Header

Af Søren Poulsen
FELTNYT er en kort beskrivelse af de foregående 3 måneders højdepunkter på fuglefronten i det nordjyske. Der er udvalgt enkelte ”toneangivende” arter. Se mere i Fugle i Nordjylland 2013, når den udkommer i maj!

Perioden der dækkes er ca. 1/10 – 31/12 2013.


Et mildt efterår og start på vinteren har fået mange af de normale ”kuldeflygtninge” til at blive i landsdelen. Samtidig har dårlig frøsætning i de skandinaviske og russiske skove sendt tusindvis af nordlige trækgæster på visit i det nordjyske. Der foruden har stormen Bodil måske sendt nordamerikanske gæster til vesteuropa.

Der har været godt gang i korsnæbbene – først på trækstederne og senere hen rundt omkring i landskabet, som rastende i skove og plantager. Stor Korsnæb har gang i en af de større invasioner. De første blev set 26/9 6 Skagen og siden spredte fuglene sig mod syd og er efterhånden set i store dele af området, men med flest i plantagerne langs vestkysten. Træk er primært observeret ved Nordmandshage 6/10 – 15/11 160 T og Skagen 26/9 – 7/12 579 OF. Største har været 7/10 69 Skagen. Hvidvinget Korsnæb lagde allerede ud 13/7 med de første i Skagen og har siden hen indtaget lokaliteter i den nordlige del af Vendsyssel. Fuglene blev iagttaget frem til sidst i november, hvorefter der kun er få rapporteringer. Efter 1. oktober er der set ca. 130 i Skagen med største 2/11 30.

Efteråret 2013 vil også blive husket for de mange Hvidsisken. Sammen med Stor- og Lille Gråsisken er der fundet min. 25-30 Hvidsisken i rødel i Skagen, Lille Vildmose, på Læsø, Lild- og Hjardemål Klitplantager, Hanstholm og ikke mindst i Aalborg-området. Sidstnævnte har vist sig at være et af landets bedste steder for arten (eller racen?) denne vinter. De første blev set 3/10 3 Skagen og største 15/12 4 Nørresundby.

Vinterens store trækplaster blev uomtvistelig Ismåge-Sneugle sammenkomsten i Hanstholm fra lige før jul. Den 18/12 blev Ismågen fundet, men der gik et par dage før den kom frem i offentligheden, og siden har Hanstholm været et valfartssted. Da der så også blev opdaget en Sneugle den 21/12 sammesteds, og den endda blev fotograferet sammen med Ismågen, så blev det bare sværere at undgå en udflugt derop. Gråmåge, Dværgmåger og Hvidvingede Måger gjorde turen til Hanstholm yderligere interessant, ligesom flere fik Topskarv med som bonus.

Af andre bemærkelsesværdige forekomster i Nordjylland kan nævnes: Dværgværling 1 ringmærket 19/10 Hanstholm, Høgeugle 1 10-13/10 Skagen, 1 11/10 Hirtshals, 10-11/10 Stenbjerg Klitplantage, 1 10-16/11 Råbjerg, 1 2/12 Karup og 1 28/12 Kølvrå. Nøddekrige er set 18/10 Ørum v. Viborg, 30/10 Lille Vildmose, 1/11 Kongenshus, 3/11 Valsgård Bæk. Sibirisk Bynkefugl 15-16/10 1 Skagen og Sort Ibis 1 5/11 Nordmandshage.

Se mere i Fugle i Nordjylland 2013!