Header

Af Anton Thøger Larsen

Hvis man gerne vil følge med i, om der et år kunne tænkes at komme invasion fx af Nøddekrige, Spurveugle, Silkehale eller som i år Krognæb, har de andre nordiske lande en glimrende hjemmeside, som den svenske udgave: www.artportalen.se.  Denne hjemmeside og de tilsvarende fra de andre nordiske lande kan vise antallet af observerede fugle for en enkelt valgt måned, og der er på et kort vist, hvorfra observationerne stammer. En nem og god portal måde at få et hurtigt overblik.


Den Svenske og Norske Hjemmeside er opbygget næsten ens, man skal så bare lige finde det norske navn Konglebit og det svenske navn Tallbit for Krognæb.

Observationerne er opbygget i fjerdedele af måneder. Tallene fra den svenske hjemmeside viste tydeligt, at der i Midtsverige skete noget i november 2012 på ”krognæbfronten”. Sidste del af oktober er der indrapporteret én fugl, første del af november 61, anden del af november 1062, tredje del af november 449 og sidste del af november 543 fugle. Det ses på fordelingen, at fuglene kommer nordøst fra og spredes mod sydvest. Fuglene tager således måske samme rute som Hvidvinget Korsnæb i 2011. Her var forekomsten i den sydlige del af Sverige ganske fåtallig. Også denne gang er der for eksempel ingen observationer fra Falsterbo.

 

Krognæb er en sjælden gæst i Danmark. Den sidste store invasion var i 1998, hvor der i perioden 8/11 til 24/11 blev set 73 fugle. Det lidt mærkelige ved denne invasion var, at der ikke blev set fugle uden for Skagen. I 2004 var der en mindre invasion, og her blev der set Krognæb både i Skagen og ved Nordmandshage, men især fuglene der spiste rønnebær ved en Fakta-butik i Frederikshavn blev ”berømte”.

Årets invasion, bliver som før omtalt, varslet med et helt usædvanligt antal observationer fra de øvrige nordiske lande. Her i landet er der i DOF-basen indtastet Krognæb på 39 forskellige lokaliteter, på 31 forskellige datoer og af hele 74 forskellige observatører. Der udmeldes fugle så langt mod syd som på Lolland.

Årets første fugl for Nordjylland og Danmark dukker 30/10 i Skagen, 7/11 bliver den næste fugl ringmærket af Rolf Christensen og det bliver til yderligere 3 ringmærkede fugle. Danmarks første ringmærkede Krognæb er også fra Skagen. Vi skal helt tilbage til 1981, hvor en fugl fanges, efter at den er fløjet ind i en rude. Den plejes og køres efter nogle dage til ringmærkning i Pandrup og slippes 3/11. Ved Skagen ses herefter mange fugle, største dag er 13/11 med 18 fugle. Sidste dag med observationer her er 8/12.

Nordmandshage har 4 dage med observationer, der tilsammen giver 80 fugle. Den helt store dag er 12/11, hvor hele 62 Krognæb trækker mod syd – et antal der er større, end hvad der nogensinde før er registreret herhjemme.

Årets sidste observationer i Nordjylland er fra 19/12, hvor der ses en enkelt fugl i Svinkløv Plantage. Der er desuden rapporteret flere fugle i syd for Limfjorden. SU har dog besluttet, at forekomsten nord for Limfjorden godkendes samlet, hvorfor øvrige fund skal forelægges inden offentliggørelse. Vi håber disse iagttagelser vil blive forelagt SU, så vi kan få det komplette billede af denne, den største invasion af Krognæb i Danmark – i nyere tid i det mindste.