Header

Af Hans Henrik Larsen
For mit vedkommende startede arbejdet med ugler med et møde i vinteren 2003-04, hvor vi dannede en egentlig uglegruppe i Nordjylland, dækkende det tidligere Nordjyllands Amt. Indtil nu har gruppen opsat 196 Sløruglekasser fra Hirtshals i nord til Nørager i syd og Aggersund i vest.


Rene Larsen og Svend Erik Frandsen fra Frederikshavn har opsat 115 kasser i det østlige Vendsyssel, så alt i alt har vi registreret 311 Sløruglekasser i Nordjylland.

Uglegruppen har hjemmesiden http://www.nordugle.dk/, hvor kontaktoplysninger kan ses. Uglegruppens medlemmer deltager ikke alle lige meget i det praktiske arbejde, men alle er klar til en snak om ugler, hvis folk ringer. Det udfarende arbejde med trailer og stiger samt med ringmærkning foretages mest af undertegnede og nogle hjælpere. Der arbejdes primært med Slørugle, men gruppen assisterer også på forskellig måde ved Kirkeugleprojektet.

Vi startede med at sætte en artikel i Løkken Folkeblad, hvor vi efterlyste steder, hvor der var set Slørugle, eller steder der var egnet til opsætning af en sløruglekasse. Artiklen endte med opsætning af 13 kasser i foråret 2004. Året efter var der et sløruglepar, der fik unger i en af kasserne. Parret forsvandt året efter, da taget blæste af laden i en storm. Her ca. 6 år senere er der ikke et eneste par Slørugle i nogle af de opsatte kasser, så set i bakspejlet var det ikke den rette strategi.

Vi samarbejder med det landsdækkende Projekt Slør­ugle http://www.tytoalba.dk/, hvorigennem vi har modtaget 5 letvægtskasser, og vi fik også tilsendt 25 gamle rævekasser, der havde været brugt på pelsdyrfarme. Kasserne var så tunge, så man helst skulle være to mand ude og opsætte dem. Gruppen har senere fundet yderligere 137 rævekasser, som vi fik overtalt ejeren til at sponsorere til projektet.

Oplevelser med folk og ugler
En mand på en mindre ejendom reagerede på ovennævnte artikel. Vi lavede en aftale, og jeg kom den følgende lørdag med traileren læsset med stige og to rævekasser. Mens jeg fik klargjort den ene kasse, spurgte manden alvorligt "sidder uglerne så i den anden kasse". Jeg døjede med at finde den rigtige grimasse, mens jeg fik fortalt ham, at uglerne gerne skulle komme af sig selv.

Adskillige gange når jeg har talt med folk i telefonen om, hvordan det går med deres sløruglepar, så har beskeden ofte været, at uglerne vist desværre er forsvundet. Et af stederne kom jeg forbi nogle dage efter sådan en melding for at kontrollere kassen. Konen og manden på gården gik med ud i maskinhuset, mens de gik og diskuterede, om der var noget i kassen. Konen mente, at der selvfølgelig var noget i kassen, mens manden, der kom i maskinhuset hver dag, mente ikke at uglerne var der mere.

Jeg fik stigen sat op til kassen og klatrede op for at afgøre deres lille godmodige tvist. Da jeg nåede op til kassen, kunne jeg allerede høre, at det hvæsede derinde fra. Et øjeblik senere kom en af de gamle ugler flyvende ud af kassen. Jeg lurede ned på ægteparret nedenunder, og nåede lige at se det triumferende blik, som konen sendte til manden. Det skal lige nævnes, at der sad fem dejlige unger i kassen.

Den værste oplevelse, jeg har haft i forbindelse med Projekt Slørugle, var i forbindelse med, at vi havde fået et nyt ynglepar i Rønnebjerg. Da jeg gik ind i laden for at kontrollere kassen, fandt ejeren en død unge i halmen, og imens jeg var oppe ved kassen fandt han yderligere en død unge. Vi undersøgte halmen på gulvet, og det endte med, at vi i alt havde fundet fire unger, der var blevet bidt ihjel af ejerens to Dobermann hunde, der var i laden om natten. Ejeren var ligeså påvirket af ulykken, som jeg var, og vi aftalte, at hundene for eftertiden var i en anden bygning. Der sad en levende unge tilbage oppe i kassen.

Årets gang med uglerne
Sløruglerne kan have en lang ynglesæson. Det tidligste vi har set unger, er i midten af februar, og det seneste er den 15. december.

Et års arbejde med Sløruglerne fordeler sig dog i store træk således:

  • Januar-maj: Opsætning af kasser.
  • Juni: Tale med folk i telefon de steder, hvor der er ynglepar.
  • Juli–september: Kontrollere kasser og ringmærke unger.
  • Oktober-november: Kontrollere om der er et andet kuld ved yngleparrene og opsætte kasser.
  • December: Uglefri.
  • I januar starter vi så på et nyt ugleår med mange gode oplevelser.