Header

Af Poul Erik Sperling

En meget stor samling af fuglebøger er kommet fra Paris til Nordjylland. Det er Anders Pape Møllers bøger og tidsskrifter, der har stået på Université Paris Sud, hvor Anders i en længere årrække har været professor. I forbindelse med hans pensionering fra universitetet øn­skede han at donere bøgerne til Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN), og bøgerne er her i efteråret ankommet til Tved Gammel Skole. Her kommer de til at stå sammen med Holger Sønder­gårds bogsamling af fugle- og naturbøger.


Anders’ bøger og tidsskrifter fylder ca. 50 hyldemeter og de blev pakket i 120 flyttekasser, da de skulle med fragtmanden til Danmark. Hovedvægten er om ornitologi, men der er også meget om økologi, evolution og adfærdsbiologi.


Anders Pape Møller ved nogle af flytte kasserne samt Karen Luise Rindom og Poul Nystrup Christensen (th), der var i Paris og hjælpe med ved pakningen. Foto: Karen Luise Rindom

Jamen hvem er da Anders Pape Møller? Han er født i Kraghede ved Tylstrup og Store Vildmose. Han var med til at starte forløberen for denne årbog og deltog me­get aktivt i en årrække fra 1972 og fremefter. Han var hovedmanden bag den største bog om Nordjyllands Fugle, der udkom i 1978 og indeholdt alle data om fugleforekomster i Nordjylland, der kunne opstøves frem til og med 1974. Den er i øvrigt skrevet sammen med Uffe Gjøl Sørensen og undertegnede. Anders er uddannet bibliotekar og biolog og han har det meste af sit liv arbejdet og boet i Paris. Han har dog skrevet rigtigt mange artikler til Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift samt skrevet en bibliografi over fuglelitteratur i Danmark (1981).

Han har også i arbejdet ved universitetet i Paris lavet mange undersøgelser af fuglene i området omkring Tjernobyl efter katastrofen med kernereaktorerne. Han besøgte området hvert år i en lang årrække og havde en gruppe ornitologer med derover til at fange fuglene, så han kunne undersøge hvilke forandringer, de havde fået efter ulykken.

Bøgerne fyldte så meget, at BFN har delt materialet, således at de har alle bøgerne på Tved Gammel Skole og alle tidsskrifterne er placeret i deres lokaler i Hummerhuset i Klitmøller.

Og hvad er så BFN? Holger Søndergård var en af os tre, der startede rapporten og Nordjysk Ornitologisk Karto­tek, der i dag drives af Nordjyllands Fugle. Han læste på det tidspunkt til bygningskonstruktør i Aalborg og deltog aktivt i vores fuglearbejde heroppe. Efter sin uddannelse flyttede han til Hanstholm og startede Biologisk Forening for Nordvestjylland. Den eksisterer stadig og arrangerer mange ekskursioner, kurser og lignende i Thy og Mors. De har deres eget blad ”Naturnyt” og eget bogforlag, de udgiver hvert år nye bøger især om planter og insekter.

Siden 1975 har de haft Hummerhuset i Klitmøller som foreningslokaler, det har dog været ramt af storme et par gange og er nu opført på ny af Thisted Kommune med lokaler til BFN og vindsurferklubben.

I 2015, hvor Holger Søndergård døde, fik BFN testamenteret hans bolig Tved Gammel Skole og hans bogsamling af naturbøger. Den drives i dag som Naturcenter Tved Gl. Skole især med aktiviteter for børn.

Der er adgang til bogsamlingen efter aftale med BFN, og Poul Nystrup Christensen er ved at lave en liste over alle bøgerne sorteret efter bibliotekernes nummersystem.

Det er formentlig Danmarks største samling af fuglebøger, der nu befinder sig i Nordjylland. Den næststørste er også her i Nordjylland, det er dén DOF-Nordjyllands bibliotek har stående i Golfhuset i Aalborg, og den har rigtigt mange af de nyere udgivelser af fuglebøger. Dem er der adgang til den første onsdag i hver måned (minus juli).

Så Nordjylland er nu førende i Danmark hvad litteratur om fuglene angår.