Header

Af Ulf M. Berthelsen & Thomas Bregnballe

Projekt Dværgterne i Danmark, der udføres under Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, har igennem en årrække ringmærket både voksne ynglefugle og unger. Formålet er at indsamle viden, der kan medvirke til, at vi i Danmark får en effektiv og vellykket forvaltning af denne trængte fugleart.

I tillæg til den sædvanlige metalring fra Zoologisk Museum har projektet fra og med 2017 også anvendt grønne farve-ringe med en 3-cifret kombination af bogstaver og tal (alle startende med Y eller Z). I perioden 2017-2020 er der blevet farveringmærket i alt 329 voksne ynglefugle (næsten svarende til en tredjedel af den samlede danske ynglebestand) og 101 større unger i de tre geografiske regioner Sjælland, Jyllands vestkyst og Vadehavet.

Dermed kan fuglene nu aflæses ved reden ved hjælp af video- og/eller fotoudstyr og i felten på op til ca. 80 m, uden at det er nødvendigt at fange dem igen og igen. I kraft af farveringmærkningen er det således lykkedes at opnå et meget betydeligt forøget antal aflæsninger samtidigt med en reduceret for¬styrrelse af fuglene. Alene i løbet af ynglesæson 2020 lykkedes det at identificere 170 forskellige (farve-) ringmærkede Dværgterner herhjemme.

Projektets hovedformål er først og fremmest relateret til indsamling af data i yngleperioden til belysning af:

  • De voksne ynglefugles flytninger inden for og udvekslinger imellem de forskellige geografiske del-bestande samt ungernes spredning.
  • Beregning af både ungernes og de voksne fugles overlevelse.
  • De enkelte individers reaktion på forskellige beskyttelsesmæssige tiltag.

Fra og med 2019 har de to tyske ringmærkningscentraler Vogelwarte Helgoland og Vogelwarte Hiddensee, den hollandske Vogeltrekstation Arnhem og South African Bird Ringing Unit (SAFRING) – sidstnævnte i forbindelse med fangst af terner i Senegal – tilsluttet sig det danske farveringmærkningsprojekt. Det betyder, at Dværgterner i både Danmark, Tyskland, Holland og Senegal nu bliver ringmærket med en metalring fra respektive ringmærkningscentraler og en grøn farvering tilhørende det nu nordvesteuropæiske projekt. Udlevering af ringe og besvarelse af aflæsninger/genfund for det samlede projekt administreres af Danmark, ligesom det danske projekt også deltager aktivt i feltarbejdet i Tyskland.


Grøn Y8A - Dværgterne ringmærket som redeunge på Fanø, nu ynglefugl på Krik Sandø (fuglen omtalt i artikel om Krik Sandø side 48). Foto: Ulf M. Berthelsen.

Farveringmærkningen bidrager ikke kun med meget betydningsfulde data til projektets ovennævnte hovedformål, men leverer også vigtige data til belysning af en række andre forhold. Som eksempel kan nævnes, at de første Dværgterner i Danmark blev ringmærket allerede i 1911, men at det først efter introduktionen af farveringe er lykkedes at opnå genfund fra artens vinterkvarter i Vestafrika: Guinea-Bissau (1), Senegal (1) og Mauretanien (2).

Det er ikke kun farveringmærkede Dværgterner fra det danske projekt, der kan iagttages ved vore kyster. Også i Polen (hvid), Storbritannien (gul eller blå) og Irland (grøn, første bogstav I eller A) bliver Dværgterner nu farveringmærket i større antal.

Aflæsninger af farveringmærkede Dværgterner har meget stor betydning for Projekt Dværgterne i Danmark og dermed for en vellykket forvaltning af denne sårbare ynglefugl. Fuglekiggere opfordres derfor til at holde ekstra udkig efter farveringmærkede Dværgterner.

Hvis muligt, vil det ofte være praktisk at fotografere den farveringmærkede fugl på afstand og derefter aflæse farveringens kombination på et forstørret billede. Er du i tvivl om, hvilken kode der er angivet på ringen, bedes du indsende hele billedet, således at vi selv kan undersøge det.

Enhver aflæsning tæller – som vigtig brik i det store puslespil! Aflæsninger og fotos af farveringmærkede Dværgterner bedes sendt til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..


Ulf M. Berthelsen & Thomas Bregnballe

Projekt Dværgterne i Danmark

Institut for Bioscience,

Aarhus Universitet, Kalø