Header

Af Kurt Rasmussen
For små 20 år siden blev en gruppe i Skagen af frivillige medlemmer af DOF dannet med det formål at undersøge mulighederne for at få etableret en egentlig fuglestation i Skagen. En drøm som foreningen igennem årtier havde arbejdet på. Gruppen arbejdede i løbet af årene med flere muligheder, men desværre var de økonomiske ressourcer ikke til stede.


Det lykkedes dog i 2009 at få nogle midler fra Odgaard Arven, sådan at det kunne undersøges, hvordan observationer og ringmærkning i Skagen kunne sættes i værk.
I 2013 opstod et samarbejde mellem Naturstyrelsen i Vendsyssel personificeret ved Skovridder Jesper Blom Hansen og Naturstyrelsen og gruppen i Skagen ved Kurt Rasmussen.
Samarbejdet resulterede i noget konkret i 2015, hvor Real Dania overtog Det Grå Fyr, og der blev indgået en lejeaftale med Naturstyrelsen med det formål, at der skulle oprettes et informationscenter om trækfugle. Naturstyrelsen og DOF indgik samtidig en lejeaftale, hvor DOF fik muligheden for at oprette en fuglestation på overetagen i den gamle bygning.


Fra indvielsen af Skagen Fuglestation 12. maj 2017. Snoren klippes, foto: Kurt Rasmussen

I løbet af 2015 og 2016 arbejdede Real Dania hårdt på at få renoveret de gamle bygninger med det formål, at de kom til at fremstå så tæt på det oprindelige som muligt. Så snart renoveringen indvendig var tilendebragt, skulle Naturstyrelsen via fondsmidler etablere et fantastisk ”high tech” informationscenter. Oprindelig var indvielsen sat til foråret 2016, men mange forhindringer i løbet af renoveringsfasen betød, at alle måtte væbne sig med tålmodighed – endnu en gang.
Men endelig den 12. maj 2017 samledes omkring 1.000 mennesker i gården foran fyrbygningen til indvielsen af centret. Solen skinnede fra en skyfri himmel, da miljøministeren kunne indvie trækfuglecentret sammen med borgmesteren i Frederikshavn, Real Dania, Turisthus Nord og DOF's formand. Det var en stor dag, hvor også årets fuglefestival blev gennemført.
Efter indvielsesfestlighederne samledes medlemmer af DOF i det store telt, hvor Egon Østergaard kunne glæde sig over, at mange års hårdt men målbevidst arbejde nu havde båret frugt. DOF kunne nu indlede arbejdet med at få den tredje fuglestation i Danmark etableret.


Fra indvielsen af Skagen Fuglestation, 12. maj 2017. Miljøministeren taler. Foto: Hans Christophersen

Siden denne fantastiske dag har fuglestationen været i gang med både ringmærkning, observation og ikke mindst guidet information til de mange gæster, der har besøgt stedet. Stationen har været godt besøgt af ansatte og frivillige, som har stået for arbejdet, og der er allerede lagt mange timer både i felten og på stationen for at få alt til at virke. Stationen styres af en bestyrelse, som også har arbejdet og fortsat arbejder på strategi og økonomisk sammenhæng for stationen.
Men hvad med den uformelle gruppe i Skagen, som gennem alle årene kæmpede for, at vi kunne få etableret en egentlig fuglestation i Skagen? Allerede i 2015, da der pludselig opstod en gylden chance for at drømmen kunne gå i opfyldelse overtog DOF centralt arbejdet med planlægningen og de lokale i Skagen gled en smule ud til siden. Men ingen var i tvivl om, at gruppen af lokale og gerne mange flere frivillige, ville blive en forudsætning for, at fuglestationen kunne drives. Gruppen dannede derfor den selvstændige forening Skagen Fuglestations Venner ”SkafVen”, som holdt sin stiftende generalforsamling i 2015. Foreningen har i dag over 100 medlemmer og holder klubaftener med foredrag og hygge i Birders Club på stationen. Men også det frivillige arbejde både i felten og på stationen dækkes delvist af foreningens medlemmer. SkafVen står desuden i samarbejde med DOF for gennemførelsen af Skagen Fuglefestival.


Simon S. Christiansen, Knud Pedersen, Erik Kramshøj og Lars Svensson i samtale. Foto: Hans Christophersen