Header

Af Jan Skriver
Et af Danmarks bedste steder til nærkontakt med Kongeørn blev søndag 21. februar 2010 indviet i Lille Vild
mose med middag i det fri og med fokus på fuglefaunaens kødædere.


Rovfugletårnet hedder den nye publikums-attraktion,
der er opført af Aage V. Jensen Naturfond, som ejer hovedparten af Lille Vildmose, Danmarks største fredede landområde.

Man når ud til Rovfugletårnet via en 1,3 kilometer lang sti, som fører østpå fra P-pladsen i den nordlige ende af Ny Høstemarkvej godt fire kilometer syd for Mou.

Chancerne for at få Kongeørn at se fra Rovfugletårnet er rigtigt gode. I perioder bliver ørnene, der yngler i nabolaget, set hver dag i området, enten de kredser over deres skov eller sidder og spejder fra højdepunkter i terrænet.

Lille Vildmoses Kongeørne er det ene af blot to-tre danske ynglepar i disse år. Parret i Høstemark Skov har siden 2003 fået 7 unger på vingerne, en hvert år. Rovfugle­tårnet vil give besøgende gode muligheder for at se en ung Kongeørn gøre sine første erfaringer som svæveflyver over sletten og skovene øst for tårnet, og med lidt held kan man blive vidne til ørnenes jagt.

I et samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening sørger Aage V. Jensen Naturfond for med jævne mellemrum at lægge dyrlægekontrolleret foder ud på en høj platform, der er sikret mod ræve. Foderet er udelukkende tiltænkt rovfugle. Platformen ligger få hundrede meter fra Rovfugletårnet, så i kikkerter vil man sagtens kunne fornemme en form for nærkontakt med de rovfugle, der lader sig friste af foderet.

Fodringen, der finder sted fra midt i september til midt i april med accept fra Fødevareministeriet, tiltrækker ofte flere arter af rovfugle. Desuden adskillige Ravne og masser af Krager, Sølvmåger og enkelte Svartbage. Fra Rovfugletårnet vil man kunne opleve en del Musvåger og i ny og næ en Fjeldvåge. Måske kommer en Duehøg forbi i en hurtig, lav flugt.

Syd for tårnet svæver Blå Kærhøg i vinterhalvåret og Rør­høg i sommerhalvåret ofte over rørskoven og de gravebaner, hvor den våde og grønne natur er ved at indfinde sig efter årtier med spagnum-produktion og et terræn i brunt. Også Vandrefalk og Dværgfalk vil kunne ses fra Rovfugletårnet, særligt i træktiderne marts-maj og september-november, hvor der stort set vil være garanti for, at man kan spotte en Stor Tornskade, der sidder i toppen af et udgået træ eller på et højdepunkt i nabolaget af tårnet.

Hvis man er heldig, kommer en Havørn eller en Rød Glente for at besøge foderpladsen på sletten foran tårnet. Som en sidegevinst kan man næsten altid se en ræv på sletten.

På væggene inde i Rovfugletårnet er der sat plancher op med tegninger af de rovfuglearter, som man kan forvente at se i terrænet. Tegningerne er lavet af kunstneren Jens Frimer Andersen, der også har udsmykket de øvrige publikumstårne i Lille Vildmose.

Stien ud til rovfugletårnet kan byde på fine naturople­vel­ser. Der færdes Odder i grøfterne umiddelbart nord for stien, hvilket i høj grad afslørede sig i vinteren 2009/ 2010, da der var masser af spor efter dyrene.

Også Isfugl holder jævnligt til i grøfterne eller vådområderne langs stien. Tidligere var der græsningsarealer syd for stien, men i dag står græsfennerne under vand i forbindelse med naturgenopretningen, så Lille Lappedykker er rykket ind i det nye våde landskab. Man vil høre dens trille om foråret på vejen ud til Rovfugletårnet, og måske vil man kunne høre Rørdrum pauke fra gravebanerne og rørskovene lidt længere mod syd.

Når guldsmedene for alvor begynder at flyve i maj og juni, vil Lærkefalk kunne blive et seværdigt indslag på turen ud til det store overblik fra Rovfugletårnet. De senere år er der set adskillige falke i området, der spås at have potentiale som ynglelokalitet for arten.

Lille Vildmose er formentlig Nordjyllands bedste område for snogen, og denne elegante slange er der i perioder gode chancer for at opleve på ruten mod Rovfugletårnet.