Header

Orientsejler, Skagen
27.05.2014, Foto: John Larsen

Af Hans Christophersen

En del ornitologer besøgte Skagen 27/5 2014, mange nok med et håb om at se Sortbrynet Albatros, der i dagene forinden var set i Skagen. Her var fotografen John Larsen heldig at befinde sig på rette tid og sted, da albatrossen krydsede ind over P-pladsen ved Grenen (se artikel derom andetsteds på denne side). Men også denne dag, den 27/5, skulle det vise sig, at Johns ”evne” til at være på rette tid og sted skulle gentage sig.

Det var en dag med et helt pænt fugletræk over Skagen. Pænt mange Hvepsevåger og Lærkefalke trak igennem, en Buskrørsanger sad og sang nær Grenen, og der var et jævnt ”sive-træk” af Mursejler. Hen på eftermiddagen opholdt selvsamme John sig sammen med sin nevø, Mads Kjær Pedersen, ved Jennes Sø i Reservatet sydøst for radarstationen. Klokken var 16.20, og pludselig opdagede Mads en afvigende Mursejler blandt de sejlere, der trak over – den havde hvid overgump. Det lykkedes John at få et par fotos af fuglen, der ellers hurtigt forsvandt i østlig retning mod Skagen Fyr - Nordjyllands første og Danmarks tredje Orientsejler, en fugl der ellers er hjemmehørende i Asien. John forsøgte at kontakte andre ornitologer i området, men ingen andre nåede at se fuglen.
Som sagt er der tale om det tredje danske fund, idet Orientsejler tidligere er set på Vestamager 15/6 2010 og i Værløse ved København 25/5 2013. To dage efter observationen i Skagen, sås en Orientsejler i den anden ende af Jylland, på Mandø. Denne fugl anses af SU for at være et andet individ end fuglen i Skagen. I det hele taget var forekomsten af arten i maj 2014 den største nogensinde i Europa med yderligere tre fund. 10-11/5 ses en fugl ved Kvismaren i Närke i Mellemsverige, 28/5 ses en fugl ved Bremerhaven i Tyskland og 30/5 dukker arten atter op ved Kvismaren. Om der er gengangere mellem disse fund er uvist, men alle fem fund falder inden for en periode på tre uger. Alle øvrige europæiske fund er i øvrigt også af nyere dato (første fund blev gjort i 1981) og er fordelt med Sverige (4), Spanien (2) og England (7).