Header


Strandskade, Hirsholmene
foto: Albert Steen-Hansen

Af Poul Erik Sperling

Albert er født på Langeland for 77 år siden, og her opholdt han sig som barn. I 1962 tog han lærereksamen fra Esbjerg Seminarium, og herefter var han ansat et par år på Vindelev Skole ved Jelling, indtil han i 1964 blev ansat ved Farstrup Skole og flyttede til Farstrup. Siden har alle årene været centreret i Himmerland omkring Farstrup og Års. Oprindeligt var Albert botaniker og meget interesseret i planter og deres forekomst, men da han mødte sin kommende kone Inger, blev interessen udvidet til også at omfatte fugle. Hun gik nemlig på Jelling Seminarium med biologi som linjefag og Ernst Torp Pedersen som lærer. Han lavede på den tid mange fugleture, og det var på den måde, Alberts interesse for fugle begyndte.


Da han startede som lærer på Farstrup Skole fik han en vis Olvar Læssøes drenge i sin klasse og blev hurtigt taget med på fugleture til blandt andet Hanstholm og områderne i Thy.

I 1968 var Albert da også at finde på den allerførste Skagenslejr. Det var på den tid, da der var rider på molerne, og William Årestrup fangede dem med de bare næver til ringmærkning.

Året efter kom Albert med i bestyrelsen for DOF Nordjylland. Det var da bestyrelsesmøderne blev afholdt på Skalborg Kro med kaffe og lagkage på Olvar Læssøes forlangende. Albert var med i bestyrelsen indtil 1974, hvor han stoppede, fordi han havde fået andre interesser – han havde købt noget kødkvæg. Allerede i 1972 købte Albert og Inger en stor bondegård på 45 tdl. ved Års, og i en årrække var Albert så kvægbonde med blandt andet Hereford kvæg samtidig med lærergerningen i Farstrup.

Helt kunne han dog ikke holde sig fra det organisatoriske arbejde, så i 1974 startede han lokalkomiteen for Års under Danmarks Naturfredningsforening. Senere da de igen flyttede til Farstrup, var han i lokalkomiteen for Nibe, de fleste år som formand.

Albert skrev i den tid en del i aviserne om naturforvaltning og havde mange sager kørende med blandt andet landmænd, der fyldte de små vandhuller på deres marker op, så det sker stadigvæk, at der er nogen der giver ham fingeren, når han kommer på cykel i Staun.

Albert har øvet sig en hel del i at være på efterløn og pension. Han startede allerede i 1997 og fik dermed masser af tid til fuglekikkeri, foto, hjemmesider med mere, og han tog da også lige 10 år mere med det organisatoriske arbejde. Han var således med i DOF Nordjyllands bestyrelse i årene 1998-2008.


Albert Steen-Hansen
foto: Poul Erik Sperling


Fotografering har altid været en af Alberts store interesser. Han startede med et almindeligt bokskamera, som han fik i studentergave, men først da der kom spejlreflekskamre og telelinser i småbilledformater, kom der rigtigt gang i det, og da han så anskaffede sig en Novoflex tele, skulle der for alvor fotograferes fugle. Novoflex telen er en telelinse med skulderstativ og et pistolgreb til at stille skarpt med. Med dette udstyr tog Albert tusindvis af lysbilleder og lavede i 1990'erne mange lysbilledforedrag samt nogle meget flotte overblændingsserier med underlagt musik. Det var den store teknik, inden videoen kom frem.

I midten af 90'erne starter Albert sin egen hjemmeside om Vesthimmerlands natur www.natur-vesthimmerland.dk, og den kører den dag i dag i bedste velgående med mange flotte fotos først og fremmest af fugle men også meget andet som planter, dyr, sommerfugle, insekter med mere.

Siden indeholder også masser af turbeskrivelser rundt omkring i Nordjylland samt rapporter fra rejser i udlandet.

Fotograferingen fik atter et skub fremad, da det digitale kamera kom frem. Albert købte sit første i 2002, så nu kunne der spares penge på, at der ikke skal købes film til hver tur.

Albert arbejder i dag mest med Canon 40D og en 400 mm Canon linse, men tager også en del video med Canon Legria HFG10 og Nikon D 300 S.

Albert fotograferer helst fra et skjul, hvor han venter på at motiver skal komme forbi. Han har et let transportabelt skjul, der nemt kan tages med fra sted til sted, men har også lejet sig ind i permanente skjul f. eks. ved en urfuglespilleplads i Sverige og en bjørnefodringsplads i Finland.

Oplevelsen med bjørnene foregik ved at fotograferne mødte op om aftenen på ejerens adresse, der lå tæt ved den russiske grænse, og så blev de guidet ud til to fotoskjul i skoven. Der var plads til 7-8 i hver og de var udstyret med køjer og soveposer, hvis man ønskede at sove lidt. Man blev så hentet igen næste formiddag. Der var lagt laks ud som foder i skoven, Albert så 11 forskellige bjørne i løbet af natten.

 

Albert har været på mange rejser i udlandet både alene og sammen med familien. Langt de fleste er gået nordpå til Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island.

Af fjernere egne har Albert besøgt Indien, Marokko, Israel, Spanien, Bulgarien, Rumænien, Ungarn og mange andre europæiske lande.

Det var på en af disse ture Albert havde sin værste fugleoplevelse. I 1997 var han alene på tur i en WW Transporter til Bulgarien. En dag havde han været på tur ud til nogle søer sammen med nogle botanikere fra Sofia og havde om aftenen fundet et primitivt lille hotel i byen. Her parkerede han bilen lige udenfor på gaden, men til hans store overraskelse var pladsen tom næste morgen og bilen var pist væk.

Den dukkede aldrig op igen, men Albert fik kontakt med en kvindelig læge, der kunne tysk. Hun var meget behjælpelig med at få kontakter og få oversat til politi og forsikring. Der skulle 6-7 stempler til fra forskellige kontorer for at få lov til at rejse ud af landet uden bilen.

På trods af lægestillingen var hendes familie på det tidspunkt meget fattige, og Albert sendte efter hjemkomsten tøj ned til dem og besøgte dem også året efter med sin kone.

 

En af de flotteste fugleoplevelser havde Albert, da han i foråret 1998 var på rundtur i Israel. Landskaberne var meget flotte og det enorme fugletræk, der var ved Eilat af Steppevåger, Steppeørne og Hvide Storke var en overvældende oplevelse.

Også Golan-området med mange Gåsegribbe, Slangeørne og Ådselgribbe var en stor oplevelse.

På denne tur kørte Albert rundt i en Fiat Punto, og det lykkedes at beholde bilen hele ferien.

Nu vi snakker om smukke landskaber, kommer Albert i tanker om at han jo også var lokalkoordinator for caretakerprojektet i Nordjylland fra 2003 til 2009, hvor han også havde en inventeringslejr på Diget ved Ålbæk for at kortlægge ynglefuglene i områderne ved Råbjerg Mose, også her er der flotte landskaber.

Når Albert skal ud og kikke på fugle, kører han aldrig efter én sjælden fugl, men det er de mange fugle sammen med landskabet, der er interessante, f. eks. gåseflokkene over engene ved Limfjorden, rovfuglene på træk over Israel mv.

Alberts næste fotooptagelser skulle gerne være af Kongeederfugl. I slutningen af marts 2014 tager han til Båtsfjord på Varangerhalvøen i Nordnorge, hvor han har lejet en dag i et flydende fotoskjul ude på fjorden hvor Kongeederfuglene overvintrer. Det kan blive lidt koldt, fortæller han, men jeg får en overlevelsesdragt på. 

Nu er klokken blevet over middag, solen titter frem, og vi beslutter os for en lille tur til fjordengene mellem Stavn og Barmer, så kan jeg også få et billede til artiklen her.