Header

Af Poul Erik Sperling
Fugle- og naturinteressen har Allan haft fra barnsben. Han er opvokset på et landbrug i Villerslev, Thy, hvor han blev født i 1956. Han lærte af sin far, at man skulle passe på viberederne, når man arbejdede i marken, og at Gråspurvene skulle holdes nede ved jagt med luftbøsse – for de spiste jo kornet.

Efter 7. klasse kom Allan på Koldby Realskole, og her var der en god biologilærer, Søren Vase, han var en fantastisk fortæller. Som biologiopgave lavede Allan i en meget ung alder sine første ynglefuglestudier af Klyder og måger på Agger Tange.
En anden ung lærer fra Thy var Bent Thøgersen. Han var ivrig naturfotograf og skrev en af de første bøger om at fotografere i naturen, herunder fugle. Han var en stor inspirator for Allan og andre unge fra Biologisk Forening for Nordvestjylland. Allan var meget stolt over, at han fik et billede med i en af Bent Thøgersens bøger. Det var af en Rørdrum stående på en sø med is ved rørkanten, og det gjorde jo ikke interessen for at fotografere fugle mindre.


Lattermåge vender jødekage i luften, Hanstholm 7. januar 2018. Foto: Allan Kjær Villesen.

Allan var også med til at lave bladet Naturnyt. Det er Biologisk Forening for Nordvestjyllands blad, det udkommer i øvrigt stadigvæk i dag og findes på DOF-Nordjyllands bibliotek. Det indeholder alt stof fra naturen - også pattedyr og planter.
Allan kommer fortsat meget i Thy, og hans forældre bor da også stadig deroppe.
De berygtede ungdomslejre i 1970’erne skulle Allan også prøve, så han var med på en af Hanstholm lejrene, hvor blandt andre Uffe Gjøl Sørensen var en af lederne. Uffe var jo i øvrigt med til at starte NOK.
Efter gymnasiet havde Allan tre fjumreår, og i den periode rejste han et halvt år med rygsæk til arktisk Canada, og her blev der fotograferet mere end tusind lysbilleder.
Det var jo dengang med den moderne Novoflex tele, der havde et pistolgreb til at stille skarpt på fuglene med. Det blev til flotte billeder af Sneugler, Sabinemåger og Thorshaner.
I denne periode tog Allan også med Den Rejsende Højskole til Indien. Han blev dog uenig med dem og deres politik, så på et stormøde ved New Delhi var de tre deltagere der stod af og rejste videre på egen hånd. Han tog så både Indien rundt og en tur op i Nepals bjerge.


Sortbrynet Albatros m.m., Agger Tange 1. august 2015. Foto: Allan Kjær Villesen

I 1978 skulle Allan på lærerseminariet, og han valgte Silkeborg, for her måtte der jo være masser af natur og fugle, men allerede efter et år flyttede han til Nørre Nissum Seminarium for at komme tilbage til naturen i Thy og Vestjylland.
Her kom han med i foreningen Aktiv Biologi, hvor også Egon Østergaard, der var et år ældre, var med.
I 1982 var Allan færdig som lærer og fik arbejde på Daghøjskolen Bøgelundskolen i Bonnet vest for Lemvig, hvor han arbejdede i 19 år. De første år boede de i Bonnet, men i 1987 flyttede de til Lemvig, hvor de stadig bor.
Placeringen i Lemvig er ellers noget speciel. Jeg blev meget forbavset, da jeg ankom for at lave dette interview. Villaen ligger meget højt, og vejen derop havde skilt med 7% stigning. Der er udsigt over havnen og fjorden, og i godt vejr kan man af og til se Sulerne over Agger Tange. Allan har dog også set Suler inde over fjorden fra terrassen.
I 1990-91 var han med til at lave optællinger med en af datidens mest omfattende optællingsmetoder: Kortlægningsmetoden. Det var biolog Steffen Brøgger-Jensen, der stod for et Ph.D.-studie ”Skovdriftens betydning for forekomst- og bestandstætheder hos danske skovfugle”. Hvert udvalgt område blev mærket op med farvestrimler for hver 25 meter, og så skulle ynglefuglene i områderne kortlægges 10 gange i foråret.
I 1972 blev Allan medlem af DOF, og i perioden 1986-92 var han medlem af bestyrelsen for Vestjylland. Han har været med til at lave mange ”storture” i et mangeårigt samarbejde mellem DOF Nordvestjylland og Vestjylland til bl.a. Skåne, Øland, tidligere Østtyskland, Polen og Neusiedler See i Ungarn-Østrig.


Ellekrage, Sårup 18. oktober 2018. Foto: Allan Kjær Villesen

I denne tid kom Allan også i forbindelse med rapportarbejdet, idet han var medredaktør af lokalbladet Sandeviften, og her var det andet nummer hvert år lokalrapporten for Vestjylland. Allan er imponeret over, at vi stadig kan lave så flot en rapport. Sandeviften, der var lokalbladet for Vestjylland, stoppede med at udkomme i 2011.
Det er hav- og vandfugle, der har Allans største interesse. Havtræk ved Vejlby Klit og i dag mest ved høfde 42 på Harboøre Tange, er der brugt rigtig mange timer på. Også halsmærkede gæs har en overgang fået megen opmærksomhed.
I slutningen af 1990’erne begyndt Allan at køre rundt i landet efter sjældne fugle, og han har i dag set 419 af Danmarks fugle. Han husker således, første gang han kørte over bæltet efter en fugl. Det var i 1997, hvor han kørte over for at se Sumpvibe i Borreby Mose.
Allan bruger meget tid på at fotografere fugle. I starten var det med det legendariske Novoflex tele udstyr, så kom der en periode med digiscoping og video film. De seneste år har fotograferingen været med en Canon 7D mark II + en 400mm Canon tele.


Sneugle, Hanstholm 21. december 2013. Foto: Allan Kjær Villesen

Det er mest lejlighedsfoto, han tager ved at snige sig rundt i terrænet og se hvad der kommer for.
Det er især på længere ture, han fotograferer meget. De er fire ornitologer, der tager af sted på længere ture. For eksempel tager de på en udenlandstur hvert år, så det er efterhånden blevet til mange steder som for eksempel Sverige, Slovakiet-Ungarn, Polen, Extremadura, det nordøstlige Spanien, Lesbos, Marokko og sydøst Tyrkiet. Næste tur går til Portugal i april 2019.
Men det sted i udlandet Allan kommer mest er Canada, da han har en datter der bor derovre, så derfor er han der mindst hvert andet år. Derovre nyder han at liste rundt på de store vidder.
En af de bedste oplevelser med fotografering og fugle var i 2015, hvor en Sortbrynet Albatros blev meldt ud inde i Lagunen på Agger Tange. Allan havde jo spejdet efter albatros i mange timer på havobservationer, og nu fløj den rundt inde over en indsø.


Middelhavsstenpikker, Sundstrup 2. januar 2019. Foto: Allan Kjær Villesen

For nylig havde Allan en god oplevelse med fuglefotografering. Det var med den Middelhavsstenpikker der var i Sundstrup. Allan var kommet sent afsted, så han kom først over middag, og der var ikke så mange ornitologer længere, så han så den kortvarigt, men så blev den væk. Han gik og ledte efter den og fandt den efter nogen tid omkring det hvide hus nede på marken, og der var nu dejlig fred og ro til at fotografere fuglen.
I 2001 havde Allan en pause i arbejdet, og den benyttede han til at tage 24 dage til New Zealand. Her blev der taget meget video, blandt andet med drømmefuglene albatrosser. Her havde han også sin værste fugleoplevelse – nogle gange går tingene ikke som man håber. Han arbejdede ved en flod med meget stærk strøm for at filme den sky new zealandske and, Blue Duck – han havde bøvl med at finde den, og på et tidspunkt gled han på de glatte sten og blev revet med af strømmen ned gennem et strømfald. Han forsøgte at beskytte videokameraet ved at holde det ind mod brystet, men det havde fået vand, så da han kom op, måtte han skynde sig at køre til nærmeste motel og indlogere sig, for at få kameraet og sig selv tørret. Men der var kommet vand ind imellem linserne, som gav pletter, så det var slut med at filme mere på den tur.


Stillehavslom (til højre) og Sortstrubet Lom, Skagen 14. august 2018. Foto: Allan Kjær Villesen

Da Daghøjskolerne lukkede i Danmark i 2003, fik Allan en ny pause i arbejdet. Den benyttede han til at tage med på ”Atlantic Odyssey” i 30 dage, og det var en meget stor oplevelse. De startede fra Argentina og ned til Antarktis, og så op gennem Atlanterhavet omkring øerne South Georgia, Tristan da Cunha, St. Helena og Ascension. Der blev optaget mange timers video med det igen funktionsdygtige videokamera.
Allan fortæller, at en af de bedste oplevelser med fuglefoto havde han, da han fotograferede Sneugler i Canada og kunne se dem direkte ind i øjnene. Men også da han fotograferede ved en lille sø nord for Edmonton i Canada, her var en masse andefugle og pludselig kom en ulv gående forbi i den anden ende af søen.
Til slut gik vi en tur ud på terrassen for at nyde den storslåede udsigt og tage et foto til denne artikel.