Header

af Jan Skriver, Journalist og naturfotograf

Jan Tøttrup og Hans Christophersen følger kongeørnenes liv tæt. I samarbejde med Miljøstyrelsen, Dansk Ornitologisk Forening og Aage V. Jensen Naturfond er der ophængt vildtkameraer for bl.a. at klarlægge årsagen til ynglesucces eller mangel på samme.  Se den fine artikel i Jyllands-Posten af Jan Skriver:  Kongeørne og redekamera.pdf