Header

Af Per Christensen

Den 11. maj, inden jeg skulle hjem fra sommerhuset på Rådyrvej i Nørre Rubjerg, ville jeg lige gå en tur ad Nordsøstien fra Rådyrvej til Harevej og retur. Da jeg næsten var ud for Harevej kom der en lille fugl med grå overside flyvende tværs over stien. Den satte sig i en busk med front imod mig. Fuglen havde hvid skægstribe og rødlig strube og bryst. Hvidskægget Sanger havde jeg tidligere set to gange i Danmark, og min første indskydelse var, at det kunne være denne art.


Fuglen fløj dog hurtigt ned i vegetationen på jorden, og jeg nåede ikke at få nogle fotos af den. Jeg kunne ikke finde den igen, og efter en halv times tid opgav jeg og fortsatte hjemad. Så kom den pludselig igen flyvende lavt over stien fra nord. Den satte sig igen i nogle buske, og nu nåede jeg at få nogle fotos af den.


Rødstrubet Sanger, Nørre Rubjerg, 13. maj 2021. Foto: Jens Kristian Kjærgård

Men den hedder jo ikke Hvidskægget Sanger mere. Den er splittet op i flere arter, men de er ikke med i de fuglebøger, jeg har. Jeg sendte nu foto videre til min søn Daniel. Han har nyere fuglebøger end jeg, men her var der også kun Hvidskægget Sanger. Han sendte fotoet videre til Feltornitologen på Facebook. Her kom der straks flere svar og der var enighed om at det var Rødstrubet Sanger.

Samme aften var de første fuglefolk fremme for at genfinde den, men de fandt den først næste formiddag. Der kom nu flere fuglefolk for at se den, og den blev set af mange både den 12. og 13. maj.

Den blev beskrevet til DOF's Sjældenhedsudvalg (SU) og er efterfølgende blevet godkendt.


Rødstrubet Sanger, Nørre Rubjerg, 12. maj 2021. Foto: Lars Grøn

Som nævnt er ’Hvidskægget Sanger’ blev opdelt i tre arter. Makisanger (Curruca subalpina), Iberisk Sanger (Curruca iberiae) og Rødstrubet Sanger (Curruca cantillans). Efter opdelingen er dette fund det fjerde af Rødstrubet Sanger i Nordjylland. De øvrige er fra Skagen i 2014 og 2015 samt fra Tversted i 2018. Desuden foreligger et fund af Iberisk Sanger fra Skagen i 2014 samt ti fund af ubestemt ’Hvidskægget Sanger’ fra perioden 1987 til 2007. Se endvidere rapport fra DOF's Sjældenhedsudvalg i ’Fugleåret 2000’ samt artiklen på netfugl.dk: ’Hvidskægget Sangerkomplekset er mere komplekst: Genbehandling af fund i Danmark’ af H.H. Nielsen, A.B. Kristensen, S.S. Christiansen og S. Kaupinen.