Header

Af Poul Erik Sperling

 Da vi lavede bogen Nordjyllands Fugle (1978), var det meningen, at der skulle udkomme en ny udgave hvert tiende år. Det er jo ikke sket her 40 år efter, så det er nok ikke realistisk længere.

For et par år siden besluttede jeg mig for at lave en ny oversigt over hvilke fugle, der er set i Nordjylland. Det gik meget godt de første måneder, men så kørte jeg død i det og kom ikke rigtigt videre. Der er jo mange steder, der skal slås op. Derfor spurgte jeg på en Gråmejsetur, om der ikke var nogen, der ville være med til at mødes en dag om måneden for at udarbejde en sådan oversigt. Det var der: Anders Refstrup, Hans Erik Abildgaard og Ulla Bryanne meldte sig, og nu har vi i halvandet år mød­tes i Golfhuset hver den tredje onsdag i måneden for at skrive og slå op i bøger og på hjemmesider.

Data indsamles fra mange steder som: Nordjyllands Fugle (1978), årsrapporterne fra Nordjyllands Fugle, SU-rap­por­ten fra Fugleåret (udgivet af DOF), Revideret sta­tus for sjældne fugle i Danmark før 1965 og Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012. Hertil kom­mer hjem­me­siderne fra DOF-Basen, de tre Atlas­un­der­sø­gel­ser, Net­fugl, Avibasen med mere, så det kommer hur­tigt til at flyde omkring os med bøger og opslåede hjemme­si­der, når vi arbejder.

Det bliver ikke en stor bog vi skriver, men en oplistning af de fugle, der er set i Nordjylland. Hvor mange der er set, hvilken biotop de ses på, hvor de er udbredt i ver­den. Vi tager også fire navne med på hver fugl, dansk, latin, engelsk og tysk, så rapporten kan også bruges som oversætter, hvis man læser rejserapporter på et andet sprog eller vil søge om mere viden om en art på nettet.

Da fuglene jo har vinger, kan de flytte sig, så derfor er det meningen, at vi vil revidere rapporten en gang om året, så den bliver opdateret med eventuelle nye arter fra rapporterne fra Sjældenhedsudvalget for eksempel.

Vi vil udgive den som en trykt rapport i en limindbin­ding, som vi selv kan udskrive og derved holde prisen under de 100 kr og måske også lægge den på nettet som PDF-fil. Det er dog vigtigt for os, at den udkommer på papir, så den kan ligge i bilen eller tages med i sofaen, så man kan få et hurtigt overblik over fugle i Nordjylland.

Vi er nu kommet igennem alle arterne første gang. Det er dejligt, så vi kan se, at det kan lykkes. Nu skal vi have sat billeder ind og set hele materialet igennem én gang til, da vi skriver lidt anderledes nu, end da vi begyndte.

Vi hygger os på vores onsdagsmøder med kaffe og brød til at starte dagen med, og så graver vi en masse viden frem om fuglene i Nordjylland, så vi lærer noget nyt hver gang.

Vi glæder os til at kunne præsentere rapporten/bogen for Jer, måske en gang i 2020.