Header

Af Søren Poulsen
FELT NYT er en kort beskrivelse af de foregående 3 måneders højdepunkter på fuglefronten i Nord- og Nordvestjylland. Denne gang med vægten på forekomsten af usædvanlige og sjældne arter. Skagen fylder godt i materialet!

Perioden, der dækkes denne gang, er 1/4 – 30/6 2014
Den 5. varmeste vinter målt af meteorologerne blev fulgt op af det næstvarmeste forår. 8,7 grader blev gennemsnitstemperaturen i marts, april og maj, og dermed en stor kontrast til sidste års langvarige vinter. Det kunne ses på antallet af usædvanlige arter i landsdelene. Selv om der aldrig kom nogen egentlig periode med sydøstlig varmepumpende vind op over landet, som ellers kan føre mange sydeuropæiske arter med sig, vil foråret alligevel blive husket for at være et af de bedste i mange år. 12 SU-arter bød denne periode således på.


Skagen er i foråret altid god for et stort antal  Hvidnæbbet Lom (9 ex 25/4 – 15/5) og Islom (ca. 34 ex 5/5 – 31/5), men i år blev Sønderklit ved Sæby optalt og det gav hele 9 Islommer i april/maj. 8 Hvidnæbbet og 1 Islom blev set på ”adamsii”-tur i Kattegat mellem Læsø og Anholt 20/4.

Sortbrynet Albatros over Skagen
Forårets vel nok største overraskelse og for dem der så den, vel også den største oplevelse. En Sortbrynet Albatros rundede Grenen efter et par ture ind over land ved p-pladsen ud til spidsen af Danmark. Den blev først set fra Højen 25/5 om aftenen, siden i svensk farvand, hvorefter den til folks store glæde passerede Skagen 26/5. Albatrossen forsvandt senere sydover og slog sig ned på den tyske ø, Helgoland, hvor den er set i perioden 28/5 – 13/6. Der foreligger hidtil to godkendte fund af arten i Danmark.

Amerikansk Sortand han opholdt sig ud for Tranum Strand og er indtastet for perioden 27/5-14/6, men skulle også være blevet set tidligere i maj. 26/4 1 og 6/5 1 Dværgørn lys fase, Skagen og 26/5 – 7/6 1 2-3k Steppeørn, Skagen. 26/5 1 2k Lille Skrigeørn, Skagen. Steppehøge ses efterhånden i store antal. Forårets total for Skagen er ca. 22 (10/4 – 19/5)! Uden for Skagen ses 9/4 1 Lille Vildmose, 25/4 1 Klitmøller, 6/5 1 Ølands Vejle, 15/5 1 Lille Vildmose og 15/6 1 Lille Vildmose. Andre rovfugletal fra Skagen: Fjeldvåge 23/4 91, Tårnfalk 23/4 144 Nordstrand, Dværgfalk 23/4 29 Nordstrand, Fiskeørn 25/4 71 og samme dag Vandrefalk 23. Havørn yngler ikke i år i Nordjylland, efter den ene forælderfugl fra sidste års par i Tofte Skov, blev fundet død.

Natlyt betaler sig i år
Den noget fluktuerende art, Plettet Rørvagtel, har et meget godt år med ca. 25 piftende fugle rundt omkring. Flest i Lille Vildmose med op til 8 hørte på natlyt. Dværgrørvagtel IGEN i Lille Vildmose. Vel også det sted i Danmark, der bliver natlyttet mest? 26/5 – 15/6 høres én. Ser også ud til at blive et fint år for Vagtel og Engsnarre, hvilket hører sammen med det varme forår. Ingen Stylteløber i Nordjylland i år! Til gengæld en fin Thorshane efterhånden i sommerdragt ved Bygholm Vejle 4/5 – 18/5. Et stort træk af Almindelig Kjove: 27/4 45 Ø Nordstrand.

Hvidvinget Terne på uvejrsflugt?
Hidtil største registrerede invasion af Hvidvinget Terne kan man vist godt betegne det, der skete i dagene 16/5 – 24/5. Det begyndte med udmeldinger fra det sydøstlige Danmark den 16. om større flokke af de hvidvingede, som dukkede op på bl.a. Møn og Vestamager. Om aftenen samme dag opdagedes de første i Lille Vildmose. Dagen efter tog invasionen til med et fald af fugle, aldrig set tidligere. Det foregik flere steder i Nordjylland med søareal, men især Lille Vildmose holdte for med 677 dumpende ned fra himlen i småflokke hele dagen. Efter rast forsvandt de i stor højde. En præcis opgørelse af invasionen størrelse er umulig. Der er givet mange gengangere fra lokalitet til lokalitet, men med tungen lige i munden, give her et bud på omfanget: 16/5 22, 17/5 820, 18/5 43, 19/5 55, 20/5 20, 21/5 8, 22/5 2, 24/5 2 og 6/6 1. Balkan fik i begyndelsen af maj store mængder regn, som skulle have oversvømmet store dele af landene. Måske er oversvømmede ynglepladser årsagen til flugten nordpå for ternerne? Sandterne, som er SU-art i Nordjylland, strejfede 8/5 1 Grenen, 13/5 2 Gerå, 23/5 og 29/5 2, samt 4/6 1 Agger Tange.

Ugler fra nord og sejler fra øst
En meget sen Høgeugle blev både set og hørt synge 24/5-1/6 Gøgsig Mark, Skagen Odde og vel samme dukkede op 10/6 i Byfogedskoven, Skagen. Den blev fundet trafikdræbt i Skagen Klitplantage 17/6, og viste sig at være en 2k fugl, som 13/10 2013 var blevet ringmærket på Grenen. En hun Sneugle 14/4 ved Nordstrand bliver forårets sidste ovenpå en vinter/forår, hvor der har været god mulighed for at se arten. Tredje gang gennem tiderne blev en Orientsejler set i Danmark. Skagen 27/5 var selvfølgelig stedet, men fuglen var ikke publikumsvenlig, og blev bare set af et par observatører.

Biædere har igen besøgt os - 19/5 5 Skagen, 21/5 2 Nordstrand, 29/5 1 Saftevandsbakken, 30/5 2 Skagen, 30/5 1 Lodskovvad og 6/6 2 Tornby Klitplantage. Rødrygget Svale en enkelt 17/5 Skagen. Fra samme område enkelte Citronvipstjert 30/4, 9/5 og 17/5. De to sidstnævnte blev set raste i længere tid og omtales som ”samarbejdsvillige”.

Skønsang i natten
Sydlig Nattergal
i Hillerslev på Thisted-egnen blev flittigt lyttet til af mange mennesker i dagene 2/6 – 18/6. Hvad man godt kan kalde en mindre invasion, er de mange Buskrørsanger, som er registreret i Danmark i år. I hele landet drejer det sig om ca. 17! Her af er Nordjylland godt besøgt af den lille østlige sanger med 22/5 1 ringmærket Hanstholm Fyrhaver samt syngende fugle 27/5 Reservatet, Skagen, 5/6 og 9/6 Grenen Camping, 7/6 - 8/6 Lille Vildmose og 10/6 – 15/6 Aså Enge.

En Hvidskægget Sanger kom i manges notesbøger i dagene 1/5 – 16/5. Fuglen holdt til nær Nordstrand i Skagen og var af den østlige race. Som kuriosum manglede den halen! En Lundsanger sang 30/5 – 22/6 samme sted, som der var Blåstjert tidligere på året, nemlig i Tornby Klitplantage. Ville den/de være fundet uden Atlas-projektet? Dagsrekord af Ringdrossel blev sat i Skagen 25/4 med hele 848.

Det løse
Dværggås
1/4 1 Nørrekær Enge og 10/5 - 13/5 1 området ved Ulvedybet, Hvidvinget Måge 16/4 - 17/4 1 Hanstholm, 11/4 og 22/4 1 Hirtshals. Igennem hele foråret har der været Hvidvinget Måge i Skagen. Sidste herfra 20/5. Silkehejre 20/5 – 22/5 2 Agger Tange, Sort Stork 26/4 1 Lodskovvad, 27/5 1 Sortkær Hede og 19/5 1 Skagen, Hvidhalset Fluesnapper 18/5 1 han sy Batteriskoven, Lille Fluesnapper 8/5 1, 17/5 1, 18/5 3, 25/5 1 og 14/6 1 - alle Skagen, Rosenstær 25/5 1 Skagen, Rødstrubet Piber 11/5 1, 12/5 1 og 25/5 1 – alle Skagen, Hvidbrynet Løvsanger 9/5 1 Grenen. Der har i Danmark kun været 4 forårsfund af arten de sidste 14 år. Drosselrørsanger 26/5 - 22/6 2 Lille Vildmose samt 29/5 - 14/6 1 Skagen, Savisanger 8/5 - 10/5 1 Haldager Vejle, 26/5 og 2/6 1 Sønderlem Vig og 7/6 1 Skårup Odde, Hvidvinget Korsnæb er set frem til 17/6 – største obs 29/5 26 Skagen. Hortulan 11/5 2-4 Skagen, 13/5 1 Gerå.