Header

Bramgæs og 2 Rødhalset gås, Bygholmengen, foto: Henrik Haaning Nielsen.

Af Søren Poulsen

FELT NYT er en kort beskrivelse af de foregående tre måneders højdepunkter på fuglefronten i Nord- og Nordvestjylland.

Endnu en mild vinter er overstået, denne gang dog uden de store overraskelser fra fuglenes verden. Ingen SU-arter har været i spil. Perioden for denne feltnyt 1/1-31/3.


Vinterfund af skåpe
Stor forekomst af Rødstrubet Lom 3/1 1000 Grenen og samme lokalitet melder om fire Islom i første kvartal. Desuden ses en ved Læsø og Roshage. Et vinterfund af Almindelig Skråpe 28/2 1 Grenen, mens et pænt tal af Mallemuk passerer Grenen 3/1 med 458. Fra Limfjords-området ses Skestork 24/3 35 Staun, Barmer og Valsted Enge.
Største rasttal af Sangsvane før turen går tilbage til ynglepladserne: 16/1 2055 Store Vildmose. Betydelig færre Pibesvane, hvor 7/3 260 Bolle Enge blev største.

Mange gæs i det Nordjyske
I perioden 22/2-22/3 er der set en eller måske to Rødhalset Gås på lokaliteter fra Vejlerne til Vesthimmerland. Se hvor de er set på Google maps. Den eller de opholdt sig mest i flokke af Kortnæbbet Gås og Bramgås. Dem har der for øvrigt været mange overvintrende af i Nordjylland og især Vejlerne og Ulvedybet, flest 6/1 15.700 Kortnæbbet Gås og 8280 Bramgås, Bygholm Vejle. Dværggås 14/3 2 Selbjerg Vejle. 12. fund i Nordjylland indenfor de sidste 10 år. Alle er i den tid set på strækningen fra Ulvedybet i øst til Hanstholm-området i vest. Grønlandsk Blisgås 11/3 2 Glombak og 16+22/3 1 Thorup Klim Fjordholme. Racen overvintrer i Skotland og Irland, men er kommet forbi landsdelen de sidste fire år. Seneste forekomst er fra 2003. På Bygholm Vejle holdt en han Amerikansk Krikand til 27/3. Atlingand – første ses 13/3 1 Agger Tange. Det er den tidligste ankomst hidtil.

Indlandsfund af Hvidvinget Måge
Musvåge 19/3 303 Skagen er eneste nævneværdige fra det tidlige forårstræk. Mange tidlige Skovsneppe, 3/2 13 Stenbjerg Klitplantage og 17/3 17 Læsø Klitplantage.
Storkjove 7 set ved Skagen i perioden. En enkelt Almindelig Kjove 28/3 Grenen er starten på forårstrækket. En han Sorthovedet Måge prøver igen i år at opretholde et territorie på Nordmandshage. Den ses første gang 29/3. Ride 1231 trækkende 5/1 ud for Grenen. Kaspisk Måge 3 set Skagen i årets tre første måneder. Et af de mere usædvanlige indlandsfund af Hvidvinget Måge: 1 22/2 Mastrup Bæk, Støvring. Arten ses desuden 3/2-5/3 1 Skagen og 3-5/3 1 Hirtshals, samt 24/1-28/3 op til 2 Hanstholm.

Søkonger på afveje
Et individ af den lille alkefugl, Søkonge, blev 3/1fundet i sommerhushave ved Kås Mark (Skive kommune) og sat ud ved Agger Tange 4/1. Ti dage efter ses en fugl i Thisted Havn, hvor den bliver til dagen efter (14-15/1). Der er adskillige eksempler på, at fugle er fundet inde i Limfjorden og sågar i Hobro og Aalborg-området igennem tiden. Større bevægelser af Alk 27/1 3056 Grenen. Overnatningplads for Skovhornugle, 3/1 12 Nørreådalen bliver periodens største. Fra den ”sikre” Lille Flagspætte-lokalitet, Hald Sø, ses op til 3 fugle i perioden. Den nordjyske specialitet set med danske øjne, Toplærke, har en afstikker 26/1-19/3 til Skagen Havn, hvor en fugl holder til. Op til 6 fugle i Hirtshals. Bjerglærke 25/1 25 Jerup Strand.

Gransanger i januar
Et stort tal af Skærpiber 11/3 124 Bygholm Vejle.Vinterfund af Rødtoppet Fuglekonge 19/1 1 Svankær, Thy, 20/1 Vandet Klitplantage og11-23/2 1 Skagen. Vinterfund af Gransanger ses 5/1 Vandet Sø, 17/1 Nors Sø og 23/1 Han Vejle. En art, som snarligt må forventes at etablere sig i Region Nordjylland, Korttået Træløber, ses 7/1 2 Almen Kirkegård, Aalborg. En anden art, som er  fåtallig i Nordjylland, er Nøddekrige. 2/3 ses 1 Oksholm Skov. Den genfindes ikke dagen efter.

Hvidvinget Korsnæb blev set på 25 lokaliteter i Vendsyssel og Himmerland med 30/1+2/2 12 Tversted Plantage og 10/2 11 Dronninglund Storskov som de største flokke. En større invasion af arten blev indledt i juli 2011, hvor lokaliteterne Nordmandshage og Grenen oplevede et større træk henover sensommer og efterår. Siden da er der jævnligt gjort fund af arten, selv om antallet nu er faldet markant. Hvidvinget Korsnæb har i den mellemliggende tid også ynglet i Danmark.

Næste Feltnyt dækker perioden 1/4-30/6.