Header

Tscherning Clausen

Af Poul Erik Sperling

Jeg er på vej ud over de åbne marker mod Klarup og kører op ad bakken på Spergelvej til villaen på toppen og for enden af vejen. Her har Tscherning Clausen boet i rigtigt mange år. Tscherning er født i 1945 på Sohngaardsholms Mark i Vejgård, der dengang var det yderste af Aalborg ud mod markerne mod sydøst. Han har tilbragt hele sin barndom i Vejgård, hvor han også gik på Vejgård Østre Skole. 

Efter skolen blev han kontoruddannet på Aalborg Foderstof-Import, og som man oftest gjorde på den tid, kom han ind som soldat efter sin uddannelse. Først i Varde og senere på Kastellet i København og Nr. Uttrup Kaserne. Han var under militæret udstationeret et halvt år på Cypern.

I afslutningen af militærtjenesten var der civilundervisning, og her valgte Tscherning EDB, der på det tidspunkt var meget nyt og ukendt. Det førte til et job i BP-Oliekompagni på kontor i firmaets EDB afdeling i perioden 1969-72. I den periode boede han i Glostrup.

I 1973 fandt Tscherning så sin plads i erhvervslivet, da han blev ansat ved Kommunedata i Aalborg.
Tscherning var ved Kommunedata i det meste af sit erhvervsaktive liv og var ansat der, indtil han gik på pension i 2007.

På den mere private front mødte Tscherning sin Vibeke i 1968. De bor stadig sammen, hun er uddannet som børnehavelærerinde.
I 1973 flyttede de så ind på Spergelvej i Klarup, og her bor de stadig. De har to børn og fire børnebørn – alle drenge.

Så kommer snakken ind på fuglefronten. Tschernings far var også lidt interesseret i fugle og natur, og da Vejgård dengang var udkanten af Aalborg, var der ikke så langt til naturen.
Men det store skub kom, da han i BP-Kompagniet fik Ole Post som kollega. Han var en ivrig ornitolog og sammen med sin barndomsven Jørgen Schultz, tog de Tscherning med rundt i den nordsjællandske natur. De tre har siden været på talrige fugleture sammen. Selv om de i dag bor spredt rundt i landet, tager de stadig på en flerdagstur for at kikke fugle hvert år.

Da han flyttede til Klarup mødte han to unge lokale ornitologer Uffe Gjøl Sørensen og Hans Jørgen Bruun Pedersen. Det var på den tid, da den første Atlasundersøgelse var i gang. Tscherning havde forinden haft et kvadrat sammen med Ole Post i Nordsjælland og fortsatte nu i Høstemark Skov og Lille Vildmose.

I denne periode kom Tscherning også ind i DOF Nordjyllands bestyrelse som kasserer. Her efterfulgte han Søren Kås Vestertjele og sad i tre valgperioder. Desuden var han ekskursionsleder på mange ture.

I Fugle i Nordjylland eller Nordjysk Ornitologisk Kartotek, som det hed dengang, har Tscherning også taget sin tørn. Han har nemlig været med til at skrive 25 rapporter og samtidig været kasserer, så rapporten havde i mange år adresse på Spergelvej i Klarup. Det var i perioden fra 1996 til 2010.

Skal Tscherning ud og se på fugle har det altid været Lille Vildmose, der var det foretrukne sted, og sådan er det stadigvæk. Allerede i 1989 begyndte han sammen med Hans Christophersen med at tælle op inde i Tofte Skov, og selv om de sidste år havde 25 års jubilæum med optællingerne, fortsætter de med disse optællinger.
De seneste år desuden sammen med Anton Thøger Larsen. Så Tscherning har været med dengang Tranerne ynglede derinde, og da de første Kongeørne yngledei Danmark i 1999 i netop Tofte Skov. Han har derfor indrapporteret mange gange til Ørnegruppen, mens Benny Gensbøl var koordinator. Efter Bennys død blev Tscherning koordinator for Kongeørnen i Danmark.

Blandt andet for dette arbejde blev Tscherning hædret på DOF´s repræsentantskabsmøde i 2002 og fik et meget flot akvarelbillede af Carl Christian Tofte med netop en flyvende Kongeørn, det hænger i dag hjemme i dagligstuen.  Til statusbogen om Tofte Skov har Tscherning selvfølgelig skrevet om Kongeørnen og leveret masser af materiale.

En af de største naturoplevelser i mosen havde han, en dag han gik hele vejen rundt om Tofte Sø. Ude ved skarvkolonien stod han pludselig mindre end 10 meter fra en stor kronhjort, der lå og slængte sig i solen ved søbredden. Tscherning bakkede, efter at have nydt synet, lige så stille tilbage igen og tog et anden spor, uden at hjorten opdagede noget.

Fugleture til det store udland er ikke det Tscherning har brugt mest tid på. Sammen med Ole Post og Jørgen Schultz har han dog været i Lapland og to gange i det nordøstlige Polen, hvor de har boet på elendige hoteller. Skåne, Öland og Fal

terbo er også besøgt mange gange, ligesom der har været ture til det nordlige Tyskland.
De største oplevelser her var at se Hjerpe, Tjur og Urfugle i Ammarnäs. Det største problem på denne tur var, at han kørte ind i et rensdyr. Dyret var heldigvis dødt, men bilen fik en stor bule. Da rensdyrene er husdyr og samerne skal have erstatning for dyret, måtte de køre tilbage til nærmeste politistation for at melde det og få en attest på, hvor bulen i bilen stammede fra.

En årrække lavede Tscherning optællinger i Rørdals lergrave, og en af de store oplevelser her var, da han i 1974 opdagede en Nordiske Lappedykker i en af søerne. Han aftalte med Uffe Gjøl og Hans Jørgen, at de alle skulle holde øje med den. Senere på året så de den sammen med to unger, så han havde fundet det første danske ynglepar i over 100 år. Den havde sidst ynglet i 1854 i nogle søer på Mors og i Thy.

En anden tur med problemer var turen til det nordøstlige Polen. De tre ornitologer var taget af sted sammen, og her var det så skik og brug, at når en af dem så en ny art, udløste det en snaps til alle.
Men ved første stop ved en af karpedammene, var der så mange nye arter, at de måtte tage sige en god lur og gå en tur mere rundt om dammene, inden de var i stand til at kunne køre derfra.
Nogle af de mange nye arter var: Sort stork, Slangeørn, Hvidøjet And, Turteldue, Mellemflagspætte, Gulirisk og Flodsanger.

Af andre store fugleoplevelser nævner han, at se Nathejre i Skagen samt Ismåge og Sneugle i Hanstholm Havn i 2013.

Skulle Tscherning vælge en yndlingsfugl, skulle det nok være Kongeørnen, selv om også Stor Hornugle er meget imponerende, siger han.
På en af tællinger i Tofte Skov, fik han af skytte Peter Knudsen vist en gammel duehøgerede ved foden af Bøgebakken, hvor Stor Hornugle ynglede og havde fået unger.

Tscherning Clausen ved 25 års jubilæet for optællingerne i Tofte Skov sammen med 
Hans Christophersen (tv) og Anton Thøger Larsen (th)


En af de mere mærkelige oplevelser var også inde i Tofte Skov, hvor han ved en punktælling havde et punkt tæt ved Storkeegen hvor Sort Stork havde ynglet. Her hørte han en mærkelig fuglestemme, der viste sig at være en ung han af Lille Fluesnapper.

Men fire år efter - på den samme dato og ved samme punkt - var der pludselig igen en ung Lille Fluesnapper der sang. Det var et sjovt sammentræf.

I fremtiden vil Tscherning fortsætte sit arbejde med at lave optællinger i Tofte Skov og Lille Vildmose, og at følge de ynglende Kongeørne og Havørne i området.Tscherning har de sidste par år været med til at starte seniorgruppen ”Gråmejserne” op i Nordjylland, og den er nu den mest aktive gruppe i DOF Nordjylland.

Så selv om Tscherning nu er på pension og vil tage det mere med ro, er det stadig Vildmosen og Kongeørnene, der trækker mest.