Header

Af Brian Nilsson
Det er efterhånden nu over 2 år siden, at pumperne blev stoppet, og Halkær Sø ved landsbyen Vegger ca. 10 km syd for Nibe blev en realitet (se Fugle og Dyr i Nordjylland 2005, side 6-7). DOFbasen vidner om, at 20 forskellige fuglekiggere har indtastet deres observationer fra søen, der er på ca. 150 ha. En liste på 140 forskellige fuglearter fortæller om søens potentiale.


Fuglelivet i 2006
I foråret, efter at isen slipper sit tag, indfinder ænderne sig hurtigt i søen med især store antal af Troldand med op til godt 1200 fugle. Af øvrige trækgæster ses Spidsand, Bjergand og Skeand i mindre omfang. Gråstrubet og Toppet Lappedykker indfinder sig i april og noteres hurtigt efter i par.

I løbet af sommeren tælles i alt 35 ynglende fuglearter. På trods af, at der bliver set 4 Knopsvane på rede i foråret, lykkes det kun to par at få i alt 8 unger på vingerne. Bemærkelsesværdigt ses 2 Sangsvane ved Halkær Sø i juni måned, noget som giver anledning til tanker omkring et eventuelt lokalt ynglepar, men der bliver ikke fundet noget bevis herfor. Af andre ikke-ynglende fugle ses Sorthalset Lappedykker fra starten af juni måned og frem til september. Begge køn af Rørhøg noteres hele sommeren over rørskoven, hvor de fouragerer, men desværre er der ingen tegn på yngel. I løbet af sensommeren kan flere gæstende fuglekiggere nyde synet af Vegger-storken, mens den fouragerer på en nyhøstet mark ved Halkær Sø med græssende køer i baggrunden.

Efteråret byder kort på 2000 rastende Troldand, et antal der ikke siden er talt i Halkær Sø. I det sene efterår kommer søens første rigtigt spændende fugl: En Vandrefalk raster på enge ved søens sydlige del, inden Kragerne mobber den væk fra området. Året slutter med to havfugle, nemlig en rastende Havlit, der bliver i søen i en måned, samt en Rødstrubet Lom.

Fuglelivet i 2007
En overvintrende Vandrefalk meldes flere gange på enge syd for Halkær Sø, mens der også noteres Blisgås sammen med Pibesvane og Grågås. Senere på foråret registreres Svaleklire samt Troldand med over 1300 fugle. Inden for en måned noteres der hele 3 nye arter for Halkær Sø: En Sølvhejre gæster området i 3 dage og bliver set af flere fuglekiggere. Kort efter opdages endnu en ny art i form af 3 Skestork, der må formodes at være lokale ynglefugle fra Nibe Bredning. I en tidlig morgenstund i slutningen af april kan en fuglekigger glæde sig over en rastende Havørn, der ses igen en gang i starten af maj. Måske samme fugl er også er noteret ved Vilsted Sø og Nibe Bredning.

Toppet Lappedykker bliver optalt med op til 30 par, heraf de 15 i en koloni på søens vestside, og Gråstrubet Lappedykker ses rundt omkring i søen med i alt 5 ynglepar. Knopsvane slår sig for alvor ned i Halkær sø med ikke mindre end 11 par, hvoraf de 10 par i en koloni i søens sydlige del. I alt bliver det til 38 svaneunger! Hele sommeren ses to voksne Rørhøge fouragere over rørskov og enge syd for Halkær Sø, og i sensommeren ses parret da også sammen med to flyvefærdige unger. Vadefuglene forsøger sig også som ynglefugle, hvor blandt andet et Klyde-par bygger og ligger på rede, men af ukendte årsag ses parret forlade Halkær sø den 3. juni. En lokal havde set to unger inden fuglene forlod søen. I løbet af sommeren bliver 39 arter af ynglefugle registreret.

Efteråret forløb roligt med op til 1000 Landsvale, som går til ro på el-ledninger. På morgener ses udtrækkende Stær efter nattesæde med op til 1800 fugle. Troldand registreres igen i stort antal hele efteråret med 1338 fugle i slutning af oktober som det største dette efterår. Efteråret sluttes med endnu en ny art for Halkær Sø, idet art nummer 140 bliver en ventet Lille Skallesluger.

Besøg Halkær Sø
Et besøg ved Halkær Sø kan varmt anbefales hele året, og der er gode adgangsmuligheder med masser af p-pladser rundt om søen. Besøg evt. Halkær Mølle Naturcenter og udstillingen dér. Herfra kan man via den nærliggende cykelsti gå mod syd til Halkær Sø eller mod nord til Halkær Bredning, som bestemt også er et besøg værd.