Header

Af redaktionen

Der er i denne årbog desværre ikke plads til oversigten over ringmærkning ved Skagen Fuglestation i år. I stedet henvises til en udførlig beretning af Henning Ettrup i fuglestationens årsskrift på www.skagenfuglestation.dk.
Det kan dog kort nævnes, at der blev fanget 7786 fugle, hvoraf de 6868 blev mærket, 160 aflæst, mens 730 var genfangst af fugle, som allerede var fanget mindst én gang tidligere på sæsonen. Antallet er noget lavere end de 10.277 fugle, der blev fanget i 2020.

Antallet af fangstdage var i 2021 næsten lige så stort som året før, og årsagen til det lavere fangsttal skal givet findes i, at året ikke bød på større invasioner, samt at mange arter havde en dårlig ynglesucces, hvilket kan aflæses af et lavt antal 1K-fugle i efteråret. 
Blandt de fangede fugle var Rødhals med 700 mest tal­rig, fulgt af Løvsanger med 685 og Gransanger med 535 mærkninger. Nogle af de mest usædvanlige ’fangster’ var af Bjergløvsanger, Tredækker og Lille Stormsvale. Herom kan der læses beretninger andre steder i denne årbog.
Hovedparten af fuglene blev mærket ved ’Kabeltromlen’ på Grenen i perioden 18. marts til 16. november. 36 for­skellige personer deltog i mærkningen fra nogle få dage til flere måneder. Foruden de danske ringmærkere har der været mærkere fra Storbritannien, Tyskland, Litauen, Østrig, Frankrig og Italien.


Bjergvipstjert han, Grenen, 1. juni 2021. Foto: Knud Pedersen


Dværgværling, Grenen, 10. maj 2021. Foto: Jørgen Kabel


Ringmærkerne: Laima Bagdonaite, Rasmus Matthisen-Juhl og Jonas Pedersen med Ringdrossel, Grenen, 23. maj 2021. Foto: Knud Pedersen


Skærpiber, Det Grå Fyr, 31. oktober 2021. Foto: Anders Brinkmann


Snespurv, Grenen, 30. oktober 2021. Foto: Anders Brinkmann