Header

Af Thorkild Lund

15/5 2019 fotograferede Leif Jensen en Spansk Spurv i en stendynge på Nedre Mosevej i Skagen: NY ART FOR LANDET!! Det gjorde Leif til vinder af kategorien "Årets Hitfotograf" på Danish Birder Awards, som blev afholdt 25/01 2020 på Refshaleøen i København.

Her følger resten af begrundelsen for hæderen: Fuglen blev artsbestemt af Leif selv, da han senere på dagen kom hjem og tjekkede sine billeder igennem fra dagens tur. Her opdagede han, at det ikke blot var en Gråspurv, han havde fotograferet seks timer tidligere, men en klok­ke­klar Spansk Spurv. Fundet blev derefter straks meldt ud, men fuglen blev desværre aldrig genfundet. Dokumen­ta­tio­nen var heldigvis helt i top, og sådan blev Dan­marks første fund af Spansk Spurv kun set og foto­gra­fe­ret af en eneste person: Leif Jensen fra Skagen. For de lo­kale birdere i Skagen kom det ikke som nogen stor over­ras­kelse, at Leif pludselig hev en MEGA ud af ka­me­raet – det havde længe ligget i kortene. For Leif er uden sam­men­ligning Skagens mest aktive fuglefotograf. Dag­ligt cyk­ler han land og by tyndt med sit kamera i ba­gagen for at fotografere, hvad han nu kan finde af fugle og an­den natur. Dværgværling, Hortulan og Fug­le­kon­ge­san­ger er blot nogle af de fine arter, han tidligere har fun­det og fotodokumenteret i Skagen – alle vidste, han havde et "hit­potentiale". Leif er det fornemste eksempel på, at stor ak­ti­vitet og tålmodighed lønner sig, og at sjæld­ne fugle kan findes overalt i Skagen, hvis man ak­tivt opsøger det.


Stenpikker og Spansk Spurv, Skagen 15. maj 2019. Foto: Leif Jensen

Om fundet beretter Leif følgende: "Jeg sad og fotograferede Stenpikkere, da spurven pludselig hoppede ind i billedet. Jeg er mere fuglefotograf end jeg er feltornitolog, så det var først, da jeg over middag kom hjem til min computer, at jeg fandt ud af, at jeg havde fotograferet en Spansk Spurv, der aldrig tidligere var set i Danmark".

Spansk Spurv er helt overvejende en standfugl, der har sin hovedudbredelse i Middelhavsområdet og Mel­lem­østen, dog adskilt i en østlig og vestlig bestand, sidst­nævnte koncentreret i Spanien. Der er 2000 km fra Spa­nien til Skagen, så af den grund er fundet usædvanligt. Den er truffet i Storbritannien en halv snes gange og en enkelt gang i Sverige. Som sine nære slægtninge, Grå­spurv og Skovspurv tilhører den væverfuglenes gruppe, men mens de førstnævnte kun sjældent ses bygge en luk­ket væverfuglerede i vegetationen, er det normen hos Spansk Spurv, oven i købet i store kolonier i store træer ude i landskabet.