Header

Af Thorkild Lund

Uffe Gjøl Sørensen er død. Skulle du ikke vide, hvem Uffe er, så har han en stor andel i, at det årsskrift, du netop sidder med i hånden, blev en realitet efter opstartsårene i 70'erne. Uffe var dengang en ung gymnasieelev. Han var aktiv i DOF-NJ, hvis bestyrelse dengang var noget forbeholden overfor ideen, men Uffe valgte at gå ind i projektet med liv og sjæl. Det var dengang, det hed NOK, Nordjysk Ornitologisk Kartotek.

Allerede få år efter forelå resultater af dataindsamlingerne, både via kartotekskortene og litteraturopsporinger, i form af bogen Nordjyllands Fugle i samarbejde med de øvrige forfattere, Poul Erik Sperling og Anders Pape Møller.

Det stod klart, at han skulle uddanne sig som biolog, og han flyttede efter endt gymnasietid til København. Han blev en del af fuglekollektivet i Møllegade, og efter endt uddannelse blev han ansat i Fugleværnsfonden med basis i Fuglenes Hus. Senere fik han ansættelse i WWF, og det blev til mange år med stor rejseaktivitet. Her skal nævnes hans store arbejde i Ægypten med fugleregistrering, forskning og samarbejde med de lokale. At han her har sat sig nogle spor, vidner de mange kondolencer fra vennerne i Ægypten om, efter at budskabet om hans død nåede dem. Senest var han i Ægypten engageret i vindmølleprojekter. De seneste år nedsatte han sig som selvstændig.

Jeg fik Uffe som elev i første realklasse på Gudumholm Skole og tilbød dengang de unge mennesker at komme med på fugleture, hvis de havde lyst. Det havde Uffe og kammeraterne, og deraf opstod et venskab mellem dem, som har varet ved siden da.

Efter at Uffe flyttede til Sjælland, sås vi ikke så tit, men når han var i Nordjylland, skulle han altid i Lille Vildmose. Han var den, der i WWF's tidsskrift først bragte ideen om rewilding og et stort hegn i mosen på bane. En vision, der fik afgørende indflydelse på hele fredningen og naturgenopretningen, som nu er en realitet.

Mens han gik i gymnasiet, lavede han en stor optælling af rågekolonier i Østhimmerland. Når han i de seneste år besøgte Nordjylland og var rundt og tjekke, hvordan de havde udviklet sig, viser det hvilke sider af ornitologien, der optog ham mest – den videnskabelige side.

Uffe sov stille ind i en alder af 66 år den 7. februar som følge af komplikationer af flere sygdomme.
Foto af Uffe Gjøl Sørensen er udlånt af Hans Jørgen Bruun Pedersen.


En af de tidlige udgaver af ´NOK-rapporten` med Uffe Gjøl som med-redaktør. Dengang udkom den duplikerede rapport to gange om året - omhandlende første og andet halvår.