Header

Af Henrik Haaning Nielsen
I weekenden 2-3. april afholdte Carsten Krog Pedersen og jeg et fotokursus for en gruppe interesserede i Vejlerne. På vej til vores lejr, tidlig morgen, i sydenden af Selbjerg Vejle, så vi to Sølvhejrer, der sammen fløj ud af den skov, hvori der befinder sig en fiskehejrekoloni. Vi blev hurtigt enige om, at det var et syn, der skulle følges op på. Samme aften kunne vi fra vores lejr opleve, hvordan tre Sølvhejrer fløj ind i skoven på ny.


Var der blot tale om overnatningstræk, eller var der yngel på færde? Det så mistænkeligt meget ud som det sidste.
Ved at gennemse en del af fiskehejrekolonien med teleskop den 14. april, lykkedes det mig at finde en Sølvhejre, der lå og rugede i en rede i toppen af et højt grantræ.
Jeg fortalte om reden til de lokale fuglekiggere og enkelte andre, og regelmæssigt blev der, på afstand, holdt øje med reden. Jens Frimer Andersen kunne tjekke reden fra en anden vinkel, og han var da også den første, der kunne konstatere, at der var unger i reden. Det så han den 14. juni.
I begyndelsen troede vi, at der var tre unger, men det skulle vise sig, at der var fire.
Udover yngleparret var der også mange andre ikke-ynglende Sølvhejrer i området, og det var lidt overraskende, at man, efter endt natlyt klokken fire om morgenen den 22. juni, kunne opleve seks Sølvhejrer stå i træerne ret tæt på reden. Derudover kunne den rugende hun også ses.

Sølvhejre, Øsløs Skov 26. Maj 2016, Foto: Carsten Krog Pedersen

Gennem resten af juni og begyndelsen af juli kunne vi følge ungernes udvikling til fuldvoksne Sølvhejrer. De holdt bl.a. flyveøvelser på redekanten. De forlod reden ca. 10. juli.
Sølvhejreforekomsten i Danmark har gennemgået en kolossal udvikling. Sølvhejre var SU-art til og med 1990. På det tidspunkt var der officielt 35 fund af arten i Danmark. Det billede står i skærende kontrast til den aktuelle situation. F.eks. var der i 2016 4260 observationer af Sølvhejre i Danmark! Der er naturligvis tale om et stort antal gengangere, men billedet taler for sig selv.
Af de mange observationer i 2016 var de 276 i øvrigt fra Vejlerne. Heraf sås op til 14 i august, 16 i september og 14 i oktober i området.
Ynglefundet fra Vejlerne er det andet i Danmark. Første yngleforekomst skete på Saltholm i 2014. Også her fandtes reden i et træ.

Sølvhejre i Fiskehejrekolonien, Øsløs Skov 1. juni 2016, Foto: Henrik Haaning Nielsen/Avifauna Consult

Det er ikke kun i Danmark, at Sølvhejren er blevet mere almindelig. Siden slutningen af 80'erne har arten udvidet sit yngleområde, som traditionelt findes i det sydøstlige Europa, til at inkludere mere nordvestlige lande som Frankrig (1994), Spanien (1997), Polen (1997), Tyskland (2012), Sverige (2012) og altså Danmark (2014). I Holland blev det første ynglepar fundet allerede i 1978.
Samlet set har Danmark flere kerneområder for Sølvhejre, hvor antallene er høje, og hvor man kan se adskillige fugle på en tur. Vadehavsområdet og Skjern Enge huser således mange individer, hvoraf flere overvintrer. Andre væsentlige lokaliteter er Maribo-søerne, Vestamager og altså Vejlerne. I princippet ses de imidlertid over hele landet i løbet af året. Sølvhejre er blevet en dansk fugl!