af Kurt Rasmussen
  For små 20 år siden blev en gruppe i Skagen af frivillige medlemmer af DOF dannet med det formål at undersøge mulighederne for at få etableret en egentlig fuglestation i Skagen. En drøm som foreningen igennem årtier havde arbejdet på. Gruppen arbejdede i løbet af årene med flere muligheder, men desværre var de økonomiske ressourcer ikke til stede.

 • Atlas III

  Af Henrik Møller Thomsen og Svend Erik Mikkelsen
  Tredje atlasår er veloverstået med god aktivitet i Nordjylland. Der er i rapportens område indtastet i alt 13.472 observationer af ynglefugle, og i de tre år er der i skrivende stund indtastet 58.180 ynglefund ud af samlet fra hele landet 294.669 indtastninger, hvilket er et rigtigt flot resultat.

 • Lille Vildmose og Caretakerprojektet

  Af Thorkild Lund
  Caretakerprojektet, hvis officielle titel er Status og udviklingstendenser for Danmarks internationalt vigtigste fugleområder (IBA'er, Important Bird Area), fandt sted i årerne 2003-2013, omfattede 173 områder med deltagelse af over 900 frivillige. Et af disse områder var IBA nr. 7, Lille Vildmose.

 • Atlaslejr i Vesthimmerland

  Natlyt under atlaslejren
  Foto: Svend Erik Mikkelsen

  Af Henrik Møller Thomsen


  1. marts 2014 startede den tredje danske atlaskortlægning af de danske ynglefugle. Projektet var ikke langt henne, før det stod klart for os nordjyske lokalkoordinatorer, at der var meget store huller i dækningen af atlaskvadraterne i den vestlige del af Himmerland. Da projektledelsen efterspurgte emner til atlaslejre, var vi derfor hurtigt ude og gøre opmærksom på, at vi godt kunne bruge hjælp i det nordjyske.

 • Ulven tilbage i Nordjylland

  Af Kim Frost

  Det var ellers en af de morgener, da man inderligt ønskede, at man i stedet for fugle havde kastet sin kærlighed på antikviteter eller botanik, da vækkeuret slog til. Uden for var det endnu halvmørkt, og regnen silede stille ned. Ikke lige et vejr at se havørn i, som dagens ekskursion til Nors Sø lokkede med. Men mindre kunne vel gøre det. Og så var der også lige aftalen med øjenkollega Finn (Eisgart), der heller ikke havde set det nye fugletårn ved søens vestbred. Endelig svigter man vel heller ikke en turleder, der har sat sin søndag af for at give andre en fugleoplevelse. Så afsted ad øde landeveje. Otte radioavisen lovede trøstefuldt opklaring op ad formiddagen.

 • Kongeørn-symposie i Falsterbo 28. til 30. september 2012

  Hans Christophersen har sendt følgende indlæg om Kongeørnesymposiet i Falsterbo:

  Der var knap 100 deltagere på symposiet, hvoraf ca. 15 fra Norge, én fra Danmark og resten svenske. Symposiet blev styret af Thomas Birkö fra Kungsörn, Sverige og Staffan Åkeby, formand for Skånes OF.

 • 40 års jubilæums rapport

  Rapporten for 2011, som er foreningens 40 års jubilæums-rapport, er på gaden. Det er den mest omfangsrige rapport til dato. Se endvidere det brev Albert Steen Hansen har sendt til redaktionen

Side 1 ud af 2