Header

Af Jan Skriver
Hvem skulle have troet, at Bilka i Skalborg, Dall Hede og en svinefarm mellem Aars og Aalestrup nogensinde ville blive ornitologiske hotspots?
Nej, vel. Men det skete i dagene 24-28. juni 2016, da 34 Gåsegribbe havde valgt at holde en flere dage lang festival for ådselædere i Nordjylland.
Vi vender tilbage til de tre gribbelokaliteter, for lad os begynde historien, hvor den tog sine første brede vingeslag med god termik.

Ornitologerne Lars Nielsen og Carsten Bohn Søndergaard er som fredagsekspedition på vej fra Aarhus til Lille Vildmose, hvor en Ørnevåge holder til, og hvem vil ikke gerne se en sjælden rødmosset rovfugl fra sydlige himmelstrøg?
Da de når området ved Lindenborg Gods, og drejer østpå mod Vildmosen og den ventende Ørnevåge, ser de en flok ”meget store fugle” i glideflugt bare 30 meter oppe.
I et splitsekund tænker de ”Traner”, men da de kaster – og det er vist netop ordet – bilen ind til siden af vejen og springer ud i den 26 grader fugtigvarme juniluft, råber de i munden på hinanden: ”Gåsegrib”.
De tæller og fotograferer flokken.

Gåsegrib, Himmerland 25. juni 2016. Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe

Men tvivlen tiltusker sig en plads i billedet, for kan det virkelig passe, at 34 Gåsegribbe i glideflugt netop er fløjet mod nordnordvest?
De to ornitologer skynder sig mod Lille Vildmose, hvor de møder artsfæller på udkig efter Ørnevåge. De viser fotos og får dem mailet til folk med årtiers erfaring fra felten.
Det er ganske vist, får de at vide: Danmarkshistoriens største flok af Gåsegribbe er på vingerne over Nordjylland med kurs mod Aalborgs sydlige forstæder.
Lars Nielsen og Carsten Bohn Søndergaard svæver som gribbe i en lykkerus. Og Ritzaus Bureau ringer for at høre deres gåsegribende beretning, så den kan komme ud til alle i dronningeriget.
Imens buldrer de ornitologiske jungletrommer. Birdcall og Bird Alarm gløder.
Nu begynder jagten på gribbene. Alle har deres historie, om hvor de befandt sig, da de hører om gribbene. Undskyld sammenligningen, men det er lidt ligesom, da World Trade Center blev ramt. De fleste kan huske, hvor de var, da de hørte om det.
Morten Christensen og Søren Knorr Søndergaard spiser belgisk vaffel og drikker chokolade i Egense, da Henrik Haaning Nielsen melder, at de 34 Gåsegribbe befinder sig i nabolaget af Støvring.
Efter meldingen handler det om at gå til vaflerne på en ganske anden og effektiv måde. Morten og Søren haster mod Juelstrup Sø vest for Støvring, for måske er gribbene svævet dertil.
Men fuglene er fløjet, hvis de da nogensinde har været der.
Så sker det utrolige.
Simon Sigaard Christiansen får Gåsegrib som matrikelart, da han fra sin altan nær Aalborg midtby opdager, at gribbene svæver højt over byen.
Surrealismen er en realitet.

Gåsegrib, Vesterris Plantage 26. juni 2016, Foto: Kis Boel Guldmann


Heldigvis er de store ådselædere ubeslutsomme. Som om de venter på dagens tilbud, kredser de i flere timer over Aalborgs sydvestlige udkant ikke langt fra Aalborg Storcenter og Bilka.
Mens fredagsfyldte indkøbsvogne rasler af sted mod weekendens vellevned, sætter Gåsegribbene kursen mod syd med E45 under de knap tre meter lange vingefang.
Og så sker det umulige nok engang.
Flokken udser sig Dall Hede ved Ferslev som nattesæde.
I slipstrømmen af sensationen følger feltornitologerne, der alle kniber sig selv i armene, mens de knipser et astronomisk antal gribbefotos.
Da en smuk junidag ebber ud, sidder 28 af de 34 observerede Gåsegribbe i granerne på Dall Hede, og giver publikum gåse(gribbe)hud og løfter om en minderig morgendag.
For alle ved, at gribbe og andre svæveflyvere på strejftog sover længe, mens de venter på, at termikken står op i løbet af formiddagen, så rejsen kan fortsætte på et energibesparende program.
Lørdag morgen byder på tunge skyer, der hænger lavt. Ved halv elleve tiden er der afgang for gribbene, der nu flyver sydpå, måske for at nå Spanien inden måneden er omme.

Sigrid Kistrup Ilsøe og Morten Bentzon følger Gåsegribbene, Himmerland 25. juni 2016. Foto: Tim Hesselballe

Tim Hesselballe, Sigrid Kistrup Ilsøe og Morten Bentzon er blandt de mange, der selvstuderer den himmerlandske geografi og lærer en lang række nye stednavne bedre at kende, da de drager på gåsegribbesafari og følger gribbenes færden.
Tim kører bilen, mens Sigrid og Morten på skift spotter gribbene i luftrummet og holder landkortet.
Tit må spotteren give fortabt, fordi gåsegribbene forsvinder ud af syne, når de tager stor højde og lader sig sluge af skyer.
Gribbene følger motorvejen syd for Aalborg og når godt en snes kilometer sydpå. Så drejer de mod sydvest.
Det bliver en meget usædvanlig situation, fortæller Tim, Sigrid og Morten.
Normalt twitcher folk et hit, og når hittet flyver, er det slut. Her følger twitcherne hittet flyvende hele vejen. Og folk begynder at twitche hittet, mens det flyver, beretter de.
Tim, Morten og Sigrid melder gribbenes rute ud, mens det hele udspiller sig. Og der er folk fra Langeland, der kører på de minutaktuelle mobile rapporter fra det himmerlandske gribbeterræn.
Det kommer ingen til at fortryde.

Gåsegrib, Kællingtand 27. juni 2016, Foto: Lars Grøn

Gåsegribbene går til ro nord for Aalestrup i Vesterris Plantage.
Næste dag bliver der skruet op for surrealismen, da 18 gåsegribbe sætter sig til rette med næb og klør og god appetit på en svinefarm i Kællingtand syd for Aars. Svineavleren stiller to svinekadavere til rådighed, hvorefter et hektisk sceneri udspiller sig, som næppe nogen dansk ædruelig ornitolog havde set komme.
Gribbene kaster sig over svinene, der i løbet af bare 20 minutter får gode ben at gå på. Så har de spisende gæster gjort rent bord.
Under måltidet står en flok feltornitologer og får deres livs fugleoplevelse i den normalt kadaverfri danske natur.
Dagen efter er gribbene fortsat i området, men derefter ebber det fire dage lange besøg ud, og Gåsegribbene siver ud af landet.
Jeg selv havde kun fornøjelsen af gribbene efter ankomsten om fredagen, da de svævede over Poulstrup og Dall Hede og kastede skygger på størrelse med ladeporte.
Lørdag skulle jeg på familieferie på Mallorca. Der var mødepligt. Så mens gribbene holdt grisefest i Himmerland, holdt jeg min egen i Spanien.

Gåsegribbenes rute gennem Himmerland 25. juni 2016

 
Gåsegrib i Danmark - tidligere forekomst
Før 2016 sendte antallet af danske Gåsegrib-observationer til himmels, var der kun gjort 6 observationer af Gåsegrib i Danmark. I alle tilfælde var der tale om enkeltindivider.
Fra den første observation, der fandt sted i 1858 ved Katholm Gods på Djursland, skulle der gå 127 år til den næste.
22. maj 1985 blev en Gåsegrib observeret ved Gjerrild på nordkysten af Djursland, inden den to dage senere nåede Skagen, og dagen efter blev set trække mod syd over Dronninglund Storskov.
I 1986 var der to oktober-observationer af Gåsegrib. Formentlig var der tale om samme fugl. Først blev en set 1. oktober ved Dovns Klint på Langeland. Ti dage senere blev der set Gåsegrib over Sønderskoven på Als.
I 2013 trak en, der holdt til i Kåstrup nord for Skive mange ornitologer af huse. Samme år blev der i august set en Gåsegrib, der trak syd over Tårnholm og senere Rødovre på Sjælland.
2016 blev så året, der sprængte alle rammer. Først blev en grib set 21. juni ved Bøtø Nor på Falster, inden masseforekomsten, der blev indledt ved Lindenborg, kastede mange indrapporteringer af sig.
I juli 2016 blev en Gåsegrib set ved Slivsø i Sydjylland og 11 dage senere sås én trækkende ved Stovby på Falster.
Nu kommer så spørgsmålet: Vil Gåsegribben blive et mere almindeligt indslag i den danske fuglefauna?
Svaret er formentlig et optimistisk ja.
Som et nyt fænomen er flokke af Gåsegribbe blevet næsten årlige gæster i Vesteuropa. Belgien havde i 2007 besøg af op til 200 gribbe, mens Holland samme år noterede 140 fugle, mens Schweiz havde 80 svævende. De strejfende gribbe er primært unge ikke-ynglende fugle, og de fleste observationer bliver gjort fra maj til juli med juni som den sandsynligste måned med Gåsegrib i sigte.
I Holland fortæller statistikken, at der i perioden 1800-1979 blev set i alt ni Gåsegribbe i landet. I perioden 1980-2008 er det samlede antal af gribbe i vadehavslandet vokset til i alt 177 individer.
I Holland har man aflæst flere ringmærkede gribbe, som stammer fra Pyrenæerne. Der er også aflæst italienske gribbe.
En af de 18 Gåsegribbe, der holdt til omkring svinefarmen ved Kællingtand syd for Aars i dagene 26-28. juni 2016, var ringmærket med en gul ring med koden ”9TP”.
Fuglen kunne derfor spores tilbage til ringmærkningsstedet nær bjerglandsbyen Alquezar i den sydlige del af Pyrenæerne nær Zaragoza. Gribben blev som helt ung ringmærket i 2013. Den var altså tre år, da den dukkede op i Nordjylland i selskab med 33 artsfæller.
Den selvsamme fugl blev 19 dage efter flokkens besøg i Himmerland aflæst på en fodringsplads i det nordøstlige Italien, 1.195 kilometer fra Kællingtand.
At flere gribbe svæver langt nord for deres normale udbredelsesområde kan formentlig forklares med en markant fremgang i bestanden i Spanien, hvor langt den største bestand i Europa findes.
I 1980’erne var der kun nogle få tusinde ynglepar af gåsegrib i Spanien. I disse år er den spanske bestand vurderet til at tælle 17.500 par – måske flere.