Header

Af Poul Erik Sperling

I 2021 havde Nordjyllands Fugle , 50-års jubilæum. Rapport nr. 1 udkom i 1971 under navnet Nordjysk Ornithologisk Kartotek.
At det blev et kartotekskort, der blev grundlaget, kom af, at jeg skrev og redigerede de nordjyske iagttagelser til rubrikken ”Fra Felten”, der blev bragt i DOF’s blad Feltornithologen.

Der kom 10-15 breve med mange iagttagelser til hvert nummer, og da det var i skrivemaskinens tidsalder, hvor man ikke kunne rette og tilføje tilbage i teksten, var det besværligt at få skrevet det hele sammen i en systematisk rækkefølge.

Det medførte, at jeg på et tidspunkt klippede brevene i stykker, så jeg kunne sortere linjerne artsvis. Jeg kunne godt kende håndskrifterne på de enkelte indsendere og på den måde holde rede på initialerne. Det førte til ideen om at tegne et kartotekskort, hvor der kun var iagttagelser af én art og kun for en måned på hvert. Det gav et stort og lettere overblik over arbejdet.


Tre både gamle og nuværende redaktører af NOK/Nordjyllands Fugle, ved flytningen af kort på Vildmosegaard 2020
Fra venstre Thorkild Lund, Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen. Foto: Hans Christophersen.

De første kort blev lavet som fotokopier eller sværteduplikater på forskellige arbejdspladser, vi som redaktører havde. Senere blev de bogtrykt i tusindvis – betalt af penge vi søgte hjem. Kortene blev uddelt ved ekskursioner, møder eller udsendt med posten, og vi havde fortrykte takkekort, som vi sendte retur, når vi havde modtaget en stak kort fra indsenderne.

Så i de først 30 år gik det meste af formiddagen på julens redaktionsmøde med, at alle deltagerne gik rundt i stuen og lagde de indsendte kort i dynger, således at drosler, rovfugle, måger med mere var delt i bunker til hver redaktør, der så tog sin stak kort med hjem for at skrive til NOK-rapporten.

De mange tusinde kort står i dag på Vildmosegaard ved Lille Vildmose Centret, og der arbejdes på at søge penge til at få dem tastet ind i DOFbasen.


Rapport nr. 10 dækkende 1. halvår 1975

Rapport nr. 1 blev skrevet af jeg selv og indeholdt mange fejl, da den skulle skrives og trykkes hurtigt inden sommerferien for at kunne trykkes på en ny spritduplikator på et børnehjem, jeg var i praktik på.

Nr. 2 blev trykt på en sværteduplikator, og nu var vi tre om arbejdet, idet Uffe Gjøl Sørensen og Holger Søndergaard var kommet med som redaktører. Og allerede i 1972 meldte Anders Pape Møller sig også som redaktør, så vi var fire til at løfte opgaven. Herefter og til i dag er antallet af redaktører steget støt til de nu 15-18 stykker, som det har været de sidste mange år. Det er en af de ting, der adskiller Nordjylland fra de andre afdelinger, hvor rapporterne ofte kun er lavet af 1-3 personer. De er alle nedlagt i dag, så Nordjylland/Nordvestjylland nu er det eneste område i Danmark, der har sin egen årsrapport over fuglenes forekomst.

Det er tankevækkende, hvor mange ornitologer der er gået igennem redaktionen af NOK/Nordjyllands Fugle i de 50 år, der er gået. En hurtig optælling siger, at 60-70 nordjyder har deltaget igennem årene.

De to første rapporter kostede 5 kr. inklusiv porto, i dag koster den 160 kr., og den pris er det faktisk lykkedes at fastholde de seneste 12 år. Vi havde allerede 45 indsendere til efterårsrapporten i 1971. Det var rigtigt mange, idet DOF havde omkring 250 medlemmer heroppe på den tid – og i 1972 var der hele 80 indsendere. Nu er der godt 1100, der taster fugleobservationer fra området i DOFbasen.

Nordjyllands Fugle har altid været en selvstændig forening, der dækker Viborg og Nordjyllands amter, og det er det samme område, der er dækket i alle 50 år.


Fra NOK’s redaktionsmøde i 1985, fra venstre: Uffe Gjøl Sørensen, Jan Tøttrup Nielsen, Poul Erik Sperling, Kurt Prentow,
Henrik Grunnet, Gorm Thyge Wæhrens og Henrik Skov. Foto: Kurt Prentow (selvudløser).

Vores primære formål har altid været at formidle en halv- eller helårlig rapport over fugleiagttagelser og at udkomme hurtigt, helst i løbet af det følgende forår og i hvert fald inden sommerferien. Der opstod allerede konflikt med DOF København i 1972. De var ved at opbygge et lille trykkeri og ville trykke alle rapporter i landet, men kun når de havde tid, hvilket betød, at de ville bruge 2-3 måneder til at trykke lokalrapporterne ved lejlighed.

Dette, samt at vi gerne skulle have iagttagelser fra alle ornitologerne heroppe med i vores rapport, gjorde, at vi holdt fast i en selvstændig forening. Ornitologerne var i 1970’erne delt i mange foreninger med hver deres egne blade. Foruden DOF eksempelvis Dansk Ornithologisk Central, Viborg (Skovgårds ringmærkere), Biologisk Forening for Nordvestjylland, Vesthimmerlands Ornithologiske Forening med flere.

Det trykte oplag har været ret stabilt, de sidste mange år på godt 400, og det er jo ret imponerende i en tid, hvor mange tidsskrifter og årbøger stopper.

Det er nok det klare mål med at formidle viden om fuglenes forekomster og de mange redaktører, der giver Nordjyllands Fugle sin styrke og stabilitet. Men også to nyskabelser de senere år har gjort bogen mere eftertragtet. De sidste 17 år er der kommet gode artikler med om fuglene og naturens tilstand i Nordjylland og årbogen indeholder et stigende antal meget fine fotos af fugle fra året, som rapporten omhandler.

Så det er et håb, at I fortsat vil købe og reklamere for bogen, så vi også i årene fremover kan tage denne flotte bog med over i sofaen.