Header

Af Poul Erik Sperling
Denne gang kører jeg mod syd for at finde en person, der bor i det gamle Viborg amt, som Nordjyllands Fugle jo også dækker. Stinne bor i et hus, der ligger tæt ved Nørresø i Viborg og har udsigt ned til søen.


Hun er født i 1955 i Hevring på Norddjursland. Stinne boede kun et par år på Djursland, så flyttede hun til Hundborg i Thy og senere til Thisted. Hun kikkede ikke på fugle dengang, men brugte tiden til sport og guitarspil.
Hun blev uddannet som bibliotekar i Aalborg i 1979 og flyttede efter endt uddannelse til Åbenrå. Her gik det galt med fuglene, da Stinne som 32-årig, i maj 1987, kom til at stå og kikke på en fugl ude i haven. Den var meget flot og lignede en klovn, så selvom det var søndag måtte hun ind på biblioteket efter en fuglebog - hun kunne jo selv låse op - og så fandt hun ud af, at det var en Stillits.
Hun meldte sig ind i DOF, og flyttede året efter til Hjørring. Heroppe fandt hun ud af, at der var en lokalafdeling, og det blev startskuddet til at tage med på en lokal fugletur til Jerup Stand samt at melde sig til et af Anders Østerbys fuglekurser i Hjørring. Og så var starten gået for mange ture ud i naturen for at kikke efter fugle.
Fuglekurset førte til mange gode ture til steder som Runde, Øland og Falsterbo. På en tur til Hirsholmene så hun Stellersand - både han og hun - og det var før hun vidste, at det var noget særligt.
I 1990 flyttede Stinne til Viborg. Her fulgte hun med i lokalafdelingens småture, men tog også med på alle deres storture. De var blandt andet ved Neusiedler See i Østrig og på Øland.
Stinne fortæller at hun har to måder at opleve fuglene på. Hun kan sidde længe og betragte en flok Halemejser. Det er en dejlig oplevelse at se de smukke fugle bevæge sig rundt i træerne.


Er der sjældne fugle i farvandet, er Stinne (til venstre) på pletten. Her ved Gåsegribbene i Himmerland, foto: Tim Hesselballe

Men hun bruger også meget tid på at sætte sig ind i kendetegn på alle fugle og kører gerne efter en sjælden fugleart, hun ikke har set endnu. Stinne har i øjeblikket set hele 398 forskellige arter i Danmark, så nr. 400 venter måske her i 2017. Hun deltager aktivt i DOF’s felttræf; det er kun de to første, hun ikke var med på, og i de første år var hun den eneste kvinde.
Uglerne er en af de fuglegrupper, Stinne har arbejdet med. Hun har været uglekoordinator i Nordvestjylland i mange år og har arbejdet meget med Sløruglen. Hun søgte blandt andet penge fra amtet til uglekasser, de fik 50 kasser, hvoraf de fleste blev hængt op i Thy.
Hun fandt også det første par ynglende Perleugler i Jylland. I april 2007 var hun sammen med David Boertmann i Kompedal Plantage for at kikke efter den sjældne svampeart stenmorkel.
De havde fundet svampen og var på vej tilbage til bilen i tusmørket, da de pludselig hørte en strofe af en syngende Perleugle. Lidt efter hørte de den igen noget længere inde i skoven, de gik efter lyden og så den til sidst flyve over dem og sætte sig i et træ. De regnede med at det var en enlig syngende han, så de tog derud igen aftenen efter. Denne aften hørte de den syngende han allerede kl. 20.15, men kort tid efter fandt de en til, der sad og kikkede ud af et sortspættehul, så der var altså tale om et ynglepar. Nu fik de travlt med at kontakte skovejerne og etablere overvågning med videre.
Men det endte lykkeligt med at Stinne den 29. juni så fuglene med to udfløjne unger. Det var det første sikre ynglepar udenfor Bornholm i 40 år. De har i øvrigt nu etableret en fast bestand på 4-5 par i Jylland.
Stinne har også været med i redaktionen af Fugle i Nordjylland i tre år. Det var før DOFbasens tid, hvor vi sad og sorterede de mange hundrede kartotekskort, før vi kunne begynde at skrive. Hun skrev blandt andet om smådroslerne med Sortstrubet Bynkefugl, husker hun.


Stinne ved Nørresø i Viborg, foto: Poul Erik Sperling

Af sjældne fugle til artlisten er den seneste Stinne har krydset af Sibirisk Jernspurv i Hirtshals, der jo har været stabil længe. Så nu er hun spændt på, hvilke nye der kommer til i 2017.
Stinne deltager også aktivt i punkttællingerne. Hun har haft den samme vinter-punkttællingsrute nord for Viborg siden vinteren 1995/96, og hun har haft den samme ynglefugletælling i Nørreådalen i 17 år. Hun deltager også i Atlasundersøgelserne, hvor hun denne gang har fire kvadrater og havde et i den forrige Atlasundersøgelse.
Stinne ser også på fugle i andre lande. Ud over storturene med lokalforeningen, har hun været i Bulgarien, Island, Tunesien, Marokko, Spanien og på Lesbos med DOF-travel. Lige nu glæder hun sig til maj, hvor hun skal med Scan Birds til Georgien - det bliver forhåbentlig til mange nye arter.
En af de bedste og værste fugleoplevelser havde Stinne den 25. september 1999, hvor hun så tre nye arter på samme dag. Hun var taget til Hanstholm. Her så hun først en Mellemkjove, senere havde hun pludselig en Alpesejler lige over hovedet, det var jo helt fantastisk. Så kørte hun ned på havnen for at se, hvad der var dernede, og her blev hun pludselig påkørt i siden af bilen af en gaffeltruck i fuld fart. Hun fik nogle knubs og fik bøjet nogle ribben. Men da hun sad og sundede sig, kom Henrik Haaning Nielsen forbi og fortalte, at der var en Sorthovedet Måge i havnen. Det var også en ny art, så selv om hun næsten ikke kunne bevæge armen for at løfte kikkerten, tog hun med hen for at se den.
En anden spøjs fugleoplevelse havde Stinne Kr. Himmelfartsdag den 14/5 2015. Her havde Erik Enevoldsen om formiddagen fundet en Lattermåge i Krogsgaard Grusgrav ved Tjæreborg, der blev meldt ud på diverse medier. Om eftermiddagen kom Stinne derud for at se fuglen, der kl. 15.45 fløj en lille rundtur og landede med et bump på skrænten. Der blev snakket om, at den var syg og afkræftet, og nogen havde set blod omkring gattet. Kl. 18.10 rejste fuglen hovedet, løftede vingerne, for så at falde om - det var nok de sidste krampetrækninger. Da de senere gik hen til fuglen, fandt de den død. Den blev sendt til Zoologisk Museum i København, hvor man skindlagde fuglen til deres samling, og kunne meddele at fuglen var stærkt afkræftet. Den havde ingen mad i maven, men tarmen var fyldt med indvoldsorm.
Stinne har også været involveret i DOF centralt, så da DOF havde 100 års jubilæum i 2006 var Stinne en af talerne ved festen. Hun fortalte om ”formidling og engagement”, om hvor vigtigt det er, at DOF har masser af materialer (brochurer, skilte m. v.), der kan fange folks interesse. Men hun lægger desuden megen vægt på arbejdet med at fastholde og tage sig af de nye medlemmer, især i lokalafdelingen. Det var det, hun selv blev meget inspireret af, da hun startede med fuglekikkeriet.
I 2007 fik hun tildelt DOF’s hæderspris for sit arbejde for fuglesagen. Prisen var ledsaget af en stor akvarel af Jens Frimer med Kirkeugler på.
Stinne deltager også aktivt i gåse- og svaneoptællingerne for at registrere de europæiske bestandsændringer, og hun har været caretakerkoordinator for Hjarbæk Fjord. Stinne kommer meget rundt i Nord- og Nordvestjylland, mest i Lille Vildmose, Vejlerne, Agger Tange, Klitmøller og Hanstholm, samt selvfølgelig Skagen. Hun arbejder i dag som bibliotekar ved Silkeborg Bibliotekerne, især i Kjellerup.
Vi slutter eftermiddagen i Viborg af med at gå en tur ned til Nørresø for at tage nogle billeder til denne artikel.