Schwarz` Løvsanger - 3 fund

06.10.1991    1 1k ringmærket    Hanstholm
10.10.1999 1 1k ringmærket Hanstholm Fyr
16.10.2017 1 ringmærket Agger Tange