Header

Af Peter Ulrich Toubøl

I starten af november 2018 mødtes fem meget forskellige ældre mænd en aften hos mig i Mariager. Det blev starten på Uglegruppen, som senere fik et F foran. Forud havde jeg skrevet et par læserbreve til de lokale aviser samt udsendt et nyhedsbrev til de lokale medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening. Ideen var, i første omgang, at hjælpe Natugler til bedre boliger, men ret hurtigt begyndte vi også at bygge og opsætte redekasser til Tårnfalke, Allike, Huldue, Hvinand, Mursejler, mejser m.v.

Så et i starten overskueligt projekt, som blev startet under sloganet ”Uglerne tilbage til kirkerne”, og som skulle have varet i et års tid, lever i bedste velgående på tredje år. Vi er i dag syv aktive ”gamle gnavne pensionister”, som stadig løbende får henvendelser fra folk, som har hørt og læst om gruppen, og som ønsker, at vi skal komme og opsætte en uglekasse.

De første kasser byggede vi i 24 mm krydsfiner, som vi malede mørkegrønne med et fint DN-logo og kassenummer på. Siden er vi, ved hjælp at et lille lokalt savværk, gået over til umalede kasser af 25 mm douglasgran, hvor DN-logoet er brændt ind i træet. Pengene til materialer, stige og værktøj henter vi bl.a. hos Veluxfonden. Alle i gruppen arbejder gratis, og vi lægger selv bil og brændstof til, for glæden ved arbejdet, vores sociale arbejdsfællesskab, kontakten med de mange fugle- og naturglade mennesker samt resultatet af vores indsats, er det hele værd.

Vi har indtil nu bygget omkring 60 uglekasser, 40 tårnfalkekasser og 20 huldue/allikekasser. De fleste er sat op sammen med ca. 15 kasser, som folk selv havde købt, men ikke havde været i stand til selv at opsætte. I foråret 2020 kørte vi rundt for at finde ud af om de kasser, vi havde opsat året før, var blevet beboet. Til det formål købte vi en 8 meter lang teleskopstang, hvorpå vi monterede et lille videokamera. Til vores store overraskelse var der allerede rugende fugle med æg og unger i ca. 60% af de undersøgte ugle- og tårnfalkekasser. Heraf også et sløruglepar i en natuglekasse opsat lidt vest for Mariager.


Opsætning af uglekasse nr. NU 60, Sem Hede 19. oktober 2020. Foto: Peter Toubøl

Vi har også været involveret i et samarbejde med Hobro Golfklub, som gennem de sidste par år har arbejdet meget for at lave en naturvenlig golfbane. Her lavede vi et projekt i december 2019, hvor børn af golfspillerne samlede 24 af vores byggesæt til mejse og musvitkasser. De blev efterfølgende sat op af børnene, og da vi i foråret 2020 undersøgte kasserne med vores lille mikro videokamera, var der ynglende Blåmejser, Musvitter og Skovspurve i samtlige kasser. Dette skete på trods af, at der ikke var registreret mejser og Musvitter ved vores tidligere screening af banen, og på trods af, at banens bevoksning for det meste består af mindre nyplantede træer og buske. Så konklusionen må være, at der er stor mangel på egnede redekasser til hulrugende fugle, og at det nytter at hjælpe dem.

Så på alle måder har Fuglegruppen været en stor succeshistorie på trods af, at vi ikke er de store ornitologer.  Kun to af os var fra starten medlem af DOF. I dag er vi alle særdeles fugle- og naturinteresserede, og bliver stadig klogere på fuglenes liv. Så både DOF og DN har fået nye medlemmer, og DN’s renommé er blevet styrket betydeligt igennem vores arbejde, som er blevet refereret flere gange i mange aviser og DR1's ’Ugens Vejr’. Vi kan derfor kun opfordre andre til at gøre det samme i andre kommuner. De hulrugende fugle venter på jeres indsats.

 

Fakta: Gruppen består i dag af syv pensionister i alderen 65-76 år. Arbejdet foregår i Sørens lille uopvarmede værksted, som vi har udvidet med en mindre åben trælast lade. Alligevel står vi ude under åben himmel, når vi saver de lange brædder op. I corona-året 2020 mødtes vi 62 gange, men mange gange var vi kun tre mand. I 2020 var der ynglende ugler i 18 ud af 30 undersøgte kasser (60%) og ynglende Tårnfalke i 13 ud af 21 (62%). Den største yngletæthed af Natugler er ved Mariager, hvor vi registrerede fire ynglende uglepar med en indbyrdes afstand på 1 km. Den hurtigste registrerede indflytning skete bare tre dage efter opsætningen af en tårnfalkekasse. Alle data om, hvor kasserne er opsat, opsætningshøjde, naturforhold og observation af æg og unger, læser vi ind i en database og resultatet vises i Google Earth. Fremover vil vi også sætte dem ind i DOFbasen. Se meget mere på vores hjemmeside, hvor der også er kort, foto, videoklip m.v.: www.mariagerfjord.dn.dk/vi-arbejder-med/fuglegruppen-dn-mariagerfjord/.

I starten byggede vi ofte kasserne efter minimumsmålene, i dag er de bygget efter idealmålene. Vores nyeste passion er at sætte tårnfalkekasser op på gamle transformatortårne, ligesom vi bygger både slørugle- og kirkeuglekasser til både ind- og udvendig opsætning.

I sommeren 2020 modtog vi Mariagerfjord Kommunes Natur- og Miljøpris.