Header

Af Timme Nyegaard og Michael Fink Jørgensen
I 2017 blev der planlagt og gennemført to atlaslejre fra centralt hold. Formålet med lejrene var at dække manglende sene TimeTælleTure, foretage basal atlaseftersøgning i atlaskvadrater med få rapporteringer eller mange manglende almindelige arter, samt målrettet eftersøgning af de 18 arter, der skal laves bestandsopgørelser for.


Indsatsområderne var fastsat ud fra en køreafstand på max. en time fra baserne, se figur 1. Der blev ikke taget hensyn til, om der var kvadratansvarlige tilknyttet kvadraterne, men udelukkende kigget på indtastede data fra kvadraterne og prioriteret efter en vurdering af, hvor et endagsbesøg på den pågældende årstid kunne gøre den største forskel.
Der var 20 deltagere i Thy (som også dækkede det meste af Mors og Salling) og 11 i Vendsyssel. Alle lejre var præget af generelt gode optællingsbetingelser, dog havde hver lejr et par dage med blæst og en enkelt regnvejrsdag. Deltagerne takkes for deres store engagement og gode humør, som satte rammerne for nogle spændende og meget udbytterige feltdage!I Thy lå Stær og Tornirisk højt på listen, førstnævnte formentlig pga. perfekt timing af lejren i forhold til unger i stærerederne, og arten derfor var meget nem at registrere som sikkert ynglende, når de voksne fugle kom flyvende med føde. Af mere ualmindelige arter kan nævnes Havørn, Slørugle, Stenpikker, Gulirisk og Rødtoppet Fuglekonge. I Vendsyssel var de mest almindelige arter Tornsanger, Gærdesmutte, Bogfinke, Blåmejse, Solsort og Munk mens Musvåge og Sangdrossel havde unger under lejren. Af sjældnere arter kan nævnes Engsnarre, Dværgterne, Sortspætte og Broget Fluesnapper.