Header

af Hans Christophersen

Før år 2000 blev alle fugleobservationer skrevet på de såkaldte NOK-kort. Op i mod en halv million af disse kort har i en årrække været opmagasineret på loftet i Vildmosegaard. I forbindelse med renovering af loftet har kortene holdt flyttedag til en anden midlertidig plads.

Efter en frasortering af det vigtigste materiale er det håbet, at der kan findes midler til en kvalitetssikring af dette med en efterfølgende indtastning i DOFbasen for øje, så kartotekets vigtigste data er sikret for fremtiden i en brugbar form.
Folkene bag flytningen og den foreløbig sortering er alle fire garvede skribenter på de gamle NOK kort. På billedet ses Thorkild Lund, Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen. Fotografen er Hans Christophersen.

Her ses et par billeder fra dagens tunge arbejde.


Thorkild Lund, Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen, foto: Hans Christophersen


Den støvede samling af kartotekskort. Et meget stort og værdifuldt materiale til dokumentation af observationer fra tiden før DOFbasen. Det er håbet, at der kan findes midler til at få de mange tusinde data indtastet i DOFbasen.


Et sjovt eksempel på en observation af Sneugle i påsken 1965 på en DOF lejr. Bemærk at Sneuglen havde afsat fodaftryk på Milen.