Header

Af Anton Thøger Larsen

Først vil jeg indlede med at sige tak til Nordjyllands­vær­ket for deres store interesse og fine samarbejde omkring "deres" Vandrefalke.

Det har især været Flemming Ahlmann og underteg­nede, der har fulgt falkene, og vi har endda, efter at have væ­ret oppe til en lille prøve, fået lov at bevæge os rundt på værket, selvfølgelig iført det lovpligtige sik­ker­heds­ud­styr.

Vi ser falkene parre sig 17/3, 24/3 og 26/3. De gange, vi har set det, er parringen begyndt med, at hunnen sætter sig og kommer med et bestemt kald og laver en lidt mær­kelig positur, hun gør sig flad med let løftet hale. Han­nen kommer så flyvende ind, lander på ryggen af hun­nen og parringen gennemføres.

Både han og hun hos Vandrefalke ruger, og efter 15/4 ser vi kun den ene af fuglene, når vi besøger værket. Det tegner godt, men det er også klart, at de ikke har valgt den samme redeplacering som i 2018.


Vandrefalkenes rede på toppen af Nordjyllandsværkets Blok 1, 20. juni 2019. Foto: Jan Skriver


Efter mange dage med observationer bliver vi mere og mere overbeviste om, at det er på taget af den byg­ning, der hedder Blok 1, at der sker noget. Det tager mel­lem 29 og 32 dage at udruge et æg, så 31/5 beslutter Flem­ming og jeg, at vi nu godt kan besøge taget på blokken. Turen op er ikke uden spænding. Den foregår i en trappe­skakt helt uden lys, men vi har heldigvis begge pan­de­lamper med. Vi åbner døren ud til taget, og straks ser vi hunnen lette og begynde at flyve skrigende rundt lige over hovedet på os. I et hjørne af taget finder vi to få dage gamle unger og to æg. Vi fotograferer ungerne og for­svin­der hurtigt igen.

Vi sender billederne til Niels Peter Andreasen, arts­care­taker for Vandrefalk i Danmark. Det besluttes, at ring­mærk­ning først kan finde sted efter 16/6, og at det er Hans Rytter, der skal stå for den. Vi kontakter Hans Ryt­ter og får aftalt ringmærkning 20/6.

Ringmærkningen af ungerne foregår planmæssigt. De får metalringe og røde farveringe med hvidt tryk. T5 og T6 er deres ”CPR-numre”.

5/7 ses den ene unge for første gang uden for redeom­rå­det. Den er fløjet over på taget af blok 2, her kravler den rundt, laver små hop og flyveøvelser, men virker sta­dig meget usikker. Allerede næste dag får den følge­skab af den anden unge. Ungerne er hurtigt gode flyvere, som bevæger sig en del rundt. I forhold til i 2018, hvor der kun var en unge, der ofte fløj sammen med forældrene og var i området helt til slut oktober, opfø­rer 2019­-un­gerne sig helt anderledes. De flyver og jagt­træ­ner meget sammen og næsten ikke sammen med for­æl­dre­fug­lene. Sidste observationsdato af begge unger sam­men er 16/8 og efter 19/8 er der ikke set 1K fugle på lo­ka­li­te­ten, så de har forladt området 2 1/2 måned tidli­gere end ungen fra 2018.

Vi har tidligere set glimt af en rød ring på hunnens ven­stre ben. Flemming får også taget et billede af hunnen, lige da hun skal til at lette og her ses også en mindre blå ring på højre ben. Denne farvekombination viser at hun­nen er ringmærket i Sverige i 2012.

Bygningen med reden på taget skal rives ned i 2020, så i samarbejde med Nordjyllandsværket finder vi frem til placering af to redekasser. Kasserne bliver fremstillet af Henrik Christoffersen. 22/7 bevæger Henrik, Flem­ming og jeg os så op på Blok 3 for at tage mål til rede­kasse­op­sæt­ningen. Den skal placeres 77 m over hav­over­fla­den. Turen foregår i dejligt solskin, og vi får også tid til at kigge ned på et par fine vandrefalkeunger, der slikker sol­skin på taget af den noget lavere Blok 2.

1/8 bliver kasserne placeret. Står man og kigger op på den store bygning med teksten ”Nordjyllands Værket” kan man se kassen på højre side af bygningen. Kassen kan også ses fra lokaliteten Rærup Slambassiner. Kasse nr. 2 er placeret nede på taget, så den kan ikke ses ude fra, men det er et sted, der meget ligner det sted, falkene valgte at ruge i 2018.

Efter at kassen er sat op, har vi ikke set falkene på eller hel tæt ved kassen, men de placerer sig tit 15-20 m fra kassen på udsigtsposter, vi aldrig tidligere har set dem be­nytte. I begyndelsen af 2020 var vi oppe på taget af blok 1 for at opsætte skræmmeforanstaltninger, så denne re­de­placering bliver fravalgt. Nordjyllandsværket har opsat kameraer, så kasserne kan følges fra deres kontrol­rum. Et spændende falkeår venter.

 

Ynglende Vandrefalke i Danmark i 2019

Danmark har i 2019 13 par Vandrefalke, der yngler med succes. Bornholm to par med 5 unger, Møn fire par med 11 unger, Stevns tre par med 5 unger, øvrige Sjælland et par med 3 unger, Fyn et par med 3 unger og Jylland to par med 6 unger. Så tilsammen 33 unger.


Vandrefalkeungerne efter udflyvning, Nordjyllandsværket, 15. juli 2019. Foto: Mette Berg Hansen