Header

Af Simon S. Christiansen

I 2021 lykkedes det for første gang i Danmark at fange og ringmærke stormsvaler ved hjælp af spejlnet og afspilning af artens stemme om natten. Det har i mange år været brugt som en meget effektiv fangstmetode i andre lande – både på ynglepladserne, men også ved træksteder på f.eks. den norske og svenske vestkyst. Selv har jeg i 2013 været med til stormsvalefangst ved kolonien på Nolsoy, Færøerne, sammen med ringmærker Carsten Schultz. Vi fangede over kun to nætter omkring 800 Lille Stormsvaler.

Men at komme tæt på arten på dansk jord med denne metode har været en svær nød at knække – lige indtil dette år. Den første fugl blev fanget og mærket natten den 22. august, efterfulgt af endnu en den 3. september. Den tredje og sidste fugl i sæsonen blev fanget den 5. september lidt over midnat – men denne havde allerede ring på andet steds fra! Udover stormsvalerne blev der også fanget og mærket en enkelt Sortgrå Ryle og en Sandløber i nettene på stranden, hvilket også er nogle ganske fåtallige arter i ringmærkningen.


Glade ringmærkere gør klar til fangst (Augustin, Robbie, Simon S. Christiansen og Henning). Foto: Skagen Fuglestation

Historien om den første
Om natten den 22. august omkring kl. 1 blev den første Lille Stormsvale fanget på stranden nedenfor Det Grå Fyr og efterfølgende ringmærket. Vi fik derfor den sjældne ære at ringe og vække lokale folk midt om natten, til en god oplevelse.

Et par dage forinden var der danmarksrekord af Lille Stormsvale ved Husby Klit i Vestjylland, hvor op mod 57 fugle blev set trække mod nord på én dag. Med dette in mente ringede Knud Pedersen til mig og foreslog om ikke Fuglestationen kunne prøve at gøre et fangstforsøg efter Lille Stormsvale på Grenen, ligesom vi havde forsøgt tidligere år. I både 2018, 2019 og 2020 havde vi, i forbindelse med fangst af terner om natten, også forsøgt at afspille lyd fra Lille Stormsvale en håndfuld nætter, dog uden resultat. Det var prøvet fra både spidsen af Grenen, og fra stranden ved Det Grå Fyr. Det har dog også været en prioritering af, hvor energien skal lægges om natten på denne årstid, da vi før har satset meget på at udnytte de ofte få vindstille nætter til ternefangt og vadefuglefangst. Det lykkedes vi efter mange forsøg endelig at få resultat med året inden, efter vi bevægede os sydpå, ned til bl.a. Nordmandshage ved Hals.


Lille Stormsvale, Skagen, 4. september 2021. Foto: Søren Skov

Nå, men jo flere gange man prøver des mere øges chancen selvfølgelig for en stormsvale i nettet. Der var jo stormsvaler i farvandet, og der blev perfekt vindstille vejr til sådan en aktivitet. Desuden havde vi denne nat alligevel ikke mulighed for lave en ekspedition til Nordmandshage, og de unge på stationen var også klar på at gøre et forsøg. I tusmørket satte vi derfor to ret lange spejlnet op i forlængelse af hinanden ved høfderne lige nedenfor stationen. Det var lave net med kun to ”lommer” (i stedet for normalt fire lommer), for at undgå at fuglene ser den øverste del af nettet op mod den lysere himmel. Derefter lagde vi to megafoner med lyd på jorden, i midten af netrækken, pegende i to retninger ud over havet. Derefter var det bare at vente og tjekke nettene hver halve time gennem natten.

Forventningerne var ikke høje hos mig, og stor var overraskelsen derfor, da Augustin Sticksel fandt en Lille Stormsvale i den øverste netlomme! Derefter kom den hurtigt ud på meldesystemet Zello, og jeg ringede rundt til en håndfuld lokale, der nok godt vidste, hvad der ventede, da telefonen ringede. En af dem, jeg ringede til, var Oluf Lou, som var helt salig i stemmen. Han fortalte senere, at han havde set et stjerneskud på himlen inden han faldt i søvn, og ønskede at vi ville lykkedes med anstrengelserne. Uden at være overtroisk, er det måske alligevel en god idé at ønske noget, når man ser et stjerneskud – bare for at være på den sikre side!

Stormsvalen blev taget ind i laboratoriet, hvor den blev mærket, målt, vejet og fotograferet. Ca. otte personer var mødt op til seancen, inden fuglen blev sluppet fri ved høfderne igen.


Lille Stormsvale, Skagen, 22. august 2021. Foto: Erik Christophersen

Stormsvalen fra Norge
Omkring midnat den 5. september gik den tredje Lille Stormsvale i nettet, men overraskelsen var stor, da fuglen bar en norsk ring! Det første norske genfund af arten i Danmark.

I svarbrevet fra Ringmærkningscentralen på Københavns Universitet stod der, at fuglen var mærket en måned inden den 5. august ved Eigerøy Fyr i Rogaland, også omkring midnatstid. Ved Eigerøy er der en fuglestation, som bl.a. har bedrevet ringmærkning af forbitrækkende stormsvaler siden 1991. I alt 360 Lille Stormsvaler er blevet mærket på denne lokalitet gennem årene af Sokndal Ringmærkningsgruppe sammen med yderligere 137 individer på omkringliggende lokaliteter syd for. Dertil kommer yderligere en hel del aflæsninger. Genmeldingsprocenten for de mærkede stormsvaler er høj. Ved Eigerøy genfanges således op mod en fjerdedel af de mærkede fugle andre steder, og tilsvarende er op mod en fjerdedel af fuglene, der fanges, mærket andet steds forinden. Lidt sjovt er det derfor, at ringmærkerne ved Eigerøy aldrig har genfanget fugle, de selv har mærket, i årene efter.

Foruden genfangsten fra Skagen er der tidligere genfundet to Lille Stormsvaler indenfor det danske søterritorie. Begge var mærket på Shetlandsøerne. Den første omhandler en fugl mærket som unge den 8. september 1996, der samme år blev fundet den 7. oktober på oliefeltet Danfelt i Nordsøen. Den anden fugl var mærket den 9. juli 1996 og fundet (død?) på Rømø den 5. oktober 1999 (Bønløkke et al. 2006).

Stor tak til Johan Tore Rødland og Bjørn Erik Paulsen fra Sokndal Ringmærkningsgruppe for info om stormsvalefangsten ved Eigerøy Fyr. Tak til Jesper Johannes Madsen på Ringmærkningscentralen for data på tidligere mærkede stormsvaler i Danmark. Tak også til Søren Skov, Erik Christophersen og Knud Pedersen for billeder af fuglene i Skagen, og ikke mindst tak til de mange interesserede der gæstede os de nætter, vi havde aktiveret nettene og til de unge assistenter på fuglestationen for deres udholdenhed.

 

Referencer:
Bønløkke, J., J.J. Madsen, K. Thorup, K.T. Pedersen, M. Bjerrum & C. Rahbek 2006: Dansk Trækfugleatlas. –  Forlaget Rhodos A/S & Zoologisk Museum, Københavns Universitet.


Lille Stormsvale, Skagen, 22. august 2021. Foto: Knud Pedersen