Header

Blåstjert, Tornby Klitplantage
06.04.2014, Foto: Johnny Laursen

Af Kurt Prentow

Fredag den 28. marts sagde vejrudsigterne skyet over Vendsyssel, men ikke desto mindre strålede solen fra en næsten skyfri himmel fra morgenstunden, og jeg besluttede at bruge det gode vejr til at besøge området ved Horsebækken i Tornby Klitplantage. Det indgår nemlig i ét af mine Atlas-kvadrater, og her ses ofte spætter, mejser og andet godt. For mange år siden har man ved opstemning af bækken lavet en kunstig sø, kaldet Horsedammen, men dæmningen brast under et regnskyl i 2013, så nu er der en fin åbning i skoven på stedet, hvor søen tidligere lå. Mange fugle kommer til bækken for at drikke og bade.

Ved Horsebækken viste der sig at være et par Bjergvipstjerter, som virkede stedfaste, så det var allerede første mulige yngleart til kvadratet. Derudover var der nogle Gransangere, Bogfinker og en del Rødhalse. Èn af de formodede Rødhalse så lidt afvigende ud med en to-delt strubeplet, og da jeg fik set ordentligt på den, og den viste halen frem, var det minsandten en Blåstjert med den smukkeste blå hale.

Efter et par rimeligt gode fotos til dokumentation af fundet meldte jeg fuglen ud på Birdcall, og det varede ikke længe før de første kom til stedet og efter nogen søgen så Blåstjerten. Inden solen gik ned, havde nok 30-40 personer set fuglen. I løbet af dagen var stjerten væk i flere perioder, men blev så genfundet – altid i vegetationen langs bækken. Spørgsmålet var nu, om fuglen ville være der dagen efter også? Det normale med mange nattrækkende småfugle på afveje er, at de trækker videre om natten efter en dags rast. Til manges glæde blev fuglen genfundet på samme sted dagen efter, og yderligere mindst 50 personer fik den at se i løbet af lørdagen, somme tider væk, men altid genfundet i vegetationen langs bækken. Søndag blev fuglen eftersøgt af mange, men blev ikke fundet.
Blåstjerten er en sjælden gæst i Danmark. Siden arten første gang blev fundet på Saltholm i 1976, er den fundet 13 gange i perioden 1994-2012, og årets fund er således landets 15. Fundet er i øvrigt det syvende i Nordjylland og det blot andet fra foråret. Halvdelen af fuglene, der er set i landet, er fanget i ringmærkeres net, og flest fund er gjort langs Jyllands vestkyst. Kun to tidligere fund har været flerdages fund ligesom det aktuelle. De hidtidige fund er månedsmæssigt fordelt på maj 2, juni 1, september 1 og oktober 10. Årets fund er således det hidtil tidligste og overraskende tidligt for en art, der overvintrer i det sydøstlige Asien. Blåstjerten yngler i et bælte fra det østlige Finland gennem den russiske taiga mod øst.
Det er dejligt at se en spændende, sjælden og eftertragtet art som Blåstjert, men det bedste er næsten, som jeg var heldig med i dette tilfælde, at man finder den på sin ”hjemmebane”, at man får den godt dokumenteret, og at mange andre fuglekiggere får glæde af fuglen! En rigtigt god ekstragevinst på en Atlas-tur.