Header

Af Søren Poulsen
FELT NYT er en kort beskrivelse af de foregående tre måneders højdepunkter på fuglefronten i Nord- og Nordvestjylland.

En varm, ret tør sommer og eftersommer og en lang periode med østlige vinde kendetegnede perioden for denne feltnyt 1/7-30/9. Småfugletrækket var ikke noget at tale om til langt ind i september, men perioden sluttede af med maner på havfuglefronten, efter efterårets første storm ramte Norges vestkyst. Invasionsår af nogen arter, har der som sådan ikke været endnu, men der er forventninger til, at Mellemkjover vil passere Danmark i større stil resten af efteråret.


Lidt sommerlommer af den store slags starter gennemgangen: Islom 6/8 1 Hirtshals Fyr, 7-8/8 1 og 25-26/8 1 Grenen, samt fra en utraditionel storloms-lokalitet: 30/9 1 Aså Havn. 

Sortbrynet Albatros dukkede endnu engang op i det nordlige Vendsyssel midt i sommerferien. Den 17. juli blev den først set på Grenen om aftenen og næste dag forlod den stedet og dukkede senere på morgenen op i Hirtshals Havn. Her blev den set i lidt over halvanden time rastende i havnebassinet og på molen, før den fløj videre mod sydvest. På linket er alle observationer af Sortbrynet Albatros i Europa 2014 plottet ind. Det kan meget vel tænke sig at dreje om den samme fugl, som har holdt vinterferie på den nordlige halvkugle: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zJxNTT68ONqY.k7XHc97UQHCA

Havfugle sidst i september
I forbindelse med en voldsom storm udfor Norge, blev masser af havfugle presset ind i Kattegat i slutningen af september. Store antal 27-30/9. Kuhls Skråpe 25/8 1 Roshage, Sodfarvet Skråpe 20/9-1/10 24, max. 28/9 8 Grenen, 21-27/9 6 Roshage, 25/9 1 Agger Tange, 27/9 2 Ørhage. Almindelig Skråpe 14/7 1, 20/8 1, 25/9 1 Roshage, 16/7 1 Agger Tange, 16/7 1 Ørhage, 11/8 1 Hirtshals, 16/8 1 Hanstholm, 16/7 2 og 30/9 1 Grenen samt 25/8 1 Nordmandshage. Mallemuk 27/9 2391 Grenen, Sule 27/9 4272 Grenen, Stor Stormsvale 9/9 2 Roshage, 28/9 2 Ørhage og helt usædvanligt 30/9 1 Nordmandshage.

Amerikaner måge?
Den måske hidtil bedste Amerikansk Sølvmåge-kandidat herhjemme kunne man sige om den Amerikansk Sølvmåge, som sandsynligvis blev set i Hirtshals 4/8. Arten er ikke før set i Danmark. Middelhavssølvmåge derimod dukker op med jævne mellemrum: 27/7, 30/7 og 14/9 1 Hanstholm, 3/8 1 Gerå og 17/9 1 Hirtshals. Sabinemåge 27/9 1 Ørhage og 30/9 1 Roshage. Store Splitterne-dage i Aalborg Bugten i august kulminerer med 11/8 4100 Nordmandshage.

Tegningen til et godt Mellemkjove-år
De største tal for Kjoverne: Lille Kjove 31/8 22 S Nordmandshage. Almindelig Kjove 29/8 52 Nordmandshage. Mellemkjove 25/9 5 Roshage, 28/9 5 Ørhage, 28/9 3 og 1/10 3 Grenen samt 30/9 3 Nordmandshage. Mellemkjoverne er på vej efter store træktal i bl.a. Nordnorge, så mon ikke vi vil se større max-forekomster inden året er omme? Storkjove 25/8 35 Roshage, 25/8 69, 27/9 67 og 28/9 86 Grenen.

Lidt tamt vadefugle-efterår?
Stribet Ryle
2-7/7 1 Ulvedybet bliver efteråret sjældneste vadefugl ind til videre, og den er jo snart ”almindelig”. Så her er et par vadefugle-tal i stedet: Kærløber 14/7 10 Ulvedybet, Brushane 9/9 320 Ulvedybet og 9/9 850 Lille Vildmose, hvilket er usandsynligt mange, men understøtter en tendens fra sidste år, hvor der ligeledes blev set mange på det tidspunkt (8/9-13 455 Ulvedybet).
Sort Stork 7-10/8 1 Skagen, 14/8 1 True Sø og 20+23/8 2 Mejling. En eller flere Silkehejre har turet rundt i det Nordjyske. 6/7-5/9 1 set ved mange lejligheder Agger Tange. 1/9 1 Vandplasken, 6-7/9 1 Lille Vildmose og sikkert samme 12-29/9 1 Egense Hage og 30/9 ses den på nordsiden af Limfjorden ved Nordmandshage. Desuden har der været en Silkehejre ved Voerså i en periode sidst i august. 28-29/9 9 Sølvhejre i Vejlerne. Sjælden er den ikke mere! To Steppehøg har været i omløb. 20/9 1 ungfugl Vesløs Vejle og 28/9 1 Lille Vildmose - også ungfugl. Biæder 5/8 1 Skagen er efterårets eneste. Der findes 4 august-fund af arten siden år 2000.

Høgesangere på visit
Eftersommerens varme og østenvinds prægede periode førte store flokke af Aftenfalke op over Polen og gav lidt afkast til de sydøstlige egne af landet. Aftenfalkene i Nordjylland udeblev underligt nok helt. Sidste år havde vi efterårsfund med mindre ideel vejrtype. Men i stedet kunne vi glæde os over et pænt influx af Høgesanger, sikkert drevet af de samme varme luftstrømme, som burde have givet Aftenfalke. Skagen havde 4 fugle, som blev ringmærket og derudover 1 set 15/8 – 9/9. På sidstedagen hele 3 rastende fugle ved Grenen. I Hanstholm blev en ringmærket og set 2-12/9 og ved Liver Å's udløb blev en set 6-10/9. Endelig 7/9 en i have Skårup, Vejlerne. Alle på nordvestlige lokaliteter. I resten af landet er der i efteråret set ca. 19 fugle og en pæn del af dem har nu ring om benet. Fra det øvrige Nordvesteuropa optrådte den store sanger i større antal end normalt, bl.a. på lokaliteter som Fair Isle, Shetlandsøerne (GB) med en sum på over 80 og dagsmax 10, Jomfruland (N) 12 og Utsira (N) 18. Derimod blev summen kun på 2 på Helgoland (D).

Toplærke og kameler
På Grenen blev Lundsanger ringmærket 15/8. Drosselrørsanger 12/7 1 Tranum Klitplantage.
Efterårets første Hvidbrynet Løvsanger lader vente på sig. Set i andre dele af landet, men endnu ikke fundet i Nordjylland
Ringmærket Sydlig Nattergal på Grenen 8/9. Udover at arten er sjælden i Nordjylland, er efterårsfund uhørte.
En ungfugl af Lille Fluesnapper ringmærket i Hanstholm Fyrhaver 23/9.
I Hundborg, Thy dukkede en Hærfugl op på et par adresser 8/9. Årets hidtil eneste efter 4 fund i 2013.
Lidt rester af de seneste års invasioner af Hvidvinget Korsnæb: 28/7 2, 30/7 1, 12/9 1 Skagen, 13/8 2 Nordmandshage – mon de har ynglet i Danmark?
Rødstrubet Piber 9-21/9 5 Skagen, 14/9 1 Agger By, 21/9 1 Nordmandshage og 26/9 1 Gerå Strand. Eneste Storpiber 16/9 Grenen. De kan stadig nå at komme.
Toplærke på artens sidste bastion i Danmark, Hirtshals, fik en enkelt unge på vingerne. Redepladsen forsvandt kort efter ved græsslåning og siden afgræsset af fire kameler fra Cirkus Benneweis – er det den nye trussel mod dansk natur efter Mårhunden?
Dværgværling blev ringmærket på Grenen både 19/9 og dagen efter – 2 forskellige!