Header

Sortbrynet Albatros, Grenen
26.05.2014 Foto: John Larsen

Af Knud Pedersen og Kurt Prentow

2014 blev året, da Sortbrynet Albatros for tredje gang blev observeret i Danmark, nemlig ved Skagen og Hirtshals. De to forrige fund var også fra Nordjylland, nemlig en adult set fra land ved Klitmøller 23/9 1991og en 4K fotograferet fra fiskerbåd i Skagerrak 17 km nordvest for Hanstholm 20/7 1999. Der er yderligere godkendt et fund fra Skagerrak af en Sortbrynet Albatros set fra færgen mellem Hirtshals og Kristiansand i Norge 19/7 1990. Nærmere undersøgelse har afklaret, at fuglen under observationen befandt sig uden for dansk territorialfarvand og regnes derfor ikke længere som et dansk fund.

Årets fugl var den mest publikumsvenlige af de tre fund, og fuglen blev set på fire datoer og tre lokaliteter i Nordjylland. Her gives en opsummering af iagttagelserne. I betragtning af artens store sjældenhed samt øvrige forhold anses fuglen ved alle observationer for at være det samme individ.

Højen, Skagen, 25. maj
Der er vestenvind om aftenen - ca. 8 m/sek - og Jimmy Skat Hansen beslutter sig for at prøve en havobs i Højen, Skagen. Ved 19.20-tiden dukker der en silhuet op fra SV, der får Jimmys tanker til at vandre mod Sydhavet. For en stor havfugl nærmer sig på stive vinger! Det ligner en albatros. Og på trods af modlys står sagen klar, da den kommer nærmere: ALBATROS! Jimmy kan følge fuglen i fire minutter, mens den langsomt trækker mod NØ. Den bliver ikke artsbestemt ved denne lejlighed, men Jimmy formoder, at det er en Sortbrynet Albatros. På trods af at fuglen eftersøges fra Højen, Buttervej, Nordstrand og Grenen frem til ved 21-tiden, ses den ikke igen. Et spinkelt håb om, at fuglen er gået til rast på vandet i nærheden af Grenen, bliver manet i jorden, da en adult Sortbrynet Albatros ved 22-tiden bliver rapporteret ved Måseskär, Bohuslän, Sverige, 56 km NØ for Skagen. Denne observation er godkendt af det svenske sjældenhedsudvalg (RK).

Grenen og Nordstrand, Skagen, 26. maj
Morgenen efter er blot ca. 15 fuglekiggere mødt op på Grenen på en blæsende dag, og der er i begyndelsen ikke meget at råbe hurra for. To Dværgfalke og en Hvepsevåge er de bedste observationer, før obsen tager en uventet drejning kl. 8.20. Jørgen Munck, der skoper Skagen Rev fra østflanken, spotter i modlyset en stor havfugl på stive vinger. Snart glider den om bag en klit, men da den kommer frem igen, er der ingen tvivl. Albatrossen er vendt tilbage til Skagen! Fuglen flyver langsomt søgende langs sydsiden af Grenen og kan ses uden kikkert. Den kan nu bestemmes til adult Sortbrynet Albatros, da det mørke øjenbryn, undervingen med brede sorte kanter og det store gule næb let ses på den korte afstand. Fuglen flyver helt tæt på kysten og ind over land ved kompasset. Efter kort at have returneret til Kattegat, tager den mod til sig, tager højde og passerer over Grenen Museet og videre ind over P-pladsen og reservatet i retning mod Nordstrand! Fuglefotografen John Larsen er umiddelbart før kommet tilbage til P-pladsen ved Grenen for at tanke op i P-automaten. Han er ganske uvidende om albatrossens tilstedeværelse og får nærmest et chok, da han pludselig ser den store havfugl meget tæt på land. Den flyver derefter direkte ind over land og passerer lige forbi ham ved P-pladsen. Johns kamera foreviger situationen på smukkeste vis med enestående close-up fotos. Walkie-linjen 2-10 fyldes med panikagtige stemmer, da de fuglekiggere, der har droppet morgenobsen på Grenen, nu får travlt med at connecte med dyret. Heldigvis bliver fuglen genfundet ved Nordstrand, hvorfra flere når at se fuglen, før den kl. 9 fortsætter mod NV over Skagerrak. I alt ca. 30 når at se albatrossen denne dag.

Grenen, Skagen, 17. juli
Knud Pedersen er på aftenobs på Grenen, da en stor havfugl pludselig dukker op i teleskopfeltet kl. 20.30 tæt på land ca. 50 m vest for spidsen. Knud bestemmer den straks til adult Sortbrynet Albatros og følger den i 20-30 sekunder, hvor den langsomt bevæger sig vestpå. Knud slipper den af syne i få sekunder for at tage kameraet op af rygsækken, så den kan blive fotodokumenteret, men fuglen kan herefter ikke umiddelbart genfindes. Knuds fornemmelse er dog at fuglen stadig må være i området og nu følger nogle hektiske minutter med telefonopkald til de lokale, samt udmelding på Birdcall.dk. Kl. ca. 20.50 finder Knud igen fuglen liggende på vandet ca. 100 m øst for Grenen i Kattegat. Efter nogle minutter letter den og flyver sammen med en 2k Sule ind mod Grenens spids, som den passerer meget tæt på land lige bag de mange aftenturister på stranden. Knud følger den gennem kameraet og får taget en serie dokufotos, mens fuglen langsomt bevæger sig vestpå med 5 Suler i lav højde over vandet. To andre fuglekiggere kommer som de første frem til obs-posten i den yderste klitrække og når netop lige at se fuglen i Knuds teleskop, før den forsvinder i modlyset kl. 21.02.

Grenen og Nordstrand, Skagen, 18. juli
Der er folk på vagt ved Grenen og Nordstrand fra solopgang, og endelig kl. 05.33 får Ole Amstrup m.fl. fra Grenen øje på albatrossen. Den bliver set af flere observatører på ca. 2 km afstand i minutterne 05.33 - 05.36. Fuglen passerer tilsyneladende de folk, der står på Nordstrand uden at blive observeret.

Hirtshals Havn, 18. juli
Efter morgen-meldingen om Sortbrynet Albatros ved Skagen beslutter Kurt Prentow at obse fra vestmolen på Hirtshals Havn. Her står han fra ved halv-otte tiden og ser på suler, terner og marsvin, mens han snakker med den lokale pensionist og fritidsfisker Knud Christensen. Kurt fortæller om albatrossen og siger, at det nok ikke er særligt sandsynligt, at den vil komme denne vej, men lige i det samme får Kurt i teleskopet øje på albatrossen, da den kl. 08.40 kommer flyvende lige uden for havneindsejlingen. Der er ingen tvivl om bestemmelsen, men Kurt er dels spændt på, om han kan få fotodokumenteret fundet, og dels om fuglen bliver så længe, at andre fuglekiggere kan nå at få den at se. Den store fugl lægger sig på vandet i indsejlingen, og Knud får instrukser om at holde øje med den, mens Kurt ringer til Rolf i Skagen og får ham til at melde fuglen ud.

Efter et stykke tid på vandet letter albatrossen og tager en vældig flyvetur, som bringer den helt ind over redningsstationen og det yderste af vesthavnen, hvorefter den drejer rundt og flyver ret hen over hovederne på Kurt og Knud på vestmole-hovedet i en højde på 6-10 meter. Først under denne flyvetur får Kurt fotos af fuglen. Herefter lægger albatrossen sig et stykke udenfor indsejlingen og driver langsomt mod øst. Lige før den driver helt ud af synsvidde bag østmole-hovedet, letter den og tager en ny opvisningsrunde. Til sidst sætter den sig overraskende på østmolen, lige ved siden af ridekolonien, og her sidder den og pudser sig, kigger interesseret på riderne og strækker vingerne et par gange, alt imens flere skibe, blandt andet en 170 m lang færge, passerer lige forbi, uden at det anfægter fuglen. Det er første gang en Sortbrynet Albatros er set på land i Danmark.

Efterhånden dukker 25-30 fuglekiggere op og ser fra vestmolen fuglen siddende meget synligt på østmolen ca. 180 meter væk. De lokale mole-gæster og turister får også fuglen forevist, så der er en glad stemning på stedet. Kl. 10.16 letter den mægtige albatros, tager et par runder til ære for fotograferne, og forsvinder så ud over Skagerrak mod vest.

Sortbrynet Albatros, Hirtshals, 18. juli 2014, Foto: Søren Kristoffersen

 

Ikke flere forestillinger denne gang
Desværre når mange fuglekiggere, som ellers er på vej til Hirtshals den 18/7, ikke at se fuglen. Den bliver selvfølgelig ivrigt eftersøgt ved vestkysten i de næste dage, men uden held. Man må næsten gå ud fra, at det er samme fugl, der dukker op i den Engelske Kanal 13/8. 

Imellem de nordjyske observationer blev hvad der antages at være samme fugl set i sulekolonien på Helgoland i Tyskland 28-29/5 + 4-5/6 og 12-13/6 samt i den Engelske Kanal 5-6/7. Desuden er der meldt fund af Sortbrynet Albatros fra Punta de la Vaca, Asturien, Spanien 26/3 (foto) og Cap Gris-Nez, Frankrig 21/4, som også kan gælde denne fugl.

Med 27 godkendte fund er Storbritannien det land i Europa med største antal fund af Sortbrynet Albatros. Norge har 17 fund af arten til og med 2013. Sverige har, ligesom Danmark, to fund før 2014; begge regnes dog for at dreje sig om samme individ. Den ses første gang 19-20. maj 2001 ved Melbystrand og Hovs Hallar i Halland/Skåne og igen 15. maj 2004 ved Kattvik i Skåne.

I lighed med de svenske fund er der også registreret tilbagevendende individer i Storbritannien. Mest berømt er den fugl, som i årene 1967-68-69 dukkede op i sulekolonien på Bass Rock ud for Skotlands østkyst. Samme eller en anden holdt til på Hermaness, Shetland i 1972 og 1974-87 og igen1990-95. Seneste langtidsstationære 2005-2007 var på Sula Sgeir - en klippeø mellem Ydre Hebrider og Shetland. Det kan i alle 3 tilfælde dreje sig om samme fugl, og i så fald er den blevet mindst 47 år. Sortbrynet Albatros kan opnå en alder på op til 70 år.

Fra Færøerne kendes en langtidsstationær fugl som i hele 35 år (1860-1894) holdt til i sulekolonien på Mykines. Denne fugl gav i øvrigt anledning til artens færøske navn "Súlukongur".

Så statistisk set er der måske en mulighed for et gensyn med arten i de nordjyske farvande i 2015.