Header

Tekst og foto: Henrik Haaning Nielsen
DOF Nordvestjylland inviterede søndag den 9. januar 2022 til en koordineret optælling af Sortgrå ryle, Stenvender og Skærpiber på Thys kyst. Det er første gang nogensinde at fuglene på samtlige høfder og moler i området (Fra Agger til Vigsø) blev optalt samme dag. 15 deltagere havde meldt sig til optællingen, heraf bl.a. et hold på fire fra Himmerland og en fra Lemvig.

Tidspunktet var valgt med henblik på, at undersøge hvor mange af de forskellige arter der overvintrer på Thys - og dermed Nordvestjyllands vestkyst, da der, stort set, er tale om midvinter.


Steen Nielsen tæller fugle

Gejsten hos alle optællere var høj - og det på trods af vejret der herskede. Sne- regn- og sludbyger, frisk vind og dis. Det er det, man på godt vestjysk kalder for bullshit-vejr!
Heldigvis var der ophold i vejret, hvor det faktisk var ganske hæderligt, og de lange gåture på strandene føltes gode.
Det blev til gode snakke mellem bygerne og fuglene - men særligt da vi alle mødtes i Vorupør, hvor Surf and Work stillede lokaler til rådighed, og DOF Nordvestjylland bød på kaffe og god lokal mad. Her blev dagens resultater sammentalt, og dagens forløb evalueret.


Sortgrå ryle, Agger Tange

Udover temaarterne blev der bl.a. set Islom i Hanstholm Havn, Dværgfalk ved Vigsø, Havørn ved Flade Sø, i alt 64 Snespurve, Sortstrubet bynkefugl på Agger Tange samt fire Øresvin der lavede opvisning ved den lange mole på Agger Tange.


Øresvin, Agger Tange (to voksne og en ung i midten)

Resultaterne fremgår af tabellen. Her inkluderede vi også Sandløber.