Header

Af Søren Skov

Gennem det meste af efteråret i 2020 har en Almindelig Delfin underholdt de mange besøgende, der har valfartet til Sundby Havn på Mors.

Samtidig er der i 2020 set stationære delfiner i form af en flok Øresvin ud for Agger Tange i det sydlige Thy. Også ved Skagen, i den vestlige Limfjord og langs kysterne i Thy er der i 2020 set mindre flokke af Øresvin, en Almindelig Delfin blev fundet død ved Aalbæk Havn syd for Skagen og i september opholdt den sjældne subtropiske, Stribet Delfin, sig i Skagen Havn gennem godt en uge. Sidst men ikke mindst sås en Almindelig Delfin hele sommeren i Aalborg Havn, hvor den fik det folkelige kælenavn Budolphin.


Stribet Delfin er en meget sjælden gæst i de danske farvande, men et individ sås i efteråret i Skagen havn. Den kan normalt kendes på en sort stribe langs kroppen, men striben kan mangle. Den er normalt 1,8-2,5 meter lang.

Antallet af delfin-observationerne er støt stigende i disse år. Det er ikke nogen tilfældighed. Klimaændringerne har ført til, at den gennemsnitlige temperatur i havet omkring Danmark er steget fra 8,8 grader til godt 10 grader inden for de seneste 40 år. Det synes måske ikke af meget, men det er nok til, at varmekrævende delfin-arter som Almindelig Delfin og Øresvin søger mod de nordjyske farvande.

 


Almindelig Delfin findes i varme og tempererede farvande verden over. Voksne dyr er omkring to meter lange. Den kan kendes på, at siden af kroppen har en timeglas-formede lys tegning, der er gullig foran og grå bagtil. For få år siden fandt man frem til, at Almindelig Delfin bør opdeles i to arter, der ligner hinanden meget, men hvor der er forskel i næbbets længde. Den form, der forekommer i Danmark, er derfor den nordlige art, kaldet Kortnæbbet Almindelig Delfin. Syd for os forekommer den mere varmekrævende Langnæbbet Almindelig Delfin.


Delfinerne er tæt på os
Der er ikke langt fra Nordjylland til de nærmeste bestande af Øresvin og Almindelig Delfin. Der er således en fast bestand af Øresvin ud for de østvendte kyster i Skotland.


Øresvin er vidt udbredt i tropiske og tempererede have. Det er en stor delfin på 2-4 meter, hvor de største dyr findes i kolde farvande. I Europa lever de nordligste ved Skotland. Ingen særlige farvetegninger, oversiden mørkegrå, undersiden lysegrå.

Den nordlige grænse for Almindelig Delfin har hidtil været den sydlige del af Nordsøen. I Holland ses Almindelig Delfin af og til i havne, hvor der er roligt vand, så den nemt opdages, men den er mere almindelig end som så, idet der menes at være en bestand på flere tusinde dyr i havet ud for Holland.

Selv en mindre opvarmning af havet er derfor nok til at få både Øresvin og Almindelig Delfin til at søge mod de danske farvande, og da der er udsigt til, at den menneskeskabte opvarmning af klimaet vil fortsætte, kan vi ikke blot forvente flere besøgende delfiner i fremtiden, men formentlig også, at både Øresvin og Almindelig Delfin vil slå sig ned som permanente beboere i de danske farvande.

Måske er det allerede ved at ske. Flere af de Øresvin, der er set i Limfjorden og Skagerrak, er ved hjælp af hak i rygfinnerne således blevet identificeret som dyr, som har levet i Skotland gennem mange år, men som nu er udvandret til de nordjyske farvande.

 

Hjemlige delfiner
For de fleste nordjyder er det noget helt nyt at kunne se delfiner, men faktisk har der altid været delfiner i de nordjyske farvande.

Hvidnæsen, som er tilpasset koldt vand, er ret almindelig i Skagerrak og Nordsøen. Den ses jævnligt af fiskere ved Det Gule Rev i Skagerrak, men da den normalt holder sig langt til havs og derfor sjældent ses fra land, er den ukendt for mange.

I Skagerrak og i Nordsøen kan man også være heldig at se Spækhuggere – verdens største delfin. De er ret sjældne, men ved Skagen, der er det bedste sted at se hvaler fra land i Nordjylland, ses de nu årligt – således også i 2020.