Header

Af Jens Kirkeby

En mærket Grågås af den islandske race sylvestris med rødt halsbånd ’NAV’ blev 30. december 2020 aflæst i Troldkær ved Aalbæk mellem et par hundrede andre Grågæs af den traditionelle europæiske anser-race. Gåseforskeren Arnór Þórir Sigfússon mærkede Grågåsen, en fuldvoksen hun, ved Blönduós på nordkysten af Island 21. juli 2017.

Sigfússon kontaktede mig i begyndelsen af februar 2021, da han via EURING fik kendskab til aflæsningen af Grågåsen NAV i Nordjylland. Han oplyste, at det er det første kendte tilfælde, hvor en islandsk Grågås ses i Danmark.

Et markant gult næb adskiller den nordatlantiske Grågås af racen sylvestris fra de øvrige hovedsageligt rød-pinknæbbede europæiske Grågæs af racen anser. Den gulnæbbede sylvestris er en rest af en gammel nordvestlig, atlantisk bestand, der førhen var udbredt ynglefugl på de Britiske Øer og på øgrupperne nordpå til Island. De nordatlantiske sylvestris samles til overvintring på de Britiske Øer, og dertil overvintrer et par hundrede på den norske kyst.


Den Islandske Grågås NAV mellem sandsynligvis Norske Grågæs, Troldkær 30. dec. 2020. Foto: Jens Kirkeby

Siden gåsen NAV blev mærket på sin hjemegn ved Blönduós i Nord-Island 21. juli 2017, blev den 16. marts 2018 set på gæssenes traditionelle overvintringsplads i Skotland. Om foråret trak den tilbage til Blönduós og blev set der i juni-juli 2018 og igen der året efter 14. april 2019.

I 2020 blev gåsen set 3. maj i Norge i Møre-Romsdal og den 25. oktober i Trøndelag lidt nord derfor. Derfra er den formodentlig trukket med de store flokke af norske anser-gæs på deres sædvanlige rute sydpå til Danmark, hvor jeg så fotograferer den i Troldkær 30. december. Sigfússon antyder, at NAV kan være blevet i Norge af ukendte årsager, og i så fald burde vi måske kunne træffe den igen i Danmark imellem de norske gæs.

Arnór Þórir Sigfússon skriver om gåsen (oversat):

På fotografierne fra Troldkær ser man, at NAV har det godt. Det ses, at hendes mave hænger og er fyldig, et tegn på, at hun har en god alderdom.”

”Da vi begyndte at mærke islandske Grågæs med halsbånd 1996-2000, blev de også set i Norge. Siden da har vi vidst, at vi har nogle få hundrede fugle, der overvintrer på den norske kyst. Det har NAV sandsynligvis også gjort sidste år og måske oversomret i Norge. Så i Norge er racen sylvestris generelt overvintrende islandske gæs. I overlappende områder kan man forventeligt se fugle på afveje – i 1999 fangede og ringmærkede vi en af den asiatiske race rubrirostris i det østlige Island (se s. 24-25 https://utgafa.ni.is/Bliki/Bliki-23.pdf). Så hvis der er bevægelser mellem bestandene, kan man forvente, at nogle islandske Grågæs tager ophold i Norge og måske trækker til Danmark og længere sydpå. Det er mest hannerne, der er tilbøjelige til at gøre det, da hunnerne normalt vender tilbage for at yngle tæt på stedet, hvor de selv voksede op.


Kort over NAV’s flyvninger mellem Island, Skotland, Norge og Danmark (© Dagbladet Morgunblaðið, Island).