Header

Tekst og foto: Poul Erik Sperling

Allerede da jeg holder ved huset for at lave et interview med Gorm, er jeg klar over, at her bor en fuglemand. Der er masser af fuglekasser i træerne og et velbesøgt foderbræt med blandt andet Spætmejser.

Det er mange år siden jeg har mødt Gorm, så det bliver en spændende eftermiddag. Gorm kom med i redaktionen i 1976, da NOK (nu Nordjyllands Fugle) var ganske ung, og var med i hele 26 år frem til 2002. Blandt andet lommer til gæs blev i mange år behandlet af ham.

Gorm overtog også foreningens adresse efter undertegnede fra 1983 og frem til 1995. Det var jo på den tid hele arbejdet var baseret på indsendelse af kartotekskort med posten, så det indebar et meget stort arbejde at sortere de mange kort i artsgrupper til dem, der skulle skrive.

Vi fik i 1983 tilsendt ca. 21.000 kartotekskort fra i alt 140 ornitologer, så det var store mængder af papir, vi flyttede rundt med. Gorm viste mig den postsorteringsreol han dengang havde lavet med masser af hylder så kortene kunne sorteres løbende. Reolen er stadig i brug her 40 år efter, nu i hans værksted hvor den bruges til at holde orden på de eger, han laver til cykler, knallerter og motorcykler.

I mange år arbejdede Gorm også med at renskrive og opsætte rapporten til trykning. 

Gorm er født i Viborg i 1956 og opvokset i himmerlandske Klejtrup, hvor søen var dragende. Der var altid fugle og liv. Han fik sin første kikkert i konfirmationsgave. Desværre var det en 12x50, så den var tung og svær at holde stille. Han fik dog købt et stativ til den og lavede en kasse så den kunne fragtes rundt på knallerten. Efter første sommerjob i 1972 på Vindø Teglværk med 9½ kr. i timen blev der indkøbt en Mirador 8x40 og et teleskop. Det rykkede i kiggeriet. Det var især søerne, Lindum Skov og Hjarbæk Fjord, der trak.

Med mormor som base i Skive tog han med på fugleture med Svend Andersen. Den første punkttælling var i Lindum Skov, og siden masser af punktællinger og også de nye nattællinger. I en periode var han lokalkoordinator på punkttællingerne og sørgede for, at resultater herfra indgik i NOK-rapporterne. En Kowa 10x50 blev erhvervet – en milepæl for os alle på den tid. Påskelejr i Skagen var en banebrydende oplevelse.

I 1979 afsluttede han lærereksamen fra Skive Seminarium, og efter et års tid ved Beredskabsstyrelsen i Thisted blev han lærer ved Ørslevkloster skole. Det var vigtigt at forblive boende i NOK’s område.

I 1985 skulle der ske noget nyt, og han fik arbejde som underviser/international salgstræner ved B&O i Struer. Her var han indtil 1992, hvor B&O røg ind i deres store sparerunde og fyrede hver fjerde mand, i alt 700!

Herefter valgte han skolen og lærerjobbet til igen, bl.a. som skoleleder i nogle år. Han var også koordinator på Atlas II undersøgelsen i Viborg Amt, talte fugle på Færøerne, var i DOF’s bestyrelse i mange år samt den anden formand for DOF Viborg Amt efter Svend Andersen.

Gorm skrev en hel del rapporter bl.a. om lokaliteter sammen med Holger Søndergård, og i 1981 skrev han en hel bog om Fuglene ved Klejtrup sø, der også blev udgivet på BFN’s Forlag (Biologisk Forening for Nordvestjylland).


Gorm i sit værksted ved reolen som i sin tid blev brugt til sortering af NOK-kartotekskort

I 1993 kommer hans anden fritids- og nuværende erhvervsinteresse frem. Han tager motorcykelkort, køber en Nimbus med sidevogn og kører en del. VeteranImporten overtages i 2006, og efter at skolevæsenet forlades i 2016, bliver det fuldtids mht. VeteranImporten. Det er et firma, der handler med stumper til veteranmotorcykler, samt laver eger og hjul til samme.

En anden fritidsinteresse i mange år er at samle på frimærker. Han samler Danmark, Færøerne, Grønland, klassisk Island – hvad Chr. X har haft under sine vinger. I øjeblikket stor fokus på stjernestempler og perfin (firmaperforerede).

Isfuglen er hans favoritfugl, hans gamle læremester Svend Andersen havde en stående udstoppet og den beundrede han meget. Senere fik han selv tre på et år, de var alle fløjet mod ruder forskellige steder i Salling.

Gorm og Kirsten har tre børn og tog på ferierne sydpå med Camplet - gerne i nærheden af naturområder som f.eks. Camargue, Pyrenæerne og Provence.

Foderbræt og redekasser er også en interesse. Han har over 40 fuglekasser hængende i haven, og mange er beboede. Han har for eksempel fire mursejlerkasser på vestgavlen, der alle er beboede. Nogle gange bor mursejlerne også i stærekasserne. Det er meget imponerende at se dem flyve til og fra kasserne med høj fart og præcise landinger. Han har også lavet og ophængt en vandrefalkekasse på havnen i Skive samt planlagt 50 natuglekasser til kommunens arealer. De skal reducere antallet af rotter.

En af de underligste oplevelser med fugle, var på en bustur til Skagen med en gymnasieklasse og Svend Bichel. Der var ekstrem tåget, så de kunne ikke se fuglene og endte med at gå langs stranden og samle oliedøde fugle op, og da dagen var gået havde de set flere døde end levende fugle. En vildfaren hund blev fra en båd bragt til politistationen til betjentens irritation, for der røg madpakken.

Gorm kører ikke langt for at se nye arter. Det er glæden ved at være i naturen og se hvad der sker, der driver interessen og bestemmer hvor turen skal gå hen.

Ringmærkning er en ting der altid har imponeret Gorm, og han havde en stor oplevelse en efterårsdag i Blåvand, hvor der var rigtig mange småfugle i alle buskene. Da han kom ind på fuglestationen, blev han straks bedt om at føre journalen. Den israelske ringmærker var posedamen der artsbestemte og ringmærkede fuglene – og der var overordentlig mange denne morgen. En af de sidste fugle var en Blåstjert, som de selvfølgelig var ude at fremvise inden den blev sluppet igen, så det blev både et nyt kryds og en formidabel oplevelse med ringmærkning.

Eftermiddagen er ved at være til ende, og vi går ud i haven for at tage nogle fotos ved de mange fuglekasser. Gorm står lige nu foran sin folkepensionsalder. Han vil forsætte sit arbejde med firmaet og veteranmotorcyklerne, prioritere familien, frimærker, musikken og fuglene. Der er nok at beskæftige sig med, og vi er her kun én gang!