Header

Af Henrik Haaning Nielsen og Søren Kristoffersen

Det disede sene efterår med vedvarende østlige vinde skulle vise sig at være en optimal opskrift til en spektakulær forekomst af sjældne stenpikkere i Danmark.


En Nonnestenpikker, som blev fundet i en fældet del af Østerild Klitplantage den 8. oktober, blev den første. På det tidspunkt var det umuligt at vide, at den blev en del af en perlerække af mange andre hit-stenpikkere.

Det meste af den resterende del af oktober blev præget af vestenvinde, hvor især Sydvestjylland producerede gode fugle, bl.a. Rødøjet Vireo på Mandø som ny art for landet. I Nordjylland gav perioden mest havfugle, men fra slutningen af oktober slog vejret om til stille dage med dis og østenvind. Den 29. oktober blev en Ørkenstenpikker fundet i Hanstholm. Den blev meget populær, da den var stationær og tillidsfuld, og den blev fulgt dagligt.

Den 1. november blev en Vestlig Middelhavsstenpikker fundet i Thorsminde. Den var yderst stationær og blev frem til den 8. november. Mange fuglekiggere lavede i disse dage en ”stenpikker-kombi” ved at besøge både Thorsminde og Hanstholm samme dag.

Det var i forbindelse med en sådan kombi, at der den 5. november kom en overraskende melding om to Ørkenstenpikkere i Hanstholm. En melding der umiddelbart blev modtaget med skepsis, men novembers videre forløb sandsynliggør nok rigtigheden, og observatørerne er i al fald overbeviste om, at der vitterligt var to fugle denne dag. Denne dag var desuden den sidste observationsdag for Ørkenstenpikker i Hanstholm i første omgang. Derfor var det overraskende, at der igen den 11. november var en Ørkenstenpikker deroppe. Ud fra dragtkarakterer var der tale om en ny fugl, og den efterfølgende debat og forvirring om der nu var tale om Hanstholms tredje fugl dette efterår var total. Denne nye fugl sås frem til den 22. november.

I mellemtiden blev en ny stationær Ørkenstenpikker fundet på Jerup Strand, og denne sås i perioden 16-20. november. Den 17. november sås én desuden kortvarigt i Blåvand.

 

 

 

 

Stenpikkerefteråret blev fornemt afsluttet med endnu en Nonnestenpikker, som blev fundet i Strandby nær Frederikshavn 28. november. Den var meget stationær og blev besøgt af mange. En melormefodring blev iværksat af lokale og måske derfor blev fuglen ”yderligere stationær” og sås helt frem til 2/3 2012.
Akkurat inden nytår, den 30. december, blev der desuden fundet endnu en Ørkenstenpikker ved Stenbjerg. Denne dag blev den meldt som en han, men næste dag blev der fotodokumenteret en hun. Var der virkelig to fugle?

Under alle omstændigheder er der tale om en højst spektakulær forekomst, som beløber sig til 2 Nonnestenpikkere, 5-7 Ørkenstenpikkere (heraf de 4-6 i Nordjylland!) og 1 Vestlig Middelhavsstenpikker. Det er nu op til SU, som forhåbentlig får en så god dokumentation af fundene, at en mere nøjagtig opgørelse af Ørkenstenpikkerfund er mulig.

Den danske stenpikkerinvasion falder sammen med ligeledes ekstraordinært store forekomster af Ørken- og Nonnestenpikker i den resterende del af Nordvesteuropa. Der blev således set 9 Nonne- og mere end 30 Ørkenstenpikkere i efteråret 2011 - ud over de danske fund.