Header

Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

Naturstyrelsen har fortsat fokus på forskellige GPS-mærkede mårhunde, også kaldet Judas-mårhund, som har opholdt sig i Lille Vildmose i 2013. Dyrenes færden er blevet intensivt overvåget – og dyrene er blevet opsøgt flere gange i håb om, at de havde fundet sig en mage. Det førte i løbet af sommeren ikke til fangst af mårhund, men primo januar 2014 blev der fanget en tæve, som sad sammen med et Judas-dyr i Mellemområdet.


I maj lykkedes det at regulere en mårhund med riffel. Det nedlagte dyr viste sig at være en tæve, som ikke havde hvalpe, hvilket kan skyldes, at hun havde dannet par med et Judas-dyr, som var steriliseret.  Det vil sige et samlet resultat på to dyr i perioden 1. januar 2013 til 31. januar 2014. Året før var tallet 13.

Rævereguleringen – fældefangst og regulering
Rævereguleringen kører forsat på fuldt blus med 20 fælder med sms-sendere – og aktivt opsøgende arbejde med riffel og ved kunstgravene. Der er nedlagt forbløffende få ræve i denne sæson. Der florerer hvalpesyge blandt rævene i Jylland for tiden, hvilket har decimeret bestandene voldsomt i flere delområder, bl.a. i Lille Vildmose.

Det samlede resultat af rævereguleringen blev tre ræve, hvilket ikke er meget områdets udstrækning taget i betragtning. Året før var resultatet 14 dyr. 

Mink
Den udvidede mink-bekæmpelse med fælder på flydeplatforme fortsatte i 2013 uden dog at kaste en masse mink af sig. Dette er nu meget positivt, da det kun kan tolkes som, at der ikke er mange mink i mosen.

Den samlede indsats med regulering af mårhunde, ræve og mink fortsætter ufortrødent i de kommende år, da det ligger som et fast delprojekt i LIFE-projektet www.lifelillevildmose.dk. Det er yderst tilfredsstillende at se tilbage på 2013 og konstatere, at der ikke ynglede mårhunde i Lille Vildmose. Jeg håber det kan aflæses i antallet af ynglende fugle i området.