Header

Af Anders Brinkmann
2017 blev året, hvor store antal finker søgte mod Danmark i deres desperate jagt på føde. Først ankom Lille Korsnæb i rekordhøje antal, så fulgte Stor Korsnæb, og endelig væltede det afsted med flokke af Gråsisken (typen Stor Gråsisken).


Ja faktisk så mange gråsiskener, at vi blev vidner til den største, kendte invasion af arten nogensinde. En invasion, der formentlig skyldes kombinationen af en god ynglesæson samt lav frøsætning i de nordskandinaviske og russiske birkeskove. De første tegn på invasionen blev allerede registreret tilbage i september, da tusinder af fugle sås trækkende gennem det nordlige Sverige og Finland. Vi skulle dog frem til slutningen af oktober og november måned ud, før det alvor gik løs i Danmark.


Hvidsisken, Lille Vildmose 30. november 2017, foto: Jan Skriver

Efterårsrekord på Nordmandshage
Et af de steder, hvor der blev set rigtigt mange Stor Gråsisken var træklokaliteten Nordmandshage ved Hals. På flere enkeltdage i november kunne der ses over tusind fugle, men én dag skilte sig væsentligt ud: 24. november var Palle Rasmussen atter på trækobs. Allerede fra morgenstunden var der et massivt træk af fugle, og der blev travlt med at holde styr på dem alle et par timer frem. Fra omkring klokken 10:30 ændrede trækket dog karakter, og der sås flere “huller” i strømmen af fugle. Gråsiskenerne blev dog ved med at vælte af sted helt indtil trækobservationens afslutning klokken 15:00. Her havde Palle noteret intet mindre end 7.240 fugle. Som om det ikke var nok, tog Brian Kristensen over, en times tid inden solnedgang, og kunne tilføje 583 fugle, så dagens total nåede op på 7.823! Sammenligner man med Falsterbo, var deres største enkeltdag i 2017 på 7.500. Udover at være suveræn ny lokalitetsrekord for Nordmandshage, fik den høje total også status som ny dansk efterårsrekord – og faktisk udgøres den eneste større enkeltdag i Danmark af 3. marts 1996, hvor der blev set 10.500 trækforsøgende Gråsiskener i Skagen.


Gråsisken med Kinesisk Ring, Skagen 24. december 2017, foto: Michael Ancher

Kinesisk Gråsisken på besøg i Skagen
Nok kan fugle i hobetal imponere, men endnu mere spektakulært var det, da en kinesisk Gråsisken af typen stor gråsisken stemplede ind i Skagen juleaftensdag. Om morgenen den 24. december slog ringmærker Michael Ancher et 9 meter-net op ved sit hus på Nordstjernevej. Planen var at ringmærke vinterens fugle. For at lokke så mange til som muligt, placerede han to MP3-afspillere i nærheden af nettet, der afspillede Gråsisken-kald. Manøvren gav pote, da den første Gråsisken sad i nettet efter et par timers ringmærkning. Allerede på afstand kunne Michael se, at fuglen havde en ring om benet – og til hans glædelige overraskelse, viste det sig at være en udenlandsk ring. Michael forsøgte at læse, hvad der stod på den, men da tegnene var fremmede, søgte han hjælp hos sin søn indenfor. Sammen fandt de frem til, at fuglen stammede fra Kina. Michael ringede straks til lederen af Skagen Fuglestation, Simon S. Christiansen. Han sad dog i Aalborg og havde ikke mulighed for at komme forbi. Til gengæld stødte de lokale fuglekiggere Knud Pedersen og Jørgen Kabel straks til, da de fik nys om fuglen. Også Henning Ettrup, der var aktiv på fuglestationen i samme periode, kiggede forbi. Sammen fik de affotograferet fuglen på alle leder og kanter, og ved hjælp af en specialtang fik de lirket ringen af fuglen. Normalvis noteres blot ringens informationer, hvorefter den fotograferes. Men i dette tilfælde, hvor ringen indeholdt ukendte kinesiske skrifttegn, var det bedre at afmontere den for at sikre, at ingen data gik tabt. Fuglen fik en ny ring om benet og blev sendt videre ud på sin færd. Tilbage i haven på Nordstjernevej var stemningen helt i top, og Michael Ancher var godt tilfreds med dagens tidlige julegave.
Eftermeldinger fra Kina viste sidenhen, at fuglen var ringmærket 3. november 2016 nær byen Tangwanghe i Heilongijang-provinsen i det nordøstlige Kina. Fuglen havde således fløjet minimum 6.953 kilometer fra Kina til Danmark. Ikke langt i forhold til flere andre fuglearter, der trækker endnu længere fra nord til syd på deres årlige træk, men dog noget af det længste, der er set af en fødesøgende småfugl i en øst-vestlig retning. Desuden var det første gang, der blev genfanget en kinesisk fugl i Danmark. Tidligere er der fanget kinesiske Gråsiskener i Norge, Sverige og Holland, mens der den anden vej på er genfangster i Kina af en finsk, en belgisk og en norsk Gråsisken.
Stor Gråsisken, Lille Vildmose 30. november 2017, foto: Jan Skriver

Kludder i taksonomien
Som vi har set det med invasionen i 2017, bevæger store flokke af Gråsiskener sig lejlighedsvis langt i deres søgen efter føde. Nogle endda flere tusind kilometer, hvilket den kinesiske Gråsisken i Skagen er et godt bevis på. Det har fået biologer til at studse over, hvorvidt de tre typer af Gråsisken reelt set kan adskilles i tre forskellige arter. De udvandrede fugle blander sig nemlig med lokale fugle, hvor de kommer hen. Her vil nogle få gener ændre sig (typisk farve- og næbgener), og befinder fuglene sig fx højt mod nord, betyder den naturlige selektion, at afkommet hurtigt bliver hvidligt. Ændringen af gener når dog sjældent at adskille sig i betydelig grad, før en ny invasion sætter ind. Herved blandes generne med hinanden igen. Dette understøttes også af nyere DNA-analyser, der viser, at de tre typer af Gråsiskener stort set er genetisk ens.